На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (111), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (84)   -   2017   -   Сторінки: 17-21
Структурний аналіз смертності осіб, опромінених у дитячому віці внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС і проживаючих на радіоактивно забруднених територіях України
Гунько Н.В.1, Омельянець М.І.1
1 Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини НАМНУ”, м. Київ

РЕФЕРАТ:
Мета дослідження. Вивчення структури смертності осіб, які були дітьми під час аварії на ЧАЕС і проживали на найбільш радіоактивно забруднених територіях України.

Матеріали та методи. Дослідженням охоплено понад 31 тис. осіб 1968-1986 р.н., які проживали в 1986-2011 рр. в Іванківському, Поліському, Народицькому та Овруцькому районах України. Ретроспективно проаналізовано матеріали Міністерства юстиції України та узагальнено інформацію про 2,1 тис. померлих з них. Застосовано ретроспективний, демографічний, метематико-статистичний та програмно-технологічний (пакет програм Microsoft Excel, № ліцензії Х12 53766) методи аналізу.

Результати дослідження та їх обговорення. Встановлено, що в структурі причин смерті переважають екзогенних причин (50,41%). Соматична патологія становить 43,09%, симптоми, ознаки та нечітко визначені стану - 6,55%. Провідними класами ендогенної смертності чоловічого субкогорти стали хвороби системи кровообігу, хвороби органів травлення, симптоми, ознаки та нечітко визначені стани, психічні розлади і хвороби нервової системи, новоутворення, деякі інфекційні та паразитарні хвороби; жіночої - новоутворення, хвороби системи кровообігу, хвороби органів травлення, деякі інфекційні та паразитарні хвороби, хвороби органів дихання, на які в сумі припадає, 48,9% і 32,34% від кількості померлих, відповідно.
Є тенденція до збільшення рівня смертності чоловічій популяції в порівнянні з жіночою. Для виявлення причин меншою життєстійкості чоловічий субкогорти необхідне проведення поглибленого дослідження з визначенням можливих зв'язків показників смертності з рівнями доз опромінення і тривалістю хронічного опромінення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
аварія на ЧАЕС, діти на час аварії, радіоактивно забруднені території, причини смерті
ЛІТЕРАТУРА:
1. Тридцять років Чорнобильської катастрофи : радіологічні та медичні наслідки : Національна доповідь України. Київ, 2016. Режим доступу : http://dazv.gov.ua/images/pdf/national_dopovid_2016.pdf
2. Omelianets N., Bazyka D., Igumnov S. et al. The Health Impacts of Chernobyl and Fukushima 30 and 5 Years Later. Brussels, March 2016. 98 р.
3. Гунько Н. В., Короткова Н.В., Омельянець М.І. Структурні властивості когорти дітей та підлітків на час аварії на Чорнобильській атомній електростанції, які мешкають на найбільш радіоактивно забруднених територіях України. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. К., 2016. Вип. 21. С. 132-140.
4. Bandajevski Y. I., Dubovaya N. F., Bandajevskaya G. S., Kadun O. N. Tchernobyl, 25 ans aprеs: Situation dеmographique et problеmes de santе dans les territories contaminеs. Editions Yves Michel : 5 allеe du Torrent - 05000 Gap (France), 2011. 83 p.
5. Прикащикова К. Є., Костюк Г.В., Ковальчук В.Є., Шатоян Ю.С., Іскра Н.І., Павловський Є.Є., Романенко Н.Т. та інш. Динаміка непухлинної захворюваності дорослих чоловіків, евакуйованих у дитячому і підлітковому віці із 30-кілометрової зони ЧАЕС, у віддаленому періоді після катастрофи. Довкілля та здоров’я. 2013. № 1. С. 44-48.
6. Health Effects of the Chornobyl Accident Thirty Years Aftermath / Eds. D. Bazyka, V. Sushko, A. Chumak, V. Chumak, L. Yanovych. Kyiv : DIA, 2016. 318 p. http://nrcrm.gov.ua/downloads/abstracts_18_04_16.pdf
7. Порядок державної реєстрації смерті : Роз'яснення від 15.12.2011 р. (2398-17). Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0073323-11/monitor/
8. МКХ-10 : онлайн-довідник. Режим доступу : http://mkh10.com.ua http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en
9. World Health Organization; Regional Office for Europe. European Mortality Database. 2008. Available at : http://data.euro.who.int/hfamdb
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.