На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (102)   -   ЛЮТИЙ, 2022   -   Сторінки: 61-66
Міжнародна наукова діяльність як елемент реалізації основних оперативних функцій охорони громадського здоров’я
Сердюк А.М.1, Полька Н.С.1, Турос О.І.1, Коблянська А.В.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ", Київ

РЕФЕРАТ:
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визначає 10 основних функцій громадського здоров’я. Метою роботи було проведення аналізу реалізації міжнародних наукових проектів за основними оперативними функціями охорони громадського здоров’я ВООЗ.
ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМН України» є науковою установою в Україні, що займається вирішенням питань первинної профілактики захворювань, визначення негативного впливу екологічних та соціальних чинників середовища життєдіяльності людини на здоров’я населення та розробки попереджувальних заходів.
Представлено перелік угод про співробітництво ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМН України» з міжнародними організаціями, в межах яких виконано 16 наукових проектів. Наведені матеріали свідчать про високу зацікавленість міжнародної спільноти в реалізації проектів профілактичного напрямку. Досвід реалізації міжнародних наукових проектів дозволило представляти «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМН України» на міжнародному рівні, фахівці установи є членами багатьох міжнародних організацій та експертами комітетів ВООЗ, МАГАТЕ тощо.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
наукове співробітництво, громадське здоров'я, соціальні та екологічні фактори, профілактика
ЛІТЕРАТУРА:
1. WHO. European Action Plan for Strengthening Public Health Capacities and Services. Regional Committee for Europe, Sixty-second session (Malta, 10–13 September 2012). URL : https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/171770/RC62wd12rev1-Eng.pdf
2. Berridge V. Public Health: A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2016. 160 p. DOI : https://doi.org/10.1093/actrade/9780199688463.001.0001
3. Москаленко В.Ф., Гульчій О.П., Грузєва Т.С. та ін. Громадське здоров`я: підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. 3-тє вид. Вінниця : Нова книга, 2013. 560 с.
4. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / за ред. Ю.В. Вороненка. К. : Здоров`я, 2002. 360 с.
5. Державна політика у сфері охорони здоров’я : колект. моногр. : у 2 ч. / заг. ред. проф. М. М. Білинської, проф. Я. Ф. Радиша. К. : НАДУ, 2013. Ч. 1. 396 с.
7. WHO. Sanitation, Drinking-Water and Hygiene Status Overview. Highlights based on country reported GLAAS 2013/2014 data. URL : https://www.who.int/water_sanitation_health/glaas/2014/fiji-15-oct-2015.pdf?ua=1
8. Рrotocol on Water and Health. Effective Approaches To Drinking-Water Quality Surveillance (Mеeting Report). Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2015. 28 p. URL : https://apps.who.int/iris/handle/10665/181592?locale-attribute=fr&
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.