На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (98), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (95)   -   Червень, 2020   -   Сторінки: 9-16
Особливості лабораторного контролю за умовами функціонування закладів для дітей
Івахно О.П.1, Козярін І.П.1
1 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

УДК: 613.95:614.31

РЕФЕРАТ:
Мета роботи: визначити перелік об’єктивних методів дослідження для оцінки санітарно-епідеміологічного благополуччя закладів для дітей в умовах реформування медичної та освітньої систем в Україні.

Матеріали та методи. На основі аналізу наукової літератури, оцінки результатів лабораторних досліджень умов функціонування дитячих закладів, проведених регіональними лабораторними центрами України, даних Держкомстату України, власних досліджень у 2018 – 2019 роках визначено коло питань та методів досліджень у дитячих закладах різного типу стосовно їх санітарно-епідеміологічного благополуччя.

Результати та обговорення. Беручи до уваги процеси реформування медичної та освітньої систем в Україні, актуальними залишаються питання санітарно-хімічних, санітарно-бактеріологічних, фізичних досліджень та оцінки ступеня ризику від проведення господарської діяльності закладів для дітей, а саме: безпека харчування; протиепідемічні заходи виникнення та поширення інфекційних захворювань; якість повітряного середовища та предметів дитячого вжитку; освітленість та мікроклімат в основних приміщеннях для перебування дітей; наявність шумового та вібраційного чинників, електромагнітного випромінювання (ЕМВ); організація учбового процесу; показники здоров’я дітей.

Висновки. Сьогодні акцент має бути поставлений на визначення чинників ризику для здоров’я дітей під час отримання освіти. Неузгодженість державного контролю між різними відомствами приводить до порушення здорових умов життєдіяльності великих колективів дітей, погіршення матеріально-технічного оснащення лабораторної бази та до зниження професійної компетентності фахівців лабораторної медицини.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
стан здоров’я дитячого населення, заклади для дітей, санітарно-епідеміологічне благополуччя, методи державного контролю
ЛІТЕРАТУРА:
1. Гребняк М.П. Профілактична медицина дітей та підлітків. Дніпропетровськ : Пороги, 2013. 388 с.
2. Гребняк Н.П. Факторы риска для здоровья детского населения. Донецк, 2003. 253 с.
3. Єлізарова О.Т., Гозак С.В., Станкевич Т.В., Парац А.М. Зв’язок способу життя та фізичного розвитку сучасних міських підлітків. Довкілля та здоров’я. 2018. №3. С. 67 – 71. DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2018.03.067
4. Кучма В.Р., Сухарев А.Г. Научно-методические основы деятельности врача по гигиене детей и подростков и детской поликлиники (отделения). Российский педиатрический журнал. 2013. № 2. С. 44 – 47.
5. Козярін І.П., Івахно О.П., Пастушенко С.Г. Поточний санітарно-епідеміологічний нагляд за об’єктами для дітей та підлітків : Навчально-методичний посібник. К. : Медінформ, 2013. 136 с.
6. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів : Постанова КМ України № 1164 від 27.12.2018 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1164-2018-%D0%BF
7. Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) : Постанова КМ України № 342 від 10.05.2018 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-%D0%BF
8. Про освіту : Закон України № 2145-VIII від 05.09.2017 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
9. Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги» : Наказ МОЗ України № 1138 від 29.12.2012 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0086-13
10. Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» : Наказ МОЗ України № 1139 від 29.12.2012 р. Зареєстровано в Мінюсті України 09.01.2013 р за № 87/22619. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0087-13
11. Про затвердження санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів : Наказ МОЗ України від 24.03.2016 р. № 234. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16
12. Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров’я дітей : ДСанПіН 5.5.6.12 – 98. URL : http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=4441
13. Державні будівельні норми України. Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення : ДБН В.2.5. – 28 – 2006. К. : Мінбуд України, 2006. 76 с.
14. Бохонюк А.И., Янко Н.В., Платонова А.Г. Совмещенное освещение учебных помещений общеобразовательных школ. К., 2014. 79 с.
15. Норми фізіологічних потреб в харчових речовинах і енергії населення України. Наказ МОЗ України № 1073 від 03.09.2017 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1206-17
16. Хоменко І.М., Івахно О.П., Козярін І.П. та ін. Організація харчування дітей різного віку в освітніх та оздоровчих закладах: Навчально-методичний посібник. К. : ФОП Мирон І.А., 2018. 116 с.
17. Про затвердження Плану заходів з реалізації стратегії розвитку медичної освіти в Україні на 2019 – 2021 рр. : Розпорядження КМ України № 674-р від 21.08.2019 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674-2019-р
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2021. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.