На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (109), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (84)   -   2017   -   Сторінки: 8-14
Зміни у структурах непухлинної захворюваності та смертності у мешканців радіоактивно забруднених територій: епідеміологічний моніторинг за 1988-2015 роки
Прикащикова К.Є.1, Павловський Є.Є.1, Костюк Г.В.1, Капустинська О.А.1, Ярошенко Ж.С.1, Лук’янюк В.О.1, Олепір О.В.1, Сировенко В.І.1, Романенко Н.Т.1
1 Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України, м. Київ

УДК: 616-036.22.88:614.876:314.44

РЕФЕРАТ:
Мета дослідження: встановлення особливостей змін структур не пухлинної захворюваності та причин смертності з урахуванням статі, віку на момент аварії на ЧАЕС жителів радіоактивно забруднених територій за 1988-2015 роки епідеміологічного спостереження.

Матеріали та методи. Для епідеміологічного дослідження непухлинної захворюваності і смертності жителів РЗТ в післяаварійний період за 1988-2015 роки сформована когорта осіб з населених пунктів Житомирської, Київської, Чернігівської, Рівненської областей, відповідно Овруцького, Іванківського, Козелецького, Рокитнівського районів за даними Державного реєстру України (ГРУ). В когорту включено 98902 особи з урахуванням віку на момент аварії на ЧАЕС, статі, сумарних індивідуальних доз у межах від 13 …40 мГр і більше, накопичених за післяаварійний період хронічного радіаційного опромінення з 1986 року. Дози реконструйовані в ННЦРМ і передані в ГРУ. Жителі РЗТ в загальній когорті у віці до 60 років на момент аварії на ЧАЕС розподілені за належністю до статі і віку.

Результати. Проведено когортне епідеміологічне дослідження розвитку непухлинної захворюваності жителів РЗТ у віці до 60 років на момент аварії на ЧАЕС протягом 1988-2015 рр. В результаті аналізу виявлено, що загальна захворюваність жителів РЗТ в залежності від віку на момент аварії знаходиться майже в однакових параметрах показника і відрізняється в процентному співвідношенні мало: у осіб менше 18 років - 34%, у 18-39- річних - 36%, в 40-60-річних - 30%. Протягом моніторингу відзначалася значна смертність (77%) осіб 40-60 років в порівнянні з меншими віковими категоріями (20% осіб 18-39 років і 3% осіб менше 18 років). Зростання частки смертності жителів зі збільшенням їх віку обумовлена значною часткою хвороб системи кровообігу в структурі непухлинної захворюваності незалежно від статі і віку на момент аварії на ЧАЕС. У молодшій віковій категорії жителів хвороби системи кровообігу становили 5,44%, у 18-39-річних - вже на 8,13% більше, у 40-60-річних - на 25,27% більше на тлі зменшення часток інших хвороб в структурі неопухолевой захворюваності. Також можна відзначити зменшення хвороб ендокринної системи, які займали значне місце в структурі захворюваності у жителів наймолодшій віковій категорії (20% - у осіб до 18 років, до 2,91% - у 18-39-річних і до 1,99% - у 40-60- річних жителів).

Висновок. З огляду на, що у жителів РЗТ протягом періоду дослідження в основному розвиток непухлинних хвороб і причини смертності були значними через хвороби системи кровообігу, в подальшому важливо проаналізувати структури нозологічних форм даного класу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
аварія на Чорнобильській АЕС, жителі радіоактивно забруднених територій, структура непухлинної захворюваності, структура причин смертності, залежність від статі і віку, хвороби системи кровообігу, хвороби ендокринної системи
ЛІТЕРАТУРА:
1. Бузунов В.О. Актуальные прoблемы эпидемиoлoгии медицинских пoследствий в oтдаленнoм периoде аварии на ЧАЭС. Эпидемиoлoгия медицинских пoследствий аварии на Чернoбыльскoй АЭС. 20 лет спустя : тез. докл. междунар. науч.-практ. кoнф. Донецк : Вебер, 2007. 35 с.
2. Прикащикова К.Є., Бузунов В.О., Ярошенко Ж.І. та інш. Особливості структури непухлинної захворюваності в евакуйованих в дитячому і підлітковому віці на момент аварії на ЧАЕС, період дослідження 1993–2012 рр. Довкілля і здоров’я : матеріали науково-практ. конф. Тернопіль, 2015. С. 74–75.
3. Капустинська О.А., Прикащикова К.Є., Бузунов В.О., Ярошенко Ж.С. et al. Динаміка рівня цереброваскулярних хвороб у дорослого населення, евакуйованого із зони відчуження ЧАЕС з дозами опромінення щитоподібної залози у діапазоні 0–2 Гр. Результати дескриптивного аналізу. Довкілля і здоров’я : матеріали науково-практ. конф. Тернопіль, 2015. С. 23–24.
4. Kaмінський О. В. Особливості розвитку незлоякісної ендокринної патології у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та роль гормональних взаємозв’язків. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. Київ, 2014. Вип. 19. С. 256–266.
5. Бузунов В.А., Прикащикова К.Е., Koстюк Г.В., Teрещенко С.О., Губина И.Г. Эпидемиологический анализ развития сердечно-сосудистой заболеваемости у жителей радиационно загрязненных территорий вследствие катастрофы на ЧАЭС за 1988–2010 годы в зависимости от доз ионизирующего облучения, пола, возраста. Здоровье и окружающая середа : сб. науч. тр. Минск, 2013. Вып. 23. С. 189–193.
6. Шестопалов В.М., Набока М. В., Лихошерстов А.А., Чабан E.П. Анализ дозозависимых эффектов при хроническом внутреннем облучении на примере заболеваемости болезнями желудочно-кишечного тракта у детского населения радиоактивно загрязненных районов Житомирской области. Радіобілогічні та радіоекологічні аспекти чорнобильської катастрофи : матер. конф. Славутич, 2011. С. 57.
7. Стефанович Г.В., Будерацька Н.О., Мехеда Л.В. Морфофункціональна характеристика ооцитів та доімплантаційних ебріонів жінок, що проживають на забруднених радіонуклідами територіях. Радіобілогічні та радіоекологічні аспекти чорнобильської катастрофи : зб. матер. міжнарод. конф. Славутич, 2011. С. 50.
8. Присяжнюк А.Є., Романенко А.Ю. Епідеміологічні дослідження стану здоров’я населення, яке мешкає на радіоактивно забруднених територіях. 25 років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього : національна доповідь України. Київ : КІМ, 2011. С. 152–164.
9. Півень Н.В., Гунько Н.В., Короткова Н.В. Захворюваність дитячого населення найбільш радіоактивно забруднених територій України хворобами органів травлення. Довкілля та здоров’я. 2014. № 4 (71). С. 55–60.
10. Лихтарев И.А., Фесенко Г.В., Maсюк С.В., Замостян С.В. и др. Реконструкция индивидуальных доз облучения субъектов ГРУ : метод. рекомендації. Киев : Укрмедпатентинформ, 2013. 24 с.
11. Бузунов В.O., Пирогова О.Я., Краснікова Л.І., Цупріков В.А., Войчулене Ю.С., Домашевська Т.Є. Показники та методи їх розрахунку в епідеміології неінфекційних захворювань : навч. посібник. Київ : Авіценна, 2013. 120 p.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.