На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (109), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (88)   -   Вересень, 2018   -   Сторінки: 67-71
Зв’язок способу життя та фізичного розвитку сучасних міських підлітків
Єлізарова О.Т.1, Гозак С. В.1, Станкевич Т. В.1, Парац А. М.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

РЕФЕРАТ:
Мета дослідження - характеристика денний діяльності міських підлітків з урахуванням їх фізичного розвитку.
Матеріали та методи. Спосіб життя підлітків оцінювали за допомогою адаптованого нами опитувальника QAPACE (Quantification de l'Activite Physique en Altitude Chez les Enfants). Енерговітраті (METdaily) розраховували за допомогою довідника «The Compendium of Energy Expenditures for Youth». Фізичний розвиток оцінювали за формулою Рорер. У дослідженні брали участь 247 школярів 11-15 років трьох міст України, які не займаються в організованих спортивних колективах. Статистична обробка проведена з використанням пакету STATISTICA 8.0.
Результати. Встановлено зв'язок надлишкової маси тіла і способу життя у підлітків. Діти з надмірною масою тіла витрачають на малорухливу діяльність на 8,9% більше енергії, а на рухову активність - на 16,9% менше в порівнянні з дітьми з гармонійним фізичним розвитком і зниженою масою тіла (p <0,001). Встановлено, що у дітей з надмірною масою тіла рівень рухової активності знижується від 5 до 9 класу на 20,7%, в той час як у дітей з гармонійним фізичним розвитком спостерігається протилежна тенденція - збільшення рівня рухової активності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
міські підлітки, діти середнього шкільного віку, малорухливий спосіб життя, фізичний розвиток
ЛІТЕРАТУРА:
1. Ekelund U., Luan J., Sherar L.B., Esliger D.W., Griew P., Cooper A. Moderate to vigorous physical activity and sedentary time and cardiometabolic risk factors in children and adolescents. JAMA. 2012. Vol. 307(7). P.704-712. DOI : https://doi.org/10.1001/jama.2012.156
2. Bailey D.P., Charman S.J., Ploetz T., Savory L.A., Kerr C.J. Associations between prolonged sedentary time and breaks in sedentary time with cardiometabolic risk in 10-14-year-old children: The HAPPY study. J Sports Sci. 2017. Vol. 35(22). P. 2164-2171. DOI : https://doi.org/10.1080/02640414.2016.1260150
3. Herrmann S.D., Angadi S.S. Children's physical activity and sedentary time and cardiometabolic risk factors. Clin J Sport Med. 2013. Vol. 23(5). P. 408-409. DOI : https://doi.org/10.1097/01.jsm.0000433154.58936.a8
4. Skrede T., Stavnsbo M., Aadland E., Aadland K.N. Moderate-to-vigorous physical activity, but not sedentary time, predicts changes in cardiometabolic risk factors in 10-y-old children: the Active Smarter Kids Study. Am J Clin Nutr. 2017. Vol. 105(6). P. 1391-1398.
5. Marques A., Minderico C., Martins S., Palmeira A. Cross-sectional and prospective associations between moderate to vigorous physical activity and sedentary time with adiposity in children. Int J Obes (Lond). 2016. Vol. 40(1). P. 28-33. DOI : https://doi.org/10.1038/ijo.2015.168
6. Moon J.Y., Wang T., Sofer T., North K.E. Objectively Measured Physical Activity, Sedentary Behavior, and Genetic Predisposition to Obesity in U.S. Hispanics/Latinos: Results From the Hispanic Community Health Study/Study of Latinos (HCHS/SOL). Diabetes. 2017. Vol. 66(12). P. 3001-3012. DOI : https://doi.org/10.2337/db17-0573
7. Barbosa N., Sanchez C.E., Vera J.A. et al. A physical activity questionnaire: Reproducibility and validity. Journal of Sports Science and Medicine. 2007. №. 6. P. 505-518.
8. Ridley K., Ainsworth B.E., Olds T.S. Development of a compendium of energy expenditures for youth. Int. J. Behav. Nutr. Phys. Act. 2008. №. 5. P. 45-51. DOI : https://doi.org/10.1186/1479-5868-5-45
9. Sedentary Behavior Research Network. Letter to the Editor: Standardized use of the terms “sedentary” and “sedentary behaviors”. Appl. Physiol. Nutr. Metab. 2012. Vol. 37(3). Р. 540 – 542.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2023. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.