На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (109), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (89)   -   Грудень, 2018   -   Сторінки: 36-40
Дослідження забруднення атмосферного повітря зваженими частинками пилу (РМ10 та РМ2,5) у м. Києві
Турос О.І.1, Маремуха Т.П.1, Петросян А.А.1, Брезіцька Н.В.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 614.7 (477-25)

РЕФЕРАТ:
Мета роботи - гігієнічна оцінка рівня забруднення атмосферного повітря зваженими частинками пилу (РМ10 і РМ2.5) в м.Києві.
Матеріали та методи. Інструментальні виміри концентрацій РМ10 і РМ2.5 в атмосферному повітрі проводились з січня по вересень 2018 р Стаціонарний пункт моніторингу за зваженими частинками розташований за адресою: м Київ, вул. Попудренка, 50 і обладнаний аналізаторами APDA-371 (HORIBA), які забезпечують автоматичне безперервне вимірювання концентрацій з годинниковим осреднением даних. Отримані дані були оброблені за допомогою програмного пакету Statistica, результати зіставлені з граничними значеннями, рекомендованими ВООЗ і Директивою 2008/50 / ЄС.
Результати. Аналіз даних, отриманих у 2018 році (січень - вересень), дозволив зробити висновок, що рівні забруднення атмосферного повітря РМ10 і РМ2.5 в м.Києві перевищують граничні значення, рекомендовані ВООЗ або Директивою 2008/50 / ЄС. Середні концентрації РМ10 знаходилися на рівні 36 ± 0,4 мг / м3, РМ2.5 - 21 ± 0,2 мг / м3; кількість днів з перевищенням середньодобової концентрації склало для РМ10 - 43 дня (19%), для РМ2.5 - 61 день (25%); максимальні середньомісячні концентрації РМ2.5 спостерігалися під час опалювального сезону - з січня по березень і знаходилися на рівні 26-27 мг / м3. За результатами кореляційного аналізу виявлено достовірний кореляційний зв'язок між концентраціями РМ2.5 і РМ10 (r = 0,79, p <0,005); РМ2.5 = 0,66 * РМ10. Отримані результати вказують на необхідність встановлення в Україні нормативів для РМ10 і РМ2.5 і включення зважених часток пилу в програму обов'язкового моніторингу якості атмосферного повітря.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
атмосферне повітря, моніторинг, РМ10, РМ2.5
ЛІТЕРАТУРА:
1. Health effects of particulate matter / WHO Regional Office for Europe. Copenhagen, 2013. 15 p.
2. 1.Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP project : final technical report : WHO, 2013. URL : http://www.euro.who.int/__ data/ assets/pdf_file/0004/193108/REVIHAAP-Final-technical-report-final-version.pdf?ua=1
3. Directive 2001/80/EC on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32001L0080
4. Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011
5. Турос О.І., Маремуха Т.П., Кобзаренко І.В. Забруднення атмосферного повітря зваженими частками пилу (ЗЧ10 та ЗЧ2.5) у Деснянському районі м. Києва. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. К., 2017. Вип. 67. С. 32-33.
6. Air quality guidelines – global update 2005 / WHO Regional Office for Europe. Copenhagen, 2006. 484 p.
7. Assessment of the health impacts of exposure to PM2.5 at a European level. ETC/ACC Technical Paper 2009. URL : https://acm.eionet.europa.eu/docs/ ETCACC_TP_2009_1_European_PM2.5_HIA.pdf
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.