На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (75)   -   2015   -   Сторінки: 42-46
Оценка инвалидности детей промышленного региона за 1996-2013 годы
Капранов С.В.1
1 Алчевська міська філія Державної установи «Луганський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України»

УДК: 613.954/96:37: 612.6:612.087

РЕФЕРАТ:
Мета роботи. Вивчення загальної та первинної інвалідності дітей за 1996-2013 роки у промислових містах з великим техногенним навантаженням і сільських населених пунктах з менш значним техногенним навантаженням, а також загалом по Луганській області.

Матеріали і методи. Оцінку загальної та первинної інвалідності дітей віком до 17 років за багаторічний період виконано на основі аналізу статистичних даних щорічних довідників, що підготовані Луганською обласною дитячою клінічною лікарнею.

Результати та висновки. В області, промислових містах та сільських районах серед причин загальної та первинної дитячої інвалідності 1 рангове місце посідають вроджені аномалії (Q00-Q99), 2 місце — хвороби нервової системи (G00-G99), 3 місце — розлади психіки та поведінки (F00-F59 ). На 4 місці серед причин загальної інвалідності перебувають хвороби ока та придаткового апарату (H00-H59), на 5 — хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин (E00-E90). У промислових містах (особливо у м. Алчевськ) з великими виробництвами чорної металургії та коксохімії хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин, що є однією з основних причин загальної та первинної інвалідності у дітей, значною мірою детерміновано несприятливою екологічною обстановкою та іншими факторами міського середовища. Також у м. Алчевськ впливом техногенного середовища зумовлена інвалідність дітей через хвороби крови та кровотворних органів, ДЦП, хвороби ока та придаткового апарату, хвороби органів травлення, хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини. Відзначається статистично значуща закономірність збільшення інвалідності через причини C00-D48, E00-E90, H00-H59, L00-L99, M00-M99, N00-N99 і Q00-Q99 класів захворювань, особливо C00-D48, E00-E90 і Q00-Q99 класів. Розроблено профілактичні заходи.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
інвалідність, діти, техногенне середовище
ЛІТЕРАТУРА:
1. Грішнова О.А. Людський капітал: формування у системі освіти і професійної підготовки / О.А. Грішнова. — К. : Тов-во "Знання", 2001. — 254 с.
2. Янченко С.М. Нормативно-правові аспекти формування здорового способу життя населення України (за даними наукової літератури) / С.М. Янченко // Вісник соціальної гігієни та орга нізації охорони здоров'я України. — 2005. — № 4. — С. 83-87.
3. Богатирьова Р.В. Зміна суспільних орієнтирів як спосіб збереження здоров'я населення / Р.В. Богатирьова, А.М. Сердюк, О.І. Тимченко // Довкілля та здоров'я. — 2011. — № 2 (57). — С. 3-8. URL : http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/env/57-0003.pdf
4. Сердюк А.М. Гігієнічна наука — від сучасності до майбуття // Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії : матеріали XV з'їзду України (20-21 вересня 2012 р., Львів) / За. ред. А.М. Сердюка, Ю.І. Кундієва, М.Р. Гжеготського. — Львів : Друкарня ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2012. — С. 5-8.
5. 2008-2013. Action Plan for the Global Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases / WHO. — Geneva : WHO, Regional Office for Europe, 2008. — 42 p. URL : https://www.who.int/nmh/Actionplan-PC-NCD-2008.pdf
6. Екопедіатрія : навчальний посібник / М.П. Гребняк, С.А. Шудро, О.Б. Єрмаченко та ін. — Дніпропетровськ : Пороги, 2011. — 299 с.
7. Гребняк М.П. Екологія та здоров'я дитячого населення: фактори ризику, епідеміологія / М.П. Гребняк, С.А. Шудро. — Дніпропетровськ : Пороги, 2010. — 95 с.
8. Агарков В.И. Атлас гигиенических характеристик окружающей среды Донецкой области / В.И. Агарков, С.В. Грищенко, В.П. Грищенко. — Донецк, 2001. — 140 с.
9. Гигиена экологической среды Донбасса / В.И. Агарков, С.В. Грищенко, В.Я. Уманский и др. — Донецк, 2004. — 172 с.
10. Северин Г.К. Состояние детской инвалидности большого промышленного города / Г.К. Северин, Г.А. Слабкий // Педиатрия. — 2003. — № 1. — С. 29-33.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.