На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (109), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (106)   -   БЕРЕЗЕНЬ, 2023   -   Сторінки: 62-66
Дослідження впливу сміттєзвалища твердих побутових відходів на здоров’я та умови проживання населення прилеглих населених пунктів
Станкевич В.В.1, Тетеньова І.О.1, Трахтенгерц Г.А.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ", Київ

РЕФЕРАТ:
Мета роботи: визначити вплив звалищ твердих побутових відходів (ТПВ) (на прикладі звалища ТПВ, розташованого біля села Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області) на здоров’я та умови проживання населення навколишніх населених місць.

Матеріли та методи. Аналіз даних захворюваності населення, за даними статистичної звітності, проводився у трьох населених пунктах. Для незалежної оцінки стану здоров’я мешканців прилеглих до звалища територій було розроблено анкету та проведено опитування населення (89 анкет).

Результати. Аналіз даних захворюваності населення прилеглих до звалищ населених пунктів показав, що негативний вплив звалищ на довкілля суттєво пливає на умови проживання населення, у тому числі і на показники здоров’я. Виявлено, що рівень захворюваності населення на серцево-судинні хвороби, хвороби органів дихання, інфекційні хвороби у прилеглих до звалищ селах перевищує у середньому в 1,5-2,0 рази аналогічні середні показники по області. При цьому спостерігається тенденція до зростання показників захворюваності в 1,4-2,3 рази зі зменшенням відстані від населеного пункту до звалища від 960 м до 500 м. Соціологічне опитування населения за розробленою нами анкетою (89 респондентів) показав, що більшість населення оцінює стан навколишнього середовища у своєму населеному пункті та на прилеглій території як незадовільний, пов’язуючи це з впливом звалища ТПВ, а також відзначає, що функціонування поблизу населеного пункту звалища ТПВ негативно впливає на їхнє здоров’я та умови проживання.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
сміттєзвалище, вплив на довкілля, захворюваність, соціологічне опитування, умови проживання
ЛІТЕРАТУРА:
1. 1. Матвеев Ю. Б., Пухнюк А. Ю. Полигоны бытовых отходов: ситуация и перспективы. Твердые бытовые отходы. 2013. № 6. С. 37-42.
2. Sankoh F.P., Xiangbin Yan, Quangyen Tran. Environmental and Health Impact of Solid Waste Disposal in Developing Cities: A Case Study of Granville Brook Dumpsite, Freetown, Sierra Leone. Journal of Environmental Protection. 2013. № 4. P. 665-670. DOI : https://doi.org/10.4236/jep.2013.47076
3. Вамболь С.О., Вамболь В.В., Колосков В.Ю., Деркач Ю.Ф. Прогнозування рівня безпеки несанкціонованого сміттєзвалища з використанням імітаційного моделювання. Екологічна безпека. 2016. № 2. С. 51-58.
4. Бородай Г.И. Пособие по мониторингу полигонов твердых бытовых отходов. Донецк : Тасис, 2004. 293 с.
5. Thirarattanasunthon P., Siriwong W., Robson M. et al. Health Risk Reduction Behaviors of Scavengers Exposed to Solid Waste in Municipal Landfill in Nakhon Ratchasima Province, Thailand. Risk Manag Health Policy. 2012. №5. Р. 97–104. DOI : https://doi.org/10.2147/RMHP.S30707
6. Cheng Z., Sun Z., Zhu S. et al. The Identification and Health Risk Assessment of Odor Emissions from Waste Landfilling and Composting. Sci Total Environ. 2019. №649. Р. 1038-1044. DOI : https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.08.230
7. EPA's Report on the Environment (ROE), 2017. Wastes. What are the trends in wastes and their effects on human health and the environment? URL: https://www.epa.gov/report-environment/wastes
8. Mishra H., Karmakar S., Kumar R. et al. A Framework for Assessing Uncertainty Associated with Human Health Risks from MSW Landfill Leachate Contamination. Risk Anal. 2017. Vol. 37(7). Р.1237-1255. DOI : http://doi.org/10.1111/risa.12713
9. Бичелдей Т.К. Биогаз как антропогенный фактор воздействия на человека. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности. 2010. №3. С. 60-65.
10. Гумарова Ж.Ж. Эколого-гигиеническая опасность химического загрязнения твердых бытовых отходов. Гигиена и санитария. 2006. №2. С.22- 25.
11. Alam P., Ahmade K. Impact of Solid Waste on Health and the Environment. Special Issue of International Journal of Sustainable Development and Green Economics (IJSDGE). 2013. № 2(1). P. 2315-4721. URL: https://pdfs. semanticscholar.org/2ae9/675a58adb025fb799703750cd477ca838bab.pdf
12. Anzivino-Viricel L., Falette N., Carretier J. et al. Domestic Waste Management: State of Current Knowledge and Health Effects Assessment in General and Occupational Populations. Environnement, Risques & Santй. 2012. Vol. 11(5). Р. 360-377. URL: https://www.jle.com/en/revues/ ers/sommaire.phtml?cle_parution=3717
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2023. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.