На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (75)   -   2015   -   Сторінки: 47-50
Фактичний вміст мікроелементів цинку і міді у харчових раціонах дітей дошкільних навчальних закладів м. Києва
Любарська Л.С.1, Ємченко Н.Л.1, Гуліч М.П.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 613.27: 034.5 : 034.3

РЕФЕРАТ:
Мета: визначити фактичний зміст мікроелементів цинку і міді в харчових раціонах дітей дошкільних навчальних закладів м.Києва та встановити рівень добового надходження даних елементів в організм дітей у віці від 3 до 6 років.

Матеріали та методи. Для визначення фактичного вмісту цинку і міді в харчових раціонах дітей та основних продуктах харчування використовували метод інверсійної вольтамперометрії. Харчові раціони дітей 3 6 років також аналізували на відповідність встановленим нормам харчування в дошкільних навчальних закладах і оцінювали рівень добового поступлення цинку і міді у відповідності з нормою фізіологічної потреби дітей даного віку.

Результати. У статті представлені результати дослідження фактичного змісту есенціальних мікроелементів цинку і міді в харчових раціонах дітей дошкільних навчальних закладів м.Києва, а також в основних продуктах харчування продовольчого ринку України. Встановлено, що діти не отримують з харчовими раціонами достатньої кількості важливих для життєдіяльності мікроелементів цинку і міді. Визначено, що причинами може служити невідповідність раціонів харчування в дошкільних навчальних закладах м.Києва встановленим нормам харчування за рахунок недостатнього вживання продуктів, багатих цинком і міддю - м'яса і м'ясопродуктів менше на 68%, риби і рибопродуктів – на 57%, сиру твердого – на 20%. Крім того, на зниження фактичного змісту цих мікроелементів в харчуванні дітей може істотно впливати зменшення цих мікроелементів в основних продуктах щоденного споживання в порівнянні з аналогічними продуктами 70 80 х років минулого століття. рекомендовано дітям додатково в домашніх умовах вживати продукти, багаті цинком і міддю - горіхи, м'ясо, сири тверді, рибу, морепродукти.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
раціони харчування, діти, дошкільні навчальні заклади, мікроелементи, цинк, мідь, норми харчування
ЛІТЕРАТУРА:
1. Микроэлементозы человека:этиология, классификация, органопатология / А.П. Авцын, А.А. Жаворонков, М.А. Риш и др. — М. : Медицина, 1991. — 496 с.
2. Ребров В.Г. Витамины, макро- и микроэлементы / В.Г. Ребров, О.А. Громова. — Москва : ГЭОТАРМедиа, 2008. — 960 с.
3. Біологічна роль цинку і необхідість забезпечення адекватного рівня його споживання людиною / М.Д. Тронько, М.О. Полумбрик, В.М. Ковбаса та ін. // Вісник НАН України. — 2013. — № 6. — С. 21-31.
4. Скальный А.В. Биоэлементы в медицине / А.В. Скальный, И.А Рудаков. — Москва : Оникс 21 век — Мир, 2004. — 272 с.
5. Методика выполнения измерений содержания цинка в водных растворах методом инверсионной вольтамперометрии : МВВ 081-12 / 04-98. — М. : Буревестник, 1998. — 21 с.
6. Методика выполнения измерений содержания кадмия, свинца, меди в водных растворах инверсионными электрохимическими методами : МВВ 081-12 / 05-98. — М : Буревестник, 1998. — 28 с.
7. Содержание микроэлементов в основных продуктах питания и в рационах жителей Республики Беларусь / Н.Д. Коломиец, В.И. Мурох, В.С. Петрова и др. // Медицина (Белорусская ассоциация врачей). — 1999. — № 1. — С. 38-41.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.