На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (109), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (84)   -   2017   -   Сторінки: 73-77
Визначення основних факторів, що впливають на вибір дитячого одягу батьками, та тривалість використання кожного шару одягу впродовж доби
Платонова А.Г.1, Яцковська Н.Я.1, Шкарбан К.С.1, Саєнко Г.М.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 613.95 : 613.48

РЕФЕРАТ:
Актуальність. Поява якісно нових тканин та розширення асортименту дитячого одягу потребує удосконалення методичних підходів і розширення переліку показників, що застосовуються для гігієнічної оцінки текстильних виробів. У вирішенні широкого спектра завдань, пов’язаних з формуванням комплексу показників для гігієнічної оцінки непродовольчих товарів, важливу роль відіграють як дослідження властивостей самого товару, так і набуття об'єктивної інформації від споживача щодо його бачення найбільш вагомих питань, пов'язаних з вибором та експлуатацією товарів для дітей.

Мета. Встановити основні фактори, що впливають на вибір батьків при купівлі дитячого одягу різного функціонального призначення, та тривалість використання кожного шару одягу дітьми впродовж доби.

Матеріали та методи. Проведено анкетування батьків 180 дітей віком від 1 до 17 років. Аналіз результатів анкетування проводили з урахуванням вікової періодизації розвитку дітей. Результати були оброблені в електронних таблицях Excel за допомогою методик варіаційної статистики.

Результати. Проведене анкетування свідчить про те, що понад дві третини опитаних батьків купують дитячий одяг більш ніж 4 рази на рік. Переважна кількість батьків купують одяг у гіпермаркетах та магазинах, де є спеціалізовані відділи. В той же час 41,67 % родин купує одяг в Інтернет-магазинах та 45,00 % дітей носять одяг, придбаний у приватних осіб на ринку. Понад дві третини батьків віддають перевагу вітчизняним виробникам дитячого одягу. Переважна більшість опитаних мають негативне ставлення до наявності синтетичних волокон у складі тканин для дитячого одягу першого шару. Провідними факторами, що впливають на вибір одягу при його купівлі, батьки зазначили його якість, зовнішній вигляд, безпека для здоров’я склад тканини та ціна. Середня тривалість носіння одягу першого шару складає від 7,22 до 10,45 годин на добу. При цьому, тривалість носіння одягу першого шару дітьми всіх вікових груп вірогідно довша (в середньому в 1,5 рази) порівняно з тривалістю носіння одягу другого шару та (в середньому в 2,7 рази) порівняно з тривалістю носіння одягу третього шару.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
дитячий одяг, пріоритети батьків, тривалість використання впродовж доби, діти різного віку
ЛІТЕРАТУРА:
1. Зрезарцев М.П., Зрезарцев В.М., Параніч В.П. Товарознавство сировини та матеріалів : навч. посібник. К. : Центр учбової літератури, 2008. 404 с.
2. Войнаш Л.Г., Байдакова Л.І., Діаніч М.М., Козьмич Д.І. Товарознавство непродовольчих товарів. Част. 2. К. : НМЦ «Укоопосвіта», 2004. 532 с.
3. Патлашенко О.А. Матеріалознавство швейного виробництва. Навчальний посібник. Київ : Арістей, 2007. 288 с.
4. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : Закон України від 24 лютого 1994 року, № 4004-XII. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
5. Доскин В.А., Келлер Х., Мураненко Н.М., Тонкова-Ямпольская Р.В. Морфофункциональные константы детского организма : справочник. М. : Медицина, 1997. 288 с.
6. Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных. К., 2006. 558 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.