На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (109), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (84)   -   2017   -   Сторінки: 57-61
Особливості впливу виробничого шуму і супутніх гігієнічних факторів на стан слухового аналізатора і захворюваність операторів з розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв корпорації «Оболонь»
Яворовський О.П.1, Брухно Р.П.1, Шидловська Т.А.2, Гречківська Н.В.3
1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ
2 ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України», м. Київ
3 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

УДК: 613.6:612.85:314.4:663.86-058.234.2

РЕФЕРАТ:
Мета: вивчення стану слухового аналізатора і захворюваності працівників «шумових» професій харчової промисловості.

Матеріали та методи. Проведено гігієнічні дослідження умов праці, аналіз захворюваності, поглиблене клінічне обстеження стану слухового аналізатора, визначення біологічного віку працівників «шумових» професій ПАТ «Оболонь».

Результати. Встановлено, що провідним шкідливим фактором виробничого середовища працівників «шумових» професій ПАТ «Оболонь» є шум, рівні якого перевищують допустимі величини на 1-11 дБА.
Виявлено наявність погіршення слухової функції, особливо на тони в розширеному діапазоні частот, в обстежених працівників «шумових» професій і ознаки впливу шуму на центральні відділи слухового аналізатора виявляються в порушенні функції його стовбурових і коркових структур.
Встановлено, що частота виявлення у операторів розливу напоїв сенсоневральної приглухуватості і хвороб системи кровообігу, статистично достовірно, вище частоти виявлення цих хвороб в контрольній групі (р ≤ 0,05).
Виявлено прискорені темпи старіння працівників "шумових" професій.

Висновок. Встановлено причинно-наслідковий зв'язок між умовами, характером праці і частотою виявлення захворювань, змінами на різних рівнях слухового аналізатора, темпами старіння працівників «шумових» професій.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
гігієнічна оцінка, виробничий шум, сенсоневральна приглухуватість, захворюваність
ЛІТЕРАТУРА:
1. Басанець А. В., Шидловська Т. А., Гвоздецький В. А. Проблема діагностики професійної сенсоневральної приглухуватості в Україні. Укр. журн. з проблем медицини праці. 2014. № 4. С. 12-19.
2. Кундієв Ю.І., Яворовський О.П., Шевченко А.М. та ін. Гігієна праці: підручник / за ред. акад. НАН України, НАМН України, проф. Ю.І. Кундієва, чл.-кор. НАМН України, проф. О.П. Яворовського. Київ : Медицина, 2011. 904 с.
3. Кундієв Ю.І., Нагорна А.М. Професійна захворюваність в Україні в динаміці довгострокового спостереження. Укр. журн. з проблем медицини праці. 2005. № 1. С. 3-11.
4. Професійна приглухуватість шумової етіології (діагностика, класифікація, експертиза працездатності, профілактика): метод. рекомендації / під ред. Ю.І. Кундієва, Є.Г. Іванюка. Київ, 2001. 30 с.
5. Metidieri M.M., Rodrigues H.F., Filho F.J., Ferraz D.P., Neto A.F., Torres S. Noise-induced hearing loss (NIHL): literature review with a focus on occupational medicine. Int. Arch. Otorhinolaryngol. 2013. № 17(2). Р. 208-212. https://doi.org/10.7162/S1809-97772013000200015
6. Кундієв Ю.І., Нагорна А.М., Добровольський Л.О. Порівняльна характеристика стану професійної захворюваності в Україні і в світі. Укр. журн. з пробл. медицини праці. 2009. № 2 (18). С. 4–11.
7. May J. J. Occupational hearing loss. Amer. J. Industr. Med. 2000. Vol. 37, № 1. P. 112–120. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0274(200001)37:1<112::AID-AJIM9>3.0.CO;2-%23
8. Suvorov G., Denisov E., Antipin V., Kharitonov V., Starck J., Pyykkö I., Toppila E. Effects of peak levels and number of impulses to hearing among forge hammering workers. Appl. Occup. and Environm. Hyg. 2001. Vol.16, № 8. P. 816–822. https://doi.org/10.1080/10473220119058
9. Шидловська Т.В., Заболотний Д.І., Шидловська Т.А. Сенсоневральна приглухуватість: монографія. Київ : Логос, 2006. 752 с.
10. Шидловська Т.А., Шидловська Т.В., Петрук Л.Г. Порівняльний аналіз якісних показників реоенцефалографії в робітників шумових виробництв і хворих на акутравму. Укр. журн. з проблем медицини праці. 2015. № 4 (45). С. 54-61.
11. Ta-Yuan Chang, Ta-Chen Su, Shou-Yu Lin, Ruei-Man Jain, Chang-Chuan Chan Effects of Occupational Noise Exposure on 24-Hour Ambulatory Vascular Properties in Male Workers. Environ Health Perspect. 2007. Vol. 115 (11). P. 1660–1664. https://doi.org/10.1289/ehp.10346
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.