На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (109), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (84)   -   2017   -   Сторінки: 31-37
Моніторинг за станом водозабезпечення міського населення Рівненської області за 1999 -2015 роки
Гущук І.В.1, Брезецька О.І.2, Гущук В.І.2, Драб Р.Р.2
1 НДЦ «Екологія людини та охорона громадського здоров`я» Національного університету «Острозька академія», м. Острог
2 ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України», м. Рівне

УДК: 614.777 : 622.5

РЕФЕРАТ:
Мета роботи: провести еколого-гігієнічну оцінку стану водозабезпечення, в т.ч. якості питної води, яка подається міському населенню Рівненської області, за санітарно-хімічними та санітарно-мікробіологічними показниками, тенденції в динаміці.

Матеріали і методи: в роботі використані матеріали ВООЗ, Держсанепідслужби України, а також результати лабораторних досліджень проб питної води з джерел і мережі централізованих водопроводів населених пунктів Рівненської області.

Результати. Проведена систематизація та аналіз даних, за період з 1999-2015 рр., якості питної води, що подається міському населенню Рівненської області в розрізі районів, окремо з джерел і мережі централізованих водопроводів. Доведено, що невідповідності санітарним нормам і правилам при експлуатації централізованих водопроводів, в основному, за рахунок недотримання зон санітарної охорони вододжерел, відсутність необхідного комплексу очисних споруд та знезаражувальних установок. Відсоток невідповідності проб питної води з джерел і мережі централізованого водопостачання за санітарно-хімічними показниками, в динаміці за досліджуваний період, зріс в 1,6 рази. При цьому, в останні роки різко зросла (практично в 4 рази) невідповідність проб питної води за мікробіологічними показниками.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
питна вода, централізовані водопроводи, показники якості води
ЛІТЕРАТУРА:
1. Вода. Информационный бюллетень ВОЗ. Ноябрь 2016. Режим доступа: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs391/ru/
2. Задача по обеспечению питьевой водой в рамках Целей тысячелетия в области развития / ВОЗ. Режим доступа : http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2012/drinking_water_20120306/ru/
3. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 28.07.2010 г. № 64/292 «Право человека на воду и санитарию». Режим доступу: http://www.un.org/ru/ga/64/docs/64res3.shtml
4. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : Закон України від 24 лютого 1994 року, № 4004-XII (Редакція від 01.01.2015 року). Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4004-12.
5. Про питну воду та питне водопостачання : Закон України від 10 січня 2002 року N 2918-III. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2918-14
6. Про загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки»: Закон України від 3 березня 2005 року, №2455-IV. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2455-15
7. Про ратифікацію Протоколу про воду та здоров'я до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер 1992 року : Закон України від 9 липня 2003 року, № 1066-IV. Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1066-15
8. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною: ДСанПіН 2.2.4- 171-10 зі змінами, внесеними згідно з наказом МОЗ України від 15.08.2011 р. № 505. Режим доступу: http: //search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ST001893.html.
9. ДСТУ 7525:2014 «Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості». К., 2014. 25 с.
10. Прокопов В.О. Гігієнічні проблеми водопостачання в Україні. Досвід та перспективи наукового супроводу проблем гігієнічної науки та практики. К., 2011. С. 106-132.
11. Гущук І.В., Брезецька О.І., Гущук В.І. Еколого-гігієнічна оцінка якості питної води із джерел та мереж централізованих водопроводів Рівненської області. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. Київ, 2014. Вип. 64. С.76-80.
12. Про якість води, призначеної для споживання людиною : Директива Ради Європейського Союзу 98/83/ЄС від 3 листопада 1998 року, (ст.ст. 1,7). Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_963
13. WHO. Guidelines for Drinking Water Quality. – 4-th ed. Geneva, 2011. 564 p.
14. Національна доповідь «Про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні за 2009-2014 роки. Режим доступу: http://minregion.gov.ua/zhkh/vodopostachannya-ta vodovidvedennya/
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.