На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (109), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (89)   -   Грудень, 2018   -   Сторінки: 48-52
Особливості вуглеводного обміну, фактори ризику та фактичний вміст вуглеводів у раціонах харчування дітей, які мешкають у несприятливих екологічних умовах
Матасар І.Т.1, Петрищенко Л.М.1, Луценко О.Г.1
1 Державна установа "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної акдемії медичних наук України", Київ

УДК: 616-098+547.458.2:613.2-057.87:616-001.28

РЕФЕРАТ:
Показано роль та значення вуглеводів у житті людини. Також визначено фактичний вміст вуглеводів у раціонах харчування дітей середнього шкільного віку, які проживають в екологічно небезпечних умовах.

Мета: Оцінити, з гігієнічної точки зору, рівні споживання різних груп вуглеводів дітьми середнього шкільного віку, які постійно мешкають на територіях радіоекологічного контролю та територіях, що не відносяться до таких, і у разі встановлення невідповідності фізіологічним потребам обговорити негативні наслідки та обґрунтувати шляхи профілактики можливих захворювань, пов'язаних з надлишком вживанням простих вуглеводів.

Матеріали і методи: У статті представлено дані аналізу фактичного споживання вуглеводів дітьми середнього шкільного віку, які проживають у селах Іванківського району Київської області, що відносяться до території постраждалої внаслідок аварії на ЧАЕС та селищі Петропавлівська Борщагівка (с. П. Борщагівка) Києво-Святошинського району Київської області як умовно "чистої" території. Використано анкетно-опитувальний метод з послідуючим вивченням та аналізом хімічного складу раціонів харчування, визначено величини вживання вуглеводів дітьми віком від 10 до 13 років. Для оцінки достатності фактичного споживання вуглеводів використано "Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії".
Використано гігієнічні, аналітичні, математико-статистичні, програмно-технологічні методи досліджень.

Результати роботи: Гігієнічні дослідження стану фактичного харчування дітей середнього шкільного віку свідчать про порушення співвідношення між різними видами вуглеводів, що може мати негативний наслідок на перебіг обміну та формування преморбідних станів, пов'язаних з надлишком вживанням простих вуглеводів. Для оптимізації рівня моно - та дисахаридів у раціоні харчування необхідно розробити та впровадити у практику продуктові набори для дітей у навчальних закладах, що розташовані на радіоактивно забруднених територіях що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та інших територіях радіоекологічного контролю.

Висновки. Результати досліджень показали, що раціони харчування дітей із обстежених місць проживання у різні пори року за вмістом вуглеводів не відповідали нормам раціонального харчування.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
вуглеводи, моно- та дисахариди, фактичне харчування, діти середнього шкільного віку, Чорнобильська АЕС, здоров'я.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Матасар І.Т., Горчакова Л.А., Петрищенко Л.М., Матасар В. І. Стан фактичного харчування чоловіків, які проживають на радіоактивно забруднених територіях. Гігієна населених місць : зб. наук. праць. К., 2007. Вип. 49. С. 313–316.
2. Матасар І.Т., Петрищенко Л.М., Матасар Т. В. Харчування постраждалих контингентів. Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи : 1986-2011 : монографія / за ред. А. М. Сердюка, В. Г. Бебешка, Д. А. Базики. Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. С. 716–725.
3. Луценко О. Г., Матасар І. Т., Данилюк С. В., Петрищенко Л. М., Матасар В. І. Вплив харчування на стан здоров'я дітей дошкільного віку. Вісник проблем біології і медицини. 2013. Вип. 3, Т. 1 (102). С. 111–115.
4. Matasar I. T., Petryshchenko L. M., Matasar V. I., Lutsenko O. G. The hygienic estimation of actual nutrition of middle school aged children, who live in different ecological conditions. Health effects of the Chornobyl accident – 30 years aftermath” : International conference. April 18–19, 2016, Kyiv. Kyiv. 2016. P. 104.
5. Федоренко В. І., Кіцула Л. М., Скалецька Н. М. Вплив навколишнього середовища і харчування на здоров'я дітей. Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України (другі марзєєвські читання) : тези доп. наук.-практ. конф. Київ, 2006. Вип. 6. С. 153-155.
6. Карачов І. І., Гронська Л. С., Даценко В. І. Сучасний стан проблеми внутрішнього опромінення населення України за рахунок продуктів харчування. Проблеми харчування. 2004. № 1 (2). С. 22-28.
7. Корзун В. Н. Проблемы питания в условиях крупномасштабной ядерной аварии и ее последствий. Международный журн. радиационной медицины. 1999. № 2. С. 75-91.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.