На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (109), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (90)   -   Березень, 2019   -   Сторінки: 61-68
Problem aspects of the state standardization of modern dwelling-houses with the flats of «SMART» type: state in Ukraine and foreign experience
Makhniuk V.M.1, Melnychenko S.O.1, Kostyliova V.A.2, Orlovska I.H.3
1 State Institution «O.M.Marzieiev Institute for Public Health, National Academy of Medical Sciences of Ukraine»
2 Ministry of Regional Development, Construction, Housing and Communal Services of Ukraine
3 Ukraine Open International University of Human Development

УДК: 613.5 : 728.222 : 351.778.5

РЕФЕРАТ:
Назва роботи : Проблемні аспекти державної стандартизації сучасних житлових будинків з квартирами типу «смарт-квартира»: український стан та зарубіжний досвід

Мета дослідження. Провести гігієнічну оцінку про- ектування багатоквартирних житлових будинків з однокімнатними квартирами для проживання однієї особи на відповідність вітчизняним та зарубіжним нормам санітарного та житлового законодавства.

Методи дослідження. У роботі використано такі методи: теоретичні, аналітичні, санітарно-епідеміологічної експертизи проектів будівництва.

Результати. У ході дослідження проаналізовано чинне вітчизняне санітарне та містобудівне законодавство і зарубіжний досвід стосовно будівництва сучасних житлових будинків з однокімнатними квартирами типу «смарт-квартира» для проживання однієї особи. Показано, що в Україні відсутня практика та відповідні нормативні документи для проектування однокімнатних квартир невеликої площі для проживання однієї особи. За результатами досліджень розроблено гігієнічні рекомендації щодо забезпечення оптимальних умов проживання, зокрема щодо дотримання вітчизняних чинних гігієнічних нормативів (тривалість інсоляції і природного освітлення, допустимі концентрації хімічних речовин у повітрі, допустимі рівні температури, швидкості, вологості та іонізації повітря, рівні шуму та вібрації, іонізуючого і неіонізуючого випромінювання, вмісту у повітрі приміщень радону, аерозолю, у тому числі біологічного походження, допустимі рівні бактеріального забруднення повітря і поверхонь та інших факторів); забезпечення дотримання нормативних параметрів мікроклімату та якості повітря у житловій кімнаті шляхом відмежування у ній кухонної зони від житлової з облаштуванням «кухоньніш» з централізованою механічною приливно-витяжною вентиляцією і обладнанням виключно електроплитами; забезпечення об’єму житлового простору на рівні вітчизняних нормативів – 75 м3 за висоти житлового приміщення не менше 2,75 м; забезпе- чення необхідного набору приміщень такою площею: житлова кімната – 18 м2 , коридор – 3,9 м2, санвузол – 3,4 м2, балкон/лоджія – 4,5 м2 для підвищення рівня комфорту.

Висновки. За результатами наукових досліджень розроблено санітарно-епідеміологічну складову до проектування однокімнатних квартир типу «смарт-квартира» та попередньо обґрунтовано можливість унормування площі однокімнатних квартир для проживання однієї особи.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
проекти будівництва, сучасні житлові будинки, однокімнатні квартири типу «смарт-квартира», вітчизняні та зарубіжні державні стандарти, санітарно- епідеміологічні умови проживання
ЛІТЕРАТУРА:
1. Сердюк А. М., Полька Н. С., Махнюк В. М., Савіна Р. В., Могильний С. М. Гігієна планування та забудови населених місць на варті громадського здоров’я. К. : Медінформ, 2017. 272 с.
2. Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям : СанПиН 2.1.2.1002-00. Режим доступу: http://snipov.net/c_4655_snip_101312.html
3. Строительные нормы и правила. Дома жилые одноквартирные : СНиП 31-02-2001. Режим доступу: http://docs.cntd.ru/document/1200008165
4. Дома жилые одноквартирные и блокированные : ТКП 45-3.02-230-230-2010. Режим доступу: http://warmhome.by/docs/TKP-3.02-230-2010.pdf
5. Строительные нормы и правила. Дома жилые одноквартирные. СНиП РК 3.02-27-2004. Режим доступу: http://all-docs.ru/index.php?page=20&vi1=24190
7. Uchwała Nr 364 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1959 r. w sprawie zatwierdzenia normatywów projektowania dla budownictwa mieszkaniowego. Normatyw projektowania mieszkań i budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miastach i osiedlach. Monitor Polski. № 81. т. 422. S. 685-689. URL : https://www.prawo.pl/akty/m-p-1959-81-422,16812897.html
8. Містобудування і забудова міських і сільських поселень : ДБН 360-92**. К. : Держбуд України, 2002. 110 с.
9. Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Будинки одноквартирні : ДБН В.2.2-Х-20ХХ. Режим доступу: https://dnaop.com/html/32599/doc-ДБН_В.2.2-Х-20ХХ
10. Житловий кодекс України. Режим доступу: http://www.ax.ua/uk/node/1197
11. Національний стандарт України. Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва : ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013. К. : Мінрегіон України, 2013. 26 с.
12. Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення : ДБН В.2.2-18:2007. Режим доступу: https://dnaop.com/html/34190/doc-ДБН_В.2.2-18_2007.
13. Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення : ДБН В.2.2-15-2005. К. : Держбуд України, 2006. 36 с.
14. Державні санітарні правила. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів : ДСП 173-96 . К.: МОЗ України, 1996. 88 c.
15. Державні будівельні норми. Інженерне обладнання будівель і споруд. Опалення, вентиляція і кондиціювання : ДБН В.2.5-67:2013. К. : МОЗ України, 2013. 167 с.
16. Державні санітарні норми та правила. Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги : ДСанПіН 8.2.1-181-2012. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0087-13
17. Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань : ДСанПіН 239-96. К. : МОЗ України, 1996. 28 с.
18. Cистема норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні : ДБН В.1.4-1.01-97. К. : Держбуд України, 1997. 16 с.
19. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будівництва : ДБН В.1.4-2.01-97. К. : Держбуд України, 1997. 18 с.
20. Державні санітарні норми і правила утримання територій населених місць : ДСанПіН 145-2012. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0457-11
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2023. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.