На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (102)   -   ЛЮТИЙ, 2022   -   Сторінки: 45-52
Особливості впливу цукрового діабету на виникнення пародонтиту в осіб віком від 18 до 24 років використанням методів гігієнічної та клініко-лабораторної діагностики
Фера М.О.1, Кенюк А.Т.1, Пензелик І.В.1, Криванич В.М.1, Фера О.В.1, Криванич А.В.1
1 Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

РЕФЕРАТ:
У статті представлено результати наукового дослідження особливостей впливу цукрового діабету на виникнення пародонтиту в осіб віком від 18 до 24 років. Цукровий діабет є одним з основних факторів ризику, що впливає на виникнення пародонтиту. Захворювання пародонта є однією з основних причин передчасної втрати зубів, що призводить до виникнення деформацій і зниження функціональних можливостей зубо-щелепної системи, зменшення об’єму кісткової тканини, що утруднює комплексну ортопедичну реабілітацію пацієнтів.

Мета дослідження – проаналізувати особливості впливу цукрового діабету на формування пародонтиту в осіб віком від 18 до 24 років з використанням методів комплекнсної гігієнічної та клініко-лабораторної діагностики для профілактики порушень процесів остеоінтеграції.

Матеріали і методи. Дослідження проводилось серед жителів м. Ужгород віком від 18 до 24 років на базі Університетської стоматологічної поліклініки та приватних стоматологічних клінік м.Ужгород. Протягом 2016-2020 років було обстежено 387 пацієнтів. Під час дослідження було використано методи комплексної гігієнічної та клініко-лабораторної діагностики. До числа обстежуваних включали осіб, в яких при наявності цукрового діабету І та ІІ типу було діагностовано парадонтит.

Результати та обговорення. Результати математично-статистичного аналізу підтверджують вплив цукрового діабету на розвиток пародонтиту у осіб віком від 18 до 24 років серед досліджуваного нами населення.

Висновки. Встановлено, що прояви пародонтиту в більшій мірі залежать від ступеню важкості цукрового діабету, ніж від його тривалості (r=0,74, tST=2,5413, F= 2,59441 при Fcrit= 2,447). Визначено негативний вплив цукрового діабету на стан кісткової тканини щелепної ділянки (резорбція кістки - r=0,87, tST=2,75257, F=5,582 при Fcrit= 2,447).

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
цукровий діабет, пародонтит, вікова група 18-24 роки, гігієнічна діагностика, клініко-лабораторна діагностика
ЛІТЕРАТУРА:
1. Фера М.О., Фера О.В., Криванич В.М., Костенко С.Б., Кенюк А.Т., Старенький А.Р. та інш. Дослідження впливу факторів ризику (цукровий діабет, збалансованість режиму харчування, гігієна ротової порожнини) на виникнення генералізованого пародонтиту в осіб віком 45–55 років серед населення м. Ужгород та Ужгородського району. Проблеми клінічної педіатрії. 2020. № 4. С. 25-33.
2. Fera M.O., Fera O.V., Kryvanych V.M., Bilyschuk L.M., Kostenko S.B., Kryvanych A.V. et al. Analysis of Environmental and Person-Oriented Factors Influenceon Dental Caries Intensity among Children Population of Transcarpathia. Journal of International Dental and Medical Research. 2020. Vol. 13(14). P. 1326-1333.
3. Фера О.В., Костенко Є.Я., Фера М.О., Дячук К.Г., Кухарчук Л.В., Когут Е.Г. та інш. Особливості зв’язків факторів довкілля із захворюваністю на пульпіт в осіб віком від 15 до 17 років серед населення м. Ужгород та Ужгородського району. Проблеми клінічної педіатрії. 2017. № 1-2. С.103-108.
4. Фера М.О., Фера О.В., Криванич В.М., Форос А.І., Кухарчук Л.В. Особливості впливу соціально-гігієнічних факторів на формування стоматологічної захворюваності органів ротової порожнини у жителів низинної зони Закарпаття. Проблеми клінічної педіатрії. 2019. № 2 (44). C. 6-12.
5. Фера О.В., Костенко Є.Я., Криванич В.М., Кухарчук Л.В., Когут Е.Г., Пензелик І.В. та інш. Взаємозв’язок особливостей та режиму харчування, способу життя, чинників довкілля із захворюваністю на пульпіт у підлітків 15-17 років в Ужгороді та Ужгородському районі. Проблеми харчування. 2016. № 2. С. 58–68.
6. Фера О.В., Костенко Є.Я., Фера М.О., Криванич В.М., Дячук К.Г., Негря А.В. та інш. Особливості впливу харчування та інших факторів побуту і довкілля на виникнення та розповсюдження періодонтиту серед осіб віком від 24–29 років м. Ужгород та Ужгородського району. Проблеми харчування. 2017. № 1. С. 10-16.
7. Національний огляд «Ендокринні руйнівники в Україні: стан проблеми та шляхи її вирішення» / під ред. Сердюка А.М., Базики Д.А., Тронька М.Д. Київ, 2018. 169 с.
8. Єльцова Л.Б., Омельчук С.Т. Обгрунтування шляхів удосконалення анкетно-опитувального методу оцінки фактичного харчування населення. Медичні перспективи. 2017. Т. XXII, №3. С. 104-112. DOI : https://doi.org/10.26641/2307-0404.2017.3.111935
9. Назаренко З.Ю. Сучасний стан питання лікування хронічного генералізованого пародонтиту у хворих на фоні цукрового діабету. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії. 2006. № 6. С. 3-15.
10. Білко Т.М., Омельчук С.Т. Вплив аліментарного дефіциту жиророзчинних вітамінів на ендокринний статус дівчат-підлітків. Акушерство. Гінекологія. Генетика. 2015. № 2. С. 5-11.
11. Дерейко Л.В., Плєшакова В.В. Взаємозв’язок між пародонтитом і загальним станом здоров’я. Імплантологія Пародонтологія Остеологія. 2011. № 2. С. 76-84.
12. Никитин В.С., Капитонова О.П., Антонова И.Н. Особености дентальной имплантации у пациентов с сахарным диабетом. Трансляционная медицина. 2015. № 2(6). С. 25-31.
13. Бардов В.Г., Омельчук С.Т. Гігієна та екологія : підручник / за заг. ред. Бардов В.Г. Вінниця : Нова Книга, 2020. 472 с.
14. Сердюк А.М., Гуліч М.П., Петренко О.Д., Любарська Л.С., Коблянська А.В. Оцінка обізнаності та усвідомлення студентською молоддю ролі харчування у розвитку неінфекційних захворювань. Довкілля та здоров’я. 2019. № 2 (91). С. 27-31.
15. Яворовський О.П. Нариси з токсикології важких металів (Рецензія на цикл наукових видань «Нариси з токсикології важких металів: І – Свинець; ІІ – Ртуть; ІІІ – Кадмій; ІV – Марганець, Хром; V – Залізо» за загальної редакції академіка НАМН України, члена-кореспондента НАН України І.М. Трахтенберга, Київ, ВД «Авіценна). Довкілля та здоров’я. 2019. № 4. С. 66-69.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.