На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (109), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (89)   -   Грудень, 2018   -   Сторінки: 25-31
Hygienic issues of the use of high-technology equipment in medical stomatologic institutions, built into residential buildings
Makhniuk V.M.1, Ocheretiana G.V.1, Myshkovska A.A.2, Yanko N.V.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"
2 Міністерство охорони здоров‘я, м. Київ

УДК: 613.5 : 696.146 : 725.5

АНОТАЦІЯ:
Назва статті : Гігієнічні питання використання високотехнологічного обладнання в медичних закладах стоматологічного профілю, вбудованих в житлові будинки

Мета дослідження – проведення гігієнічної оцінки розміщення високотехнологічного обладнання в сучасних медичних закладах стоматологічного профілю, які знаходяться у вбудованих приміщеннях житлових будинків.

Матеріали та методи дослідження. Об‘єктом досліджень були медичні заклади стоматологічного профілю, вбудовані в житлові будинки та використані методи: теоретичні, санітарно-епідеміологічної експертизи проектів будівництва і реконструкції.

Результати. У ході дослідження була проведена гігієнічна оцінка розташування медичних закладів стоматологічного профілю невеликої пропускної спроможності, які розміщені зі сторони вуличних фасадів у вбудованих приміщеннях житлових будинків та оснащені високотехнологічним медичним обладнанням та розроблені санітарно-гігієнічні заходи щодо мінімізації впливу медобладнання на умови праці медпрацівників та умови проживання мешканців житлового будинку та інших факторів.

Висновки. При розгляді розміщення сучасних медичних закладів стоматологічного профілю, вбудованих в житлові будинки, встановлено:
- розміщення медзакладів стоматологічного профілю на першому та цокольному поверхах з боку вуличних фасадів та з окремими ізольованими від житлових секцій вхідними групами не призводить до погіршення умов проживання мешканців;
- режим роботи медичних закладів стоматологічного профілю, вбудованих в житлові будинки, не впливає на акустичний режим прибудинкової території та житлових квартир будинку та не порушує законодавство щодо захисту населення від впливу шуму;
- оснащення медзакладів стоматологічного профілю виконано сучасним високотехнологічним медичним обладнанням та апаратурою закордонного виробництва (США, Фінляндія, Німеччина, Бразилія), що підвищує безпеку та якість надання стоматологічних послуг населенню та покращує умови праці медичного персоналу;
- розташування медичного обладнання у внутрішньопросторовому об‘ємі рентгенівських приміщень медичних закладів стоматологічного профілю розмежовано з іншими приміщеннями у відповідності до вимог радіаційної безпеки;
- комплекс заходів із рентгенозахисту забезпечував дотримання санітарно-гігієнічних умов праці медперсоналу, пацієнтів та мешканців житлового будинку.
Таким чином, розміщення високотехнологічного медичного обладнання в медичних закладах стоматологічного профілю, вбудованих в житлові будинки при дотриманні санітарно-гігієнічних вимог не впливатиме на умови життєдіяльності мешканців та наближатиме медичні стоматологічні послуги до населення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
вбудовані медичні заклади стоматологічного профілю, умови праці медперсоналу, рентгенівський захист, високотехнологічне медичне обладнання, санітарно-гігієнічні вимоги.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Сердюк А.М., Полька Н.С., Махнюк В.М., Савіна Р.В., Могильний С.М. Гігієна планування та забудови населених місць на варті громадського здоров‘я (до 85-річного ювілею ДУ «Інститут громадського здоров‘я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»). К. : Медінформ, 2017. С. 116.
2. Махнюк В.М., Фещенко К.Д., Могильний С.М. Гігієнічні питання запобіжного державного санітарно-епідеміологічного нагляду при розміщенні лікувально-профілактичних закладів з рентгенкабінетами. Укр. радіол. журн. 2011. Т. XIX. Вип. 3. С. 348-350.
3. Мишковська А.А. Основні проблемні питання здійснення державного санітарного та епідеміологічного нагляду за використанням джерел іонізуючого випромінювання в медичній практиці. Укр. радіол. журн. 2011. Т. XIX. Вип. 3. С. 350-352.
4. Костенецький М.І. Стан радіаційної безпеки пацієнтів при рентгенологічних процедурах та шляхи її удосконалення. Довкілля та здоров‘я. 2015. №1. С. 35-37.
5. Про внесення змін до Державних санітарних правил і норм "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур". Затв. МОЗ України Наказ № 1126 від 22.09.2017 ; зареєстр. Мінюст України Наказ № 1269/31137 від 17.10.2017. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1269-17
6. Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур : ДСанПіН 6.6.3-150-2007. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z1256-07
7. Директива Ради 2013/59/Євроатом від 5 грудня 2013 року, що встановлює основні норми безпеки для захисту від небезпеки, що виникає від іонізуючого випромінювання. URL : https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/radi-201359evratom.pdf
8. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). URL : http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0062282-97
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.