На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (111), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (75)   -   2015   -   Сторінки: 59-62
Оцінка рівня функціонального стану серцево-судинної системи та фізичної працездатності за результатами велоергометрії у машиністів електропоїздів метрополітену
Ткачишина Н.Ю.1, Думка І.В.2, Ткачишин В.С.2
1 ДЗ "Дорожня клінічна лікарня № 2 ст. Київ" ДТГО ПЗЗ"
2 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

УДК: 613.6 : 612.17

РЕФЕРАТ:
Мета дослідження - оцінка рівня функціонального стану серцево-судинної системи (ССС) і фізичної працездатності за результатами велоергометрії (ВЕМ) у машиністівелектропоїздів метрополітену (МЕП).

Матеріали та методи. Обстежено особи чоловічої статі, з яких 30 МЕП (основна група) і 20 працівників інженерно технічної ланки (Контрольна група). Відповідно до віку і стажу роботи обстежені особи основної групи розподілені на 3 підгрупи: 7 - до 30 років зі стажем роботи до 5 років (23,3%) - 1 підгрупа; 17 - 30 40 років зі стажем роботи 5 детальніше 10 років (56,7%) - 2 підгрупа; 6 - старше 40 років зі стажем роботи більше 10 років (20,0%) - 3 підгрупа; контрольна група: 5 - до 30 років зі стажем роботи до 5 років (25,0%) - 1 підгрупа; 10 - 30 40 років зі стажем роботи 5 детальніше 10 років (50,0%) - 2 підгрупа; 5 - старше 40 років зі стажем роботи понад 10 років (25,0%) - 3 підгрупа. Проводили субмаксимальну навантаження. При проведенні ВЕМ іксували значення частоти серцевих скорочень (ЧСС), систолічний артеріальний тиск (АТ) і діастолічний АТ, визначали їх вихідний рівень і результати вимірювання при будь ступеня навантаження, а також час відновлення цих показників після навантаження. Крім того, оцінювали толерантність до фізичного навантаження (ТФН), фізичну працездатність (PWC 170). Визначали також рівень енергетичних ресурсів в міокарді з розрахунком індексу Робінсона.

Результати та їх обговорення. Результати досліджень свідчать, що у всіх обстежених МЕП (100%) органічних захворювань серцево-судинної системи за даними ВЕМ не виявлено. З огляду на результати ВЕМ у МЕП (ЧСС та АТ в спокої, на будь-якого ступеня навантаження і після навантаження), можна сказати про наявність симпатикотонії у МЕП. Толерантність до навантаження, рівень фізичної працездатності оцінювали по тесту PWC 170. Вони найвищі у МЕП у віковій групі до 30 років зі стажем роботи до 5 років в порівнянні з особами у віці 30-40 років зі стажем роботи 5 детальніше 10 років і старше 40 років зі стажем роботи понад 10 років. Це може бути пов'язане з тривалим впливом на їх організм стресового чинника і шкідливих умов праці. Індекс Робінсона у МЕП у віковій групі до 30 років зі стажем роботи до 5 років свідчить про їх високий рівень соматичного здоров'я; у осіб віком 30 40 років зі стажем роботи 5 детальніше 10 років - про середній рівень соматичного здоров'я; старше 40 років зі стажем роботи понад 10 років - про рівень соматичного здоров'я нижче середнього.

Висновки. У МЕП відзначається вегетативний дисбаланс з переважанням симпатикотонії, що може бути ризиком виникнення захворювань серцево-судинної системи у МЕП.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
велоергометрія, толерантність до фізичного навантаження, навантажувальні проби, машиністи електропоїздів метрополітену
ЛІТЕРАТУРА:
1. Иорданская Ф.А. Диагностика и дифференцированная коррекция симптомов дезадаптации к нагрузкам современного спорта и комплексная система мер их профилактики / Ф.А. Иорданская, М.С. Юдинцева // Теория и практика физической культуры. — 2000. — № 3. — С. 40-47.
2. Козленок А.В. Диастолическая дисфункция левого желудочка как ранний признак нарушения адаптации к физической нагрузке у спортсменов / А.В. Козленок, А.В. Березина // Артериальная гипертензия. — 2006. — Т. 12, № 4. — С. 319-322.
3. Порядок проведення медичних оглядів працівників залізничного транспорту та метрополітену : наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 29.04.2010 № 240.
4. Бочкова Н.Л. Оцінка інформативності способу регламентації фізичних навантажень за результатами двоступеневої велоергометричної проби в осіб з різними характером та ступенем вираженості факторів ризику серцево-судинних захворювань / Н.Л. Бочкова // Педагогіка, психологія і медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — 2011. — № 5. — С. 6-8
5. Жарінов О.Й. Навантажувальні проби у кардіології : навчальний посібник / О.Й. Жарінов, В.О. Куць, Н.В. Тхор. — К. : Медицина світу, 2006. — 89 с.
6. Аулик И.В. Определение физической работоспособности в клинике и спорте / И.В. Аулик. — М. : Медицина, 1990. — 192 с.
7. Апанасенко Г.Л. Санологія (Медичні аспекти валеології) / Г.Л. Апанасенко, Л.Г. Попова, А.В. Мальований. — Київ — Львів : Кварт, 2011. — 142 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.