На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 3 (104), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (78)   -   2016   -   Сторінки: 9-13
Про можливі механізми впливу атмосферних забруднень формальдегідом на формування захворюваності населення на рак щитоподібної залози
Черниченко І.О.1, Баленко Н.В.1, Цимбалюк С.М.1, Осташ О.М.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 614.71 : 547.281.1 : 612.44 : 616-006

РЕФЕРАТ:
Мета роботи - з'ясувати можливі механізми впливу формальдегіду на формування захворюваності населення на рак щитовидної залози.

Матеріали і методи. Аналіз власних і літературних даних. Використаний метод теоретичний аналіз науково-методична література (узагальнення, синтез і абстрагування) стосуються біоеффектов це з'єднання і закономірності їх прояв.

Результати проведений аналіз показав, що формальдегід при інгаляційному надходженні може викликати генотоксичний і токсичні ушкодження у віддаленому від місця первинного контакту тканин у людей і лабораторні тварини, (циркулюючі клітини крові, кістковий мозок). Крім того, при спільному надходженні в організм з іншими канцерогенами формальдегід активує канцерогенез, а також підсилює імуносупресію. Ці дані дозволяє припустити можливість індукції генотоксичний і токсичну зміна в щитовидній залозі і їх накопичення при хронічному впливі формальдегіду спільно з іншими канцерогенами атмосферного забруднення, що в поєднанні з імуносупресією може привести до посилення комбінованого ефекту і сприятиме збільшенню ризики розвитку раку щитовидної залози серед населення.
В умовах професійної експозиції формальдегід може стати домінуючим фактором у формуванні професійної захворюваності на рак щитовидної залози.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
щитовидна залоза, пухлини, формальдегід, механізми впливу.
ЛІТЕРАТУРА:
1. До питання стосовно впливу канцерогенонебезпечних факторів довкілля на розвиток раку щитоподібної залози / М.В. Гульчій, С.М. Цимбалюк, І.О. Черниченко та ін. // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (VIII Марзєєвські читання). - Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 217-218.
2. Хімічні канцерогени і рак щитоподібної залози / І.О. Черниченко, О.М. Литвиченко, С.М. Цимбалюк, М.В. Гульчій // Актуальні питання гігієни та екологічної безпекиУкраїни : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (ХІ Марзєєвські читання). - Київ, 2015. – Вип. 15. – С. 175-176.
3. Reproductive history, occupational exposures and thyroid risk among women textile workers in Shanghai, China / E.Y. Wong, R. Ray, D.L. Gao et al. // Int. Arch. Occup. Environ. Health. – 2006. – Vol. 79. – P. 251-258. DOI : https://doi.org/10.1007/s00420-005-0036-9
4. Басков А.Я. Методология научного анализа / А.Я. Басков, Н.В. Туленков. – К. : МАУП, 2004. – 215 с.
5. Environmental and occupational medicine / W.N. Rom, ed. – Philadelfia, New-York, 1998. – 1437 p.
6. Concise international chemical assessment № 40. Formaldehyde : IPCS. – Geneva, 2002. – 98 p.
7. IARC. Monograph on the evaluation of the carcinogenic risk to humans. Formaldehyde, 2-butoxyethanol and 1-tert-butoxy-2propanol. – Lyon: IARC, 2006. – Vol. 88.
8. IARC. Monograph on the evaluation of the carcinogenic risk to humans. A review of human carcinogens: chemical agents and related occupations: Formaldehyde. – Lyon: IARC, 2012. – P. 401-431.
9. Formaldehyde exposure and leukemia: a new meta-analysis and potential mechanisms / L. Zhang, C. Steinmaus, D.A. Eastmond et al. // Mutat. Res. – 2009. – № 681. – P.150-168. DOI : https://doi.org/10.1016/j.mrrev.2008.07.002
10. Formaldehyde : IPCS / S. Costa, J. Garcia-Leston, M. Coelho et al. // J. Toxicol. Environ. Health. – 2013. – Vol. 76, № 4-5. – P. 217-219. DOI : https://doi.org/10.1080/15287394.2013.757212
11. Bone Marrow Injury Induced via Oxidative Stress in Mice by Inhalation Exposure to Formaldehyde / Y. Zhang, X. Liu, C. McHale et al. // PLoS One. - 2013. - № 8 (9). - e74974. DOI : https://doi.org/10.1371/journal.pone.0074974
12. McHale C.M. Application of toxicogenomic profiling to evaluate effects of benzene and formaldehyde: from yeast to human / C.M. McHale, M.T. Smith, L. Zhang // Ann. N.Y. Acad. Sci. – 2014. - № 1310 (1). – P. 74-83/ https://doi.org/10.1111/nyas.12382
13. Субхронічний інгаляційний вплив формальдегіду на стан дихальних шляхів та імунну систему морських свинок / Б.П. Кузьмінов, Ю.В. Бісярін, Ю.Б. Кузьмінов та ін. // Медичні перспективи. – 2010. – Т. XV, № 4. – С. 114-118.
14. Patel K.G. Alteration in Thyroid after Formaldehyde (HCHO) Тreatment in Rats / K.G. Patel, H.V. Bhatt, R. Choudhury // Industrial Health. – 2003. - № 41. – P. 295-297. DOI : https://doi.org/10.2486/indhealth.41.295
15. Закономерности модифицирующего влияния химических факторов окружающей среды на канцерогенез / А.М. Сердюк, Н.Я. Янышева, И.А. Черниченко, Н.В. Баленко // Довкілля та здоров’я. – 1997. - № 2. – С. 18-22.
16. Особенности модифицирующего влияния формальдегида на канцерогенез / Н.Я. Янышева, Н.В. Баленко, И.А. Черниченко и др. // Гигиена и санитария. – 1998. – № 1. – С. 51-54.
17. Винарская Е.И. Влияние комбинированного действия бенз(а)пирена и формальдегида на иммунологическую реактивность организма / Е.И. Винарская, И.В. Кононко, Н.А. Никонова // Актуальные вопросы гигиены окружающей среды. - Киев, 1995. – С. 36-38.
18. State of the Science of Endocrine Disrupting Сhemicals - 2012 / WHO ; UNEP. – 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.