Home Page   -   ditorial Board   -   Instructions to autors   -   Archive   -   Contact   -   Journal's Indexing UA   EN


Last issue

1 (110), 2024


Support

Edition of the journal is supported partially by the grant of the Fogarty International Center (FIC) of the National Institute of Health and Illinois University, Chicago.

JOURNAL

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

A journal "Dovkillia ta zdorovia" (Environment & Health) publishes the articles on the problems in the field of medical ecology, hygiene, health protection and ecological safety.

Founder of the Journal:
State Institution "O.M. Marzeiev Institute for Hygiene and Medical Ecology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine"

Frequency of publication:
quarterly

Environment & HealthISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
No: 2 (91)   -   June, 2019   -   Pages: 10-16
The state of folate metabolism and its link with thyroid system in children after forest fires in the Chornobyl exclusion zone
Bandazhevsky Yu.I.1, Dubovaya N.F.2
1 Ecology and Health Coordination and Analytical Centre, Ivankov
2 P. L. Shupyk National Medical Academy for Post-Graduate Education, Kyiv

: 616.441-053.2-001.28-06:614.84(253):577.164.17:546.15:612.433.441.018

ABSTRACT:
Objective: We determined the state of folate cycle and its link with thyroid system in the children of the Ukrainian Polissia after forest fires in the Chornobyl exclusion zone.

Methods: Immunochemical, mathematical and statistical ones.

Results: Blood homocysteine levels were statistically significantly higher in the subgroup of the children who were the carriers of the T risk allele of the MTHFR:677 genetic polymorphism living in Ivankovsky and Polessky regions than in the subgroup of the children without this allele.
The examination of the children from the regions adjacent to the Chornobyl nuclear power plant allowed to identify in them the metabolic processes changes in the form of increased production of due to the forest fires in the exclusion zone.
Blood Hc levels were higher in the children from Ivankivskyi region examined after fires in the Chornobyl exclusion zone than in those from Poliskyi region examined before fires, including the majority of genetic subgroups, with the exception of the genetic subgroup which included cases of homozygous carriership of the T allele.
Direct links between blood homocysteine and pituitary thyroid-stimulating hormone levels, homocysteine and triiodothyronine levels were detected in the group of the children from Ivankivskyi region who had higher blood homocysteine concentrations compared to the group of children from Polisskyi region.

onclusions: It can be reasonably assumed that fires in the Chornobyl exclusion zone have a negative effect on the functioning of folate metabolism in a childs organism.

