На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (75)   -   2015   -   Сторінки: 51-55
Якісні та кількісні показники реоенцефалографії у робітників вугільної промисловості з сенсоневральною приглухуватістю
Шидловська Т.А.1, Шидловська Т.В.1, Козак М.С.1, Овсяник К.В.1, Сербін Г.С.1, Гвоздецький В.А.1
1 ДУ "Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМН України",

УДК: 616.831-073.97:631.62.001.8

РЕФЕРАТ:
Стан проблеми.Отріцательная роль виробничого шуму в розвитку професійної приглухуватості не викликає сумніву, але механізм його дії на організм людини дуже складний і повністю не вивчений. При цьому судинному фактору в розвитку сенсоневральної приглухуватості (СНП) приділяють велику увагу багато авторів. В літературі також немає даних про стан мозкового кровообігу за даними реоенцефалографія (РЕГ) у робочих вугільної промисловості в залежності від їх професійної діяльності.

Мета роботи - провести порівняльний аналіз результатів дослідження стану слухової функції, якісні та кількісні показників реоенцефалографії у робочих різних професійних груп вугільної промисловості з СНТ і у здорових, нормально чують осіб контрольної групи з урахуванням шумового навантаження.

Матеріали та методи. Була проведена реоенцефалографія 50 робочим. Контрольна група - 15 здорових осіб, які не мали скарг на порушення слуху. дослідження слухової функції виконували із застосуванням клінічного аудіометр АС 40 фірми "Interacoustics" (Данія). Дослідження стану церебральної гемодинаміки проводили за допомогою комп'ютерного реографа фірми "DX системи".

Результати. При якісній оцінці реограмм обстежених хворих нами були виявлені порушення кровообігу головного мозку в каротидної (FM) і, особливо, в вертебрально базилярної (OM) системах. Ще більше виражені порушення виявили при аналізі кількісних показників РЕГ у робочих досліджуваних груп.

Висновки. Дана якісна і кількісна характеристика стану судин головного мозку в різних професійних групах (Прохідники, забійники, ГРОЗ) з СНТ за даними реоенцефалографія. У хворих всіх досліджуваних груп при порівнянні з контрольною групою реєструвалося достовірне (P <0,05) збільшення показників ДСІ, ДКІ і Рі, характеризує відповідно стан венозного відтоку, тонусу мозкових судин і ступеня інтенсивності пульсового кровонаповнення в каротидної і вертебрально базилярної системах.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
слуховий аналізатор, сенсоневральна приглухуватість, шумова етіологія, церебральна гемодинаміка, діагностика, профілактика
ЛІТЕРАТУРА:
1. Панкова В.Б. Об оценке новых регламентов при периодических медицинских осмотрах работников "шумовых" профессий / В.Б. Панкова, В.А. Калцов, Е.Л. Синева и др. // Российская оториноларингология. — 2013. — № 4 (65). — С. 103-107.
2. Шидловская Т.А. Клинико-аудиологическая характеристика рабочих текстильной промышленности с сенсоневральной тугоухостью / Т.А. Шидловская, И.В. Мухина, Е.Ю. Куренева и др. // Український журнал з проблем медицини праці. — 2006. — № 3 (7). — С. 51-57. DOI : https://doi.org/10.33573/ujoh2006.03.051
3. Шидловська Т.В. Професійна приглухуватість шумової етіології (діагностика, класифікація, експертиза працездатності, профілактика) / Т.В. Шидловська, Д.І. Заболотний, Т.А. Шидловська та ін. — Метододичні рекомендації. — Київ, 2001. — 30 с.
4. Булацкая Т.В. Ранняя диагностика фактора риска развития нейросенсорной тугоухости у работников локомотивных бригад: автореф. дис. — Минск, 2011. — 21с.
5. Заболотний Д.І. Диференційна діагностика порушень слуху та експертиза працездатності осіб "шумових" професій (Метод. рек.) / Д.І. Заболотний, Т.В. Шидловська, Т.А. Шидловська та ін. — Київ, 2011. — 36 с.
6. Кундієв Ю.І. Професійне здоров'я в Україні і його роль у збереженні трудового потенціалу / Ю.І. Кундієв, А.М. Нагорна, В.І. Чернюк // Український журнал з проблем медицини праці. — 2007. — № 4. — С. 10-17. URL: https://ua.ujoh.org/upload-files/doc/vydav/07-04/2.pdf
7. Яворовський О.П. Гігієні на оцінка шуму на робочих місцях і характеристика початкових порушень у слуховому аналізаторі у працівників "шум вих" професій авіаційного машинобудування / О.П. Яворовський, М.В. Вертеленко, Т.В. Шидловська та ін. // Український журнал з проблем медицини праці. — 2008. — № 3 (15). — С. 63-69. URL: https://ua.ujoh.org/upload-files/doc/vydav/08-03/10.pdf
8. Ходякова Е.В. Характери стика качественных показателей реоэнцефалографии у женщин с идиопатическим нарушением носового дыхания / Е.В. Ходякова, Н.А. Шульга // Рос. оториноларингологии. — 2010. — № 3 (46). — С. 155-159.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.