На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 3 (104), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (78)   -   2016   -   Сторінки: 4-8
Державні цільові програми як інструмент державної політики з охорони здоров’я в Україні
Сердюк А.М.1, Коблянська А.В.1, Скляренко К.А.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 616-084: 304.442

РЕФЕРАТ:
Метою даного дослідження є визначення основних умов застосування програмно-цільового планування в розробці і впровадженні державних комплексних програм, спрямованих на реалізацію державної політики з охорони здоров'я в Україні.

Матеріали і методи: аналіз законодавчих актів та нормативно-методичних матеріалів в галузі охорони здоров'я в Україні, а також аналіз документів і науково-методичних матеріалів ВООЗ та інших міжнародних інститутів, моніторинг виконання державних цільових програм з охорони здоров'я.

Результати. Актуальність проблеми пов'язана з необхідністю детального вивчення державного планування в Україні в галузі охорони здоров'я, основою якого повинні стати державні цільові програми, що реалізують цілі і завдання державної політики України. Представлений аналіз основних законодавчих документів в області державних цільових програм на прикладі Міжгалузевої комплексної програми «Здоров'я нації» на 2002-2011 роки як однієї з найбільш масштабних за час незалежності України, в основу якої покладено принципи ВООЗ. Детально показані результати реалізації наукової частини програми, показана значимість і основні недоліки програми. Показано, що головним напрямком державної політики з охорони здоров'я має стати забезпечення її цілісності за рахунок єдиних підходів до планування.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
державні програми, програмно-цільове планування, цільові орієнтири, індикатори, моніторинг
ЛІТЕРАТУРА:
1. Лісова П. Впровадження програмно-цільового методу формування бюджетів / П. Лісова // Фінанси України. – 2004. - № 6. - С. 23-29
2. Осипенко Р. Теоретико-методологічні засади удосконалення програмно-цільового методу планування видатків бюджету / Р. Осипенко // Фінанси України. – 2004. - № 6. – С. 36-41.
3. Управление организацией : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Соломатина. – М. : ИНФРА-М, 2003. – 716 с. 4. Державна політика та економіка охорони здоров’я : Практикум / М. Білинська, В. Григорович, Л. Жаліло та ін. – К. : К.І.С., 2002. – 216 с.
4. Державна політика та економіка охорони здоров’я : Практикум / М. Білинська, В. Григорович, Л. Жаліло та ін. – К. : К.І.С., 2002. – 216 с.
5. Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки : Постанова КМУ від 10.01.2002 № 14 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/14-2002-%D0%BF
6. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2013 рік / за заг. ред. О.С. Мусія. - К., 2014. - 405 с.
7. Здоровье-21: Основы политики достижения здоровья для всех в Европейском регионе ВОЗ: введение / ВОЗ. – Копенгаген : ВОЗ, 1998. – 44 с.
8. Health 2020. A European policy framework and strategy for the 21-st century / World Health Organization. – Copenhagen, 2013. – 190 p.
9. Проект Національного плану заходів з імплементації та реалізації засад європейської політики «Здоров’я-2020: основ Європейської політики на підтримку дій держави і суспільства в інтересах здоров’я і благополуччя» щодо неінфекційних захворювань на період до 2020 року". [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20150311_0.html
10. Оцінка виконання Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки. – К., 2006. – 204 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.