На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 3 (104), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (78)   -   2016   -   Сторінки: 39-42
Токсичні хлорорганічні сполуки у хлорованій питній воді міст Дніпровського басейну
Прокопов В.О.1, Труш Є.А.1, Куліш Т.В.1, Соболь В.А.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 614.777:628.166:5 46.121

РЕФЕРАТ:
Мета роботи - визначити і оцінити фактичні рівні ТГМ і ГУК в воді під час хлорування (хлорамін, хлор-газ) на різних етапах водопідготовки на водопроводах міст Дніпровського басейну (Київ, Запоріжжя).

Матеріали та методи. Предметом досліджень в Києві була вода Дніпровського і Деснянського водопроводів, для очищення і знезараження якої використовується метод хлорування з преамонізаціей. В г. Запорожье на водопроводі меткомбінату вода досліджувалася після таких же, як і на київських водопроводах очисних споруд, але тут в водопідготовки замість хлораміну використовується хлор-газ. У питній воді визначали 7 летючих і 9 нелетких ХОС (ТГМ і ГУК). Визначення проводили стандартизованими методами на газовому хроматографе «Кристаллюкс 4000-М».

Результати. Дослідження, проведені на київських водопроводах продемонстрували присутність ХОС у питній воді на різних етапах підготовки: летючих ТГМ (хлороформ і діхлорбромметан) і нелетких ГУК (монохлоруксусной і трихлороцтової кислот) в межах ГДК. На водогоні Запорізького меткомбінату в питній воді визначені не тільки високі рівні ХФ (> 2ГДК), але і значно більше, ніж на київських водопроводах, концентрації монохлоруксусной і трихлороцтової кислот.

Висновки. Визначено, що під час хлорування води річок дніпровського басейну утворюються одночасно летючі (ТГМ) і нелеткі (ГНК) токсичні ХОС. При цьому пріоритетним з числа освічених в воді ТГМ є хлороформ (ХФ), а для ГУК - монохлороцтова кислота (МХУК). Зміст ХФ і МХУК в воді водопровідних станцій, де в технології водопідготовки використовується хлорування з преаммонізаціей, не перевищує встановлені нормативи. Використання в водопідготовки хлор-газу призводить до утворення в воді хлороформу і МХУК (в окремих пробах) в концентраціях вище допустимих рівнів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
питна вода, водопідготовка, хлорування (хлорамін, хлор-газ), хлорорганічні сполуки, леткі ТГМ, нелеткі і ГУК.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Gray N.F. Drinking Water Quality: Problems and Solutions. Cambridge University Press; 2008 : 520 р. DOI : https://doi.org/10.1017/CBO9780511805387
2. Schencka K.M., Sivaganesana M., Rice G.E. J. Toxicol Environ Health. 2009 ; 72 (7) : 461-467. DOI : https://doi.org/10.1080/15287390802608940
3. Richardson S.D., Plewa M.D., Wagner E.D., Schoeny R., Demarini D.M. Mutat. Res. 2007 ; 636 : 178-242. DOI : https://doi.org/10.1016/j.mrrev.2007.09.001
4. Гюнтер Л.И. Летучие галогенорганические загрязнения питьевых вод, образующиеся при водоподготовке / Л.И. Гюнтер, Л.П. Алексеева, М.С. Петрановская // Химия и технология воды. — 1985. — №5. — С. 59-64.
5. Singer P.C. Water Supply. 2002 ; 2 (5) : 487-492. DOI : https://doi.org/10.2166/ws.2002.0208
6. Прокопов В.О. Галогеноцтові кислоти у хлорованій питній воді як гігієнічна проблема (систематизація та аналіз світової літератури) / В.О. ПАрокопов, Є.А. Труш, С.В. Гуленко та ін. // Гігієна населених місць. — 2013. — Вип. :1. — С. 88-99.
7. Прокопов В.О. Влияние хлоривонной питьевой воды на заболеваемость населения раком ободочной кишки (эпидемологическое исследование) / В.А. Прокопов, С.В. Шушковская // Довкілля та здоровя. — 2012. — № 3 (62). — 46-51.
8. Прокопов В.А. Роль хлоривонной питьевой воды в развитиии онкологической паталогии / В.А. Прокопов, С.В. Гуленко // Здоровье и окружающая среда: сб. науч. трудов. — 2013. — Віп. 22. — С. 85-89.
9. Натурні дослідження вмісту летких токсични ХОС у питній воді районних водопровідних мереж м. Києва / В.О. ПАрокопов, О.В. Зоріна, Є.А. Труш та ін. // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: зб. тез доп. наук.-практ. конф. — К., 2014. — Вип. 14. — С. 54-57.
10. Method 552.2 Determination of Haloacetic Acids and Dalapon in Drinking Water by Liquid-liquid Extraction, Derivatization and Gas Chromatography with Electron Capture Detection, Rev. 1.0. Cincinnati, Ohio ; 1995 : 55 p.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.