KEYWORDS:
folate metabolism, homocysteine, hormones of hypophysis and thyroid gland, forest fires, Chernobyl exclusion zone
REFERENCES:
1. Kokh N.V., Slepukhina .. and Lifshits G.I. Medical genetics. 2015 ; 11 : 3-8 (in Russian).
2. Bandazhevskyi Yu.I. and Dubovaya N.F. Geneticheskie defekty pri narushenii funktsionirovaniya tsikla folievoy kisloty u detey, prozhivayushchikh na territorii, postradavshey ot avarii na ChAES [Genetic Defects at the Violation of the Functioning of Folic Acid Cycle in the Children Residing at the Territory Suffered from the Accident at ChNPP ]. In : Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv NMAPO im. P.L. Shupyka [Coll. Sci. Works Sci. P.L. Shupik NMAPE ]. yiv ; 2016 ; 25 : 93-98 (in Russian).
3. Bandazhevskyi Yu.I. and Dubovaya N.F. Laboratornyi skrining v diagnostike sostoyaniy shchitovidnoy zhelezy u detey iz radioaktivno zagriaznennykh rayonov spustia 30 let posle avarii na Chernobylskoy atomnoy stantsii [Laboratory Screening in the Diagnosis of the State of Thyroid Gland in the Children from the Regions Contaminated with the Radionuclides in 30 Years after the Accident at the Chernobyl Nuclear Power Plant ]. In : Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv NMAPO im. P.L. Shupyka [Coll. Sci. Works Sci. P.L. Shupik NMAPE ]. yiv ; 2016 ; 26 : 494-499 (in Russian).
4. Kadun .N. Stan zdorovia naselennia Ivankivskoho raionu Kyivskoi oblasti, yake postrazhdalo vid naslidkiv avarii na Chornobylskiy atomnii elektrostantsii [State of Health of the Population of Ivankiv Region, Kyivska Oblast, Suffered from the Consequences of the Accident at Chornobyl Nuclear Power Plant]. In : Bandazhevskyi Yu.I. (Ed.). Chornobyl : Ekolohiia I Zdorovia. [Chornobyl: Ecology and Health : Sci-Pract. Coll.]. Ivankiv Dnipropetrovsk (Ukraine) ; 2014 ; 1 : 8-21 (in Ukrainian).
5. Azarov S.., Rudenko .V., Sydorenko V.L. and Yeremenko S.. Radiatsiinyi ryzyk dlia naselennia vid pozhezh u lisakh, zabrudnenykh Chornobylskymy radionuklidamy [ Radiation Risk for the Population of the Fires in the Forests Contaminated with the Chornobyl Radionuclides]. In : Ekolohichna bezpeka ta pryrodokorystuvannia : zb. nauk. prats [Ecological Safety and Environmental Management : Coll. Sci. Works ]. yiv ; 2012 ; 9 : 19-25 (in Ukrainian).
6. Izrael Yu.., Vakulovskyi S.., Vetrov V.., Petrov V.N., Rovinskiy F.Ya. and Stukin E.D. Chernobyl. Radioaktivnoe zagriaznenie prirodnykh sred [Radioactive Contamination of Chernobyl Natural Mediums]. Leningrad ; 1990 : 296 . (in Russian).
7. Azarov S.., Sydorenko V.L. and Rudenko .V. Vyvchennia protsesu nadkhodzhennia radionuklidiv u povitria pry pozhezhakh u lisakh zony vidchuzhennia ChAES [Study of the Process of Radionuclides Entry into the Air at the Fires in the Forests of ChNPP Exclusion Zone]. In : Problemy pozharnoi bezopasnosti : sbornik nauchnykh trudov [Problems of Fire Safety: Coll. Sci.Works]. iev ; 2011 ; 30 : 16-23 (in Ukrainian).
8. Zahalnodozymetrychna pasportyzatsiia ta rezultaty LVL-monitorynhu v naselenykh punktakh Ukrainy, yaki zaznaly radioaktyvnoho zabrudnennia pislia Chornobylskoi katastrofy. Dani za 2011 r. [General Dosimetric Certification and Results of HIC-Monitoring in the Settlements of Ukraine Affected the Radioactive Contamination after the Chornobyl Disaster. Data for 2011]. Kyiv ; 2012 ; 14 : 99 p. (in Ukrainian).
9. Bandazhevskiy Yu.I. and Dubovaya N.F. Dinamika gipergomotsisteinemii u detey, prozhivaiushchikh na territorii, zagryaznennoy radionuklidami v rezultate avarii na Chernobylskoy atomnoy elektrostantsii [Dynamics of Hyperhomocystinemia in the Children Residing at the Territory Contaminated with Radionuclides as a Result of the Accident at the Chernobyl Nuclear Power Plant]. In : Bandazhevskyi Yu.I. (Ed.). Chornobyl : ekolohiia I zdorovia. [Chornobyl: Ecology and Health : Sci.-Pract. Coll.]. Ivankiv Dnipro (Ukraine); 2017 ; 5 : 36-41 (in Russian).
10. Kashparov V.., Mironiuk V.V., Zhurba .., Zibtsev S.V., Glukhovskiy .S. and Zhukova .. Radiation Biology. Radioecology. 2017 ; 57 (5) : 512-527 (in Russian).
11. Bogorad V.I., Litvinskaya T.V., Shevchenko I.., Dybach .. and Slepchenko .Yu. Nuclear and Radiation Safety. 2016 ; 69 (1) : 64-68 (in Russian). https://doi.org/10.32918/nrs.2016.1(69).10
12. Park S.K., ONeill M.S., Vokonas P.S., Sparrow D., Spiro A. 3rd, Tucker K.L. et al. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2008 ; 178 : 283289. https://doi.org/10.1164/rccm.200708-1286OC
Designed by: IPH NAMSU Environment & Health, 2006-2024. All rights reserved.
Use of text and graphic materials of the site is allowed only upon written permission of the editoral board.