На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (109), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (78)   -   2016   -   Сторінки: 19-23
Радіаційно-гігієнічна оцінка радіотривожності нас ел ен ня України у пізній фазі Чорнобильської аварії
Власюк Н.В.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 613.648.4:614.876:621.039.58

РЕФЕРАТ:
Мета: визначити обізнаність населення України в питаннях радіаційного фактора та сприйняття наслідків Чорнобильської аварії в пізній фазі; встановити рівень радіотривожності дітей і їх батьків; з'ясувати ставлення населення до розвитку ядерної енергетики в Україні.

Методи: аудиторне очне анкетування дітей і заочне анкетування їх батьків в Донецькій, Житомирській, Київській, Рівненській, Одеській областях, м.Києві та м.Славутичі.

Результати. Всього в кожному регіоні було опитано від 342 до 859 дітей і їх батьків, до аналізу взяті анкети 3197 респондентів, які коректно відповіли на поставлені питання.
Встановлено: в досліджуваних областях України суб'єктивні оцінки дітей і їх батьків наслідків Чорнобильської аварії в її пізній фазі свідчать про низький рівень знань радіаційної безпеки та протирадіаційного захисту; у зв'язку з секретністю, необізнаністю населення про радіаційну аварію і про реальний стан радіаційної обстановки в ранній фазі привели до того, що і в пізній фазі радіаційної аварії діти (60-73% для різних областей) і їх батьки (62- 75%) вважають, що інформація про реальні наслідки аварії на ЧАЕС приховується від громадськості досі. Дослідженнями доведено, що максимальна кількість респондентів, які підтримують будівництво нових блоків на атомних станціях, зареєстровано в мм. Славутичі, Києві та Київській області, в той же час проти будівництва - респонденти Одеської та Донецької областей. Зареєстровані високі рівні радіотривожності (4,14 - 4,47 балів) дітей і їх батьків не залежать від радіоактивного забруднення територій. Рівні радіотривожності населення обумовлені відсутністю знань у населення про радіаційний фактор та його вплив на стан здоров'я, несвоєчасною і недостовірною інформацією про аварії на ЧАЕС та її наслідки, відсутністю санітарно-просвітницької роботи з радіаційної безпеки та протирадіаційного захисту серед населення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
Чорнобильська аварія, наслідки аварії, анкетне опитування, радиотревожность, ядерна енергетика.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Двадцять п’ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього. – К. : КІМ, 2011. – 356 с.
2. Чорнобильська катастрофа в документах, фактах та долях людей : збірка. – К. : Азимут-Україна, 2006. – 624 с.
3. Прилипко В.А. Медико-соціальні аспекти наслідків аварії на ЧАЕС / В.А. Прилипко // Соціальні наслідки Чорнобильської катастрофи: результати соціологічних досліджень 1986-1995 рр. – Харків : Фоліо, 1996. – С. 165-177.
4. Архангельская Г.В. Мониторинг радиотревожности / Г.В. Архангельская, И.А. Зыкова // Международный журнал радиационной медицины. – 2003.– № 1-2.– С. 146-150.
5. 1.Зыкова И.А. Радиотревожность населения и меры по её снижению / И.А. Зыкова, Г.В. Архангельская // Радиационная гигиена.– 2008.– Т. 1, № 4.– С. 65-72.
6. 1.Чорнобиль і соціум. Вип. 2. Соціально-психологічна динаміка наслідків катастрофи. – К. : ІС НАНУ, 1995. – 161 с.
7. 1.Ференц В. П. Образ жизни населения, подвергшегося радиационному воздействию, как фактор, формирующий здоровье / В. П. Ференц, В. А. Прилипко // Вестник АМН СССР. – 1991. – № 11. – С. 45-46.
8. 1.Агеева Л. А. Восприятие радиационной опасности для здоровья жителями различных территорий Беларуси / Л. А. Агеева // Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья после ядерной катастрофы в Чернобыле : материалы междунар. конф. (Киев, 24 – 28 мая 1995 г.). – К., 1995. – С. 128.
9. 1.Архангельская Г. В. Оптимизация информационной работы по проблемам радиационной гигиены с населением, проживающим на территории радиоактивного загрязнения / Г. В. Архангельская, И. А. Зыкова // Радиационная гигиена. – 2008. – Т. 1. – № 3. – С. 4-10.
10. 1.Мониторинг социально-психологических эффектов у населения радиоактивно-загрязненных территорий : пособие для врачей / Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены. – М., 1999. – 48 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.