На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (98), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (95)   -   Червень, 2020   -   Сторінки: 70-79
Захворюваність на рак яєчників і вплив на її формування хімічного забруднення навколишнього середовища (аналіз даних літератури)
Черниченко І.О.1, Баленко Н.В.1, Литвиченко О.М.1, Бабій В.Ф.1, Главачек Д.О.1, Кондратенко О.Є.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 614.7:618.111-006

РЕФЕРАТ:
Обґрунтування. Наразі рак яєчників (РЯ) є одним з частих злоякісних захворювань жінок в усьому світі з тенденцією тривалого зростання та провідною причиною смерті від гінекологічних форм раку. Одним з ймовірних чинників збільшення частоти захворюваності РЯ є хімічні забруднення навколишнього середовища, в тому числі речовини, які мають гормональні властивості та шкідливо впливають на ендокринну систему, так звані «ендокринні дизраптори» (ЕД).

Мета. Проаналізувати дані літератури щодо захворюваності РЯ та впливу на її формування хімічних забруднювачів навколишнього середовища.

Результати. Проведений аналіз літератури свідчить про відносно невелику кількість досліджень, особливо епідеміологічних, присвячених вивченню впливу хімічних забруднювачів навколишнього середовища на захворюваність РЯ. Епідеміологічно було доведено вплив на зростання захворюваності РЯ не тільки поширених ЕД (поліхлорованих біфенілів і пестицидів - атразину, діазинону, метоксихлору), але і інших канцерогенних для людини хімічних чинників (паління, асбест).

Більш численні експериментальні дослідження продемонстрували, що й інші пестициди та УД спричиняють гормональний дисбаланс та пов’язані з канцерогенезом ефекти. Останні реалізуються за допомогою механізмів та сигнальних шляхів, які залежать від ендогенних гормонів, що може призводити до розвитку та прогресії РЯ. Встановлено, що за дії в ранні періоди розвитку (внутрішньоутробний, неонатальний) ЕД викликають у тварин епігенетичні порушения, аномалії розвитку яєчників та проліферативно-гіперпластичні зміни, які відносяться до передракових станів. Особливу небезпеку являють епігенетичні порушення через можливе формування фенотипів, чутливих до розвитку раку, та їх трансгенераційну передачу наступним поколінням.

Наведені дані дозволяють зробити припущення про значно більше число ЕД, причетних до збільшення ризику РЯ, яке включає, крім пестицидів, ряд поширених ЕД, пов’язаних з виробництвом та використанням товарів широкого вжитку.

