На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (75)   -   2015   -   Сторінки: 13-17
Антимікробна активність композиту на основі каоліну та наночастинок срібла
Сурмашева О.В.1, Романенко Л.І.1, Корчак Г.І.1, Ніконова Н.О.1, Горваль А.К.1, Березовчук С.М.2, Дідікін Г.Г.2
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"
2 Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАНУ

УДК: 615.33:678.046.3

РЕФЕРАТ:
Мета дослідження. вивчення антимікробної активності і фізичних параметрів композиту на основі каоліну та наночастинок срібла.

Матеріали та методи. створено композит на основі препарату каоліну "крем'яні" і наночастинок срібла (НЧ Ag), отриманих методом електронно-променевого випарювання в вакуумі з подальшим осадженням парової фази. Антимікробну активність визначали по відношенню до E. coli суспензійним методом. Контролем служив розчин азотнокислого срібла. Визначення розміру, форми і розподілу НЧ Ag виконано на растровому електронному мікроскопі Tescan Vega ЗМ. Стабільність водних суспензій композиту реєстрували методом лазерної кореляційної спектрометрії на спектрометрі "Zeta Sizer-3", концентрацію срібла – методом атомно-емісійної спектроскопії.

Результати дослідження та їх обговорення. Отриманий композит мав високу антимікробну активність по відношенню до E. coli. Композит, розбавлений до концентрації 0,27 мкг / г по сріблу, надавав бактерицидний ефект на мікроорганізми в концентрації (4,5 х 106) КУО / мл за 24 години контакту, а розведений до 2,7 мкг / г - за 4 години контакту. Електронної мікроскопії визначено розмір НЧ Ag на рівні 10-60 нм, НЧ Ag мали сферичну форму. найбільш характерний розмір наночастинок каоліну - 60-140 нм. НЧ Ag утворюють стабільну структуру з частинками каоліну. Після 50 днів відстоювання суспензія композиту в концентрації 0,001% по сріблу зберігала високу антимікробну активність, концентрація НЧ Ag в надосадової рідини була на рівні (0,054 ± 0,01) мкг / г. Висока антимікробна активність отриманого композиту дозволяє рекомендувати його для застосування в медицині з метою профілактики і лікування інфекцій різної локалізації як ентеросорбент при шлунково-кишкових інфекціях, при дисбактеріозах, а також в інших областях біології та народного господарства.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
каолін (біла глина), "Кремневіт", наночастинки срібла, антимікробна дія, фізичні властивості
ЛІТЕРАТУРА:
1. Наноматериалы. Регуляторные вопросы / В.И. Масычева, Е.Д. Даниленко, А.О. Белкина и др. // Ремедиум. — 2008. — № 9. — С. 12-163.
2. Synthesis and antibacterial properties of silver nanoparticles / C. Baker, A. Pradhan, L. Pakstis et al. // J. Nanosci. Nanolcchnol. — 2005. — Vol. 5. — P. 244-249.
3. Корчак Г.І. Властивості природного нанооб'єкта — каоліну // Довкілля та здоров'я. — 2014. — № 4. — С. 45-48.
4. Корчак Г.І. Адсорбційна активність каоліну (Мікробіологічні дослідження) / Г.І. Корчак, О.В. Сурмашева, Л.І. Романенко, А.І. Маринин, В.В. Олишевський, А.Б. Марченко. // Довкілля та здоров'я. — 2014. — № 4. — С. 37-41.
5. Мовчан Б.А. Наноструктурные покрытия серебра и меди на порошках неорганических и органических веществ, осаждаемых из паровой фазы в вакууме / Б.А. Мовчан, И.С. Ковинский // Физико-химические проблемы современного материаловедения. — В 2-х т. — Т. 2. — К. : Академпериодика, 2013. — С. 127-139.
6. Novel templating synthesis of necklaceshaped mono- and bimetallic nanowires in hybrid organicinorganic mesoporous material / A. Fukuoka, Y. Sakamoto, S. Guan et al. // J. Am. Chem. Soc. — 2001. — Vol. 123. — P. 3373-3374. DOI: https://doi.org/10.1021/ja004067y
7. Pal S. Does the antibacterial activity of silver nanoparticles depend on the shape of the nanoparticles? A study of the Gramnegative bacterium Escherichia coli / S. Pal, Y.K. Tak, J.M. Song // Appl. Environ. Microbiol. — 2007. — Vol. 73. — P. 1712-1720.
8. Щербаков О.Б. Препарати срібла: вчора, сьогодні і завтра / О.Б. Щербаков, Г.І. Корчак, І.М. Скороход та ін. // Фармацевтичний журнал. — 2006. — № 5. — С. 55-67.
9. Chaloupka K. Nanosilver as a new generation of nanoproduct in biomedical applications / K. Chaloupka, Y. Malam, A.M. Seifalian // Trends Biotecnol. — 2010. — Vol. 28. — P. 580-588. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2010.07.006
10. Miura N. Cytotoxic effect and apoptosis induction by silver nanoparticles in HeLa cells / N. Miura, Y. Shinohara // Biochem. Biophys. Res. Commun. — 2009. — Vol. 390. — P. 733-737. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2009.10.039
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.