На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (106)   -   БЕРЕЗЕНЬ, 2023   -   Сторінки: 51-57
Регламентування у повітряному середовищі біоцидного препарату «LONZABAC GA» за маркерною леткою сполукою
Туркіна В.А.1, Третьякова О.В.2, Кузьмінов Б.П.1, Жук С.Ш.1
1 Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львів
2 ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України», Одеса

РЕФЕРАТ:
Препарат «Lonzabac GA» (діюча речовина кокоспропілендіамінгуанідину ацетат) є базовим компонентом засобів для дезінфекції поверхонь та медичних інструментів. В Україні дезінфекційні засоби підлягають гігієнічній регламентації та державній реєстрації. Враховуючи, що активна діюча речовина препарату «Lonzabac GA» є нелеткою, постало питання виявлення летких сполук, що можуть надходити у повітря під час його застосування, з подальшим встановленням маркерної сполуки, за якою необхідно здійснювати контроль повітряного середовища.

Метою даної роботи було дослідити токсикологічні властивості препарату «LONZABAC GA» за різних шляхів надходження до організму теплокровних тварин та науково обґрунтувати його гігієнічний регламент за маркерною леткою сполукою. Для вирішення поставленої мети застосовували санітарно-хімічні, токсикологічні, статистичні методи досліджень.

Результати дослідження. За критерієм гострої пероральної токсичності препарат «LONZABAC GA» належить до 3 класу небезпеки. Не володіє шкірно-резорбтивним ефектом. Проявляє подразнювальну дію на шкіру та слизові оболонки. Кумулятивна активність виражена. Не викликає сенсибілізації організму. Під час використання препарату «Lonzabac GA» у складі засобів для дезінфекції відсутні умови для утворення аерозолю, а із препарату у повітря мігрує ізопропіловий спирт. У гострому інгляційному експерименті не досягнуто LС50. В умовах хронічного інгаляційного дослідження у піддослідних тварин не виявлено клінічних ознак інтоксикації, змін біохімічних та гемотологічних показників.

Висновки. Контроль повітряного середовища у процесі виготовлення та застосування препарату «Lonzabac GA» доцільно проводити за концентрацією маркерної сполуки – ізопропіловим спиртом.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
препарат «Lonzabac GA», кокоспропілендіамінгуанідину ацетат, токсикологічні дослідження, регламентування
ЛІТЕРАТУРА:
1. 1.Державний реєстр дезінфекційних засобів / Міністерство охорони здоров'я України. URL: https://moz.gov.ua/vidkriti-dani
2. Zamperini C., Maccari G., Deodato D. et al. Identification, synthesis and biological activity of alkyl-guanidine oligomers as potent antibacterial agents. Scientific reports. 2017. № 7. #8251. DOI : https://doi.org/10.1038/s41598-017-08749-6.
3. Guanidine, N,N'''-1,3-propanediylbis-, N-coco alkyl derivs / European Chemicals Agency. URL: https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/23151/7/3/
4. Про захист тварин від жорстокого поводження: Закон України від 21.02.2006 № 3447-IV. (дата звернення: 08.08.2022). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15#Text
5. Про затвердження Порядку проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах : Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2012 № 249. URL: (дата звернення: 08.08.2022). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0416-12#Text
6. Кузьмінов Б. П., Туркіна В. А., Бек Н.Г та ін. Оцінки подразнювальної дії хімічних речовин на хоріоалантоїсній оболонці курячого ембріону: методичні рекомендації. Львів, 2021. 19 с.
7. Gill M., Burleigh-Flayer H.D., Strother D.E. et al. Isopropanol: Acute vapor inhalation neurotoxicity study in rats. J. Appl. Toxicol. 1995. Vol. 15 (2). P. 77-84. DOI : https://doi.org/10.1002/jat.2550150204
8. Про затвердження Методів проведення досліджень специфічної активності, безпечності, якості (ефективності) дезінфекційних засобів та їх випробування на практиці : Наказ МОЗ України від 03.09.2020 № 2024. (дата звернення: 10.12.2021. URL: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-03092020--2024-pro-zatverdzhennja-metodiv-provedennja-doslidzhen-specifichnoi-aktivnosti-bezpechnosti-jakosti-efektivnosti-dezinfekcijnih-zasobiv-ta-ih-viprobuvannja-na-praktici
9. Yong-Soon Kim, Ka-Young Park, Eun-Sang Cho et al. Evaluation of 1-Propanol Toxicity in B6C3F1 Mice via Repeated Inhalation over 28 and 90 Days. Journal of Toxicology. 2020. DOI : https://doi.org/10.1155/2020/9172569
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.