На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (109), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (84)   -   2017   -   Сторінки: 40-43
Гігієнічна оцінка впливу солатенолу на санітарний режим водойм господарсько-питного і культурно-побутового призначення
Кондратюк М.В.1, Благая А.В.1, Омельчук С.Т.1, Стеценко О.В.1
1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

УДК: 614.777:632.952:628.11

РЕФЕРАТ:
Мета роботи: В статті порушується питання актуальності гігієнічного підходу оцінки безпечності як для людини, так і для навколишнього середовища застосування комбінованого фунгіциду на основі солатенолу та його дію на санітарний режим водойм господарсько-питного і культурно-побутового призначення.

Основні результати: Були проведені гігієнічні дослідження впливу солатенолу на процеси, котрі відбуваються у воді модельних водойм. Було визначено мінімальну кількість досліджуваної діючої речовини, яка впливає на біохімічну потребу кисню, динаміку сапрофітної мікрофлори, вміст азоту аміаку, нітратів та нітритів, а також вміст розчиненого у воді кисню та активну реакцію води (рН). У ході нашого дослідження також було проведено статистичні розрахунки середніх арифметичних та похибки середнього. В результаті проведених досліджень встановлено, що пороговою за загально-санітарним показником шкідливості є концентрація солатенолу у воді на рівні 0,0007 мг/дм3 (лімітуючий показник – вплив на процеси нітрифікації).

Висновки: Запропонована величина була врахована під час розробки гігієнічного нормативу гранично-допустимої концентрації солатенолу у воді водойм, призначених для господарсько-питного і культурно-побутового призначення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
фунгіцид, біохімічна потреба кисню, сапрофітна мікрофлора, азот аміаку, азот нітратів, азот нітритів
ЛІТЕРАТУРА:
1. Влияние пестицидов на окружающую среду. (Дата звернення: 18.07.2017). URL : http://agroflora.ru/vliyanie-pesticidov-na-okruzhayushhuyu-sredu/
2. Рациональное использование водных ресурсов : Справочник химика 21 века. (дата звернення: 18.07.2017). URL : http://chem21.info/page/221026211031152233177065149170086089004254231142/
3. Методические указания по разработке и научному обоснованию предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде водоемов. М., 1976.
4. Методические указания по применению расчетных и экспресс-экспериментальных методов при гигиеническом нормировании химических соединений в воде водных объектов. М., 1979.
5. Методические указания по гигиенической оценке новых пестицидов : МУ № 4263-87. К., 1988. 210 с.
6. Факти про забруднення води. (дата звернення: 16.07.2017). URL : https://www.sajvo.in.ua/2015/02/zabrudnennja-vody.html /
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.