Результати аналізу підтверджують, що РЯ є актуальною та важливою еколого-гігієнічною та соціальною проблемою, яка вимагає подальших досліджень для вирішення питань, пов’язаних із захистом населення від шкідливого впливу хімічних навколишнього середовища.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
рак яєчників, захворюваність, хімічні забруднення
ЛІТЕРАТУРА:
1. WHO/UNEP State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals. 2012: An Assessment of the State of the Science of Endocrine Disruptors Prepared by a Group of Experts for the United Nations Environment Programme (UNEP) and WHO. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/78102/WHO_HSE_PHE_IHE_2013.1_eng.pdf?sequence=1
2. World Cancer Report / B.W. Stewart , C.P. Wild (eds). Lyon: JARС Press, 2014. 630 p.
3. Gore A.C., Chappell V.A., Fenton S.E. et al. Executive Summary to EDC-2: The Endocrine Society's Second Scientific Statement on Endocrine-Disrupting Chemicals. Endocr. Rev. 2015. Vol. 36 (6). P. 593-602. DOI: https://doi.org/10.1210/er.2015-1093
4. Rodgers K.M., Udesky J.O., Rudel R.A., Brody J.G. Environmental chemicals and breast cancer: An updated review of epidemiological literature informed by biological mechanisms. Environ. Res. 2018. Vol.160. Р. 152-182. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envres.2017.08.045
5. Mallozzi M., Leone C., Manurita F. et al. Endocrine Disrupting Chemicals and Endometrial Cancer: An Overview of Recent Laboratory Evidence and Epidemiological Studies. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2017. Vol.14 (3). P. 334-356. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph14030334
6. Samtani R., Sharma N., Garg D. Effects of Endocrine-Disrupting Chemicals and Epigenetic Modifications in Ovarian Cancer: A Review. Reprod. Sci. 2017. Vol. 25 (1). P. 7-18. DOI: https://doi.org/10.1177/1933719117711261
7. Національний огляд «Ендокринні руйнівники в Україні: стан проблеми та шляхи її вирішення» /за ред. А.М. Сердюка, Д.А. Базики, М.Д. Тронька. Київ : Медінформ, 2018. 156 с.
8. Басков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования. К. : МФУП, 2004. 215 с.
9. Beral V. Ovarian cancer and hormone replacement therapy in the Million Women Study. Lancet. 2007 ; Vol. 369(9574). P.1703-10. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)60534-0
10. Salehi F., Dunfield L., Phillips K.P. et al. Risk factors for ovarian cancer: an overview with emphasis on hormonal factors. J. Toxicol. Environ. Health. 2008. Vol. 11 (3-4). P. 301-321. DOI: https://doi.org/10.1080/10937400701876095
11. Morgan M., Deoraj A., Felty Q., Yoo Ch. and Roy D. Association between Exposure to Estrogenic Endocrine Disruptors – Polychlorinated Biphenyls, Phthalates, and Biosphenol A and Gynecologic Caccers – Cervical, Ovarian, Uterine Cancers. Carcinogenesis & Mutagenesis. 2016. №7. 4р. DOI: https://doi.org/10.4172/2157-2518.1000275
12. Di Donato M., Cernera G., Giovannelli P., Galasso G., Bilancio A. et al. Resent advances on biosphenol-A and endocrine disruptor effects on human prostate cancer. Mol Cell Endocrinol. 2017. Vol. 457. P. 35-42. https://doi.org/10.1016/j.mce.2017.02.045
13. Gao H., Yang B.J., Li N., Feng L.M., Shi X.Y., Zhao W.H. and Liu S.J. Biosphenol A and Hormone-Associated Cancers: Current Progress and Perspectives. Medicine (Baltimoe). 2015. Vol. 94 (1). P. 1-8. DOI: https://doi.org/10.1097/MD.0000000000000211
14. Beral V., Gaitskell K., Hermon C. et al. Menopausal studies of ovarian cancer risk: individual participant meta-analysis of 52 epidemiological studies. Lancet. 2015. Vol. 385 (9980). P. 1835-1842. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61687-1
15. Annamalai J. and Namasivayam V. Endocrine disrupting chemicals in the atmosphere: their effects on humans and wildlife. Environ Int. 2015. Vol. 76. P. 78-97. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envint.2014.12.006
16. Rachon D. Endocrine disrupting chemicals (EDCs) and female cancer: informing the patients. Rev. Endocr. Metab. Disord. 2015. Vol.16. Р. 359 –364. DOI: https://doi.org/10.1007/s11154-016-9332-9
17. Calafat A.M., Ye X., Wong L.Y., Reidy J.A., Needham L.L. Exposure of the U.S. population to biosphenol A and 4-tertiary-octylphenol: 2003-2004. Environ Health. 2008. Vol. 64. P. 17-29. DOI: https://doi.org/10.1289/ehp.10753
18. Woodruff T.J., Zota A.R., Schwartz J.M. Environmental chemicals in pregnant women in the United States: NHANES 2003-2004. Environ Health Perspect. 2011. Vol. 119. P. 878-885. DOI: https://doi.org/10.1289/ehp.1002727
19. Silva M.J., Barr D.B., Reidy J.A., Malek N.A., Hodge C.C. et al. Urinary levels of seven phthalate metabolites in the U.S. population from the National Health and Nutrition Examination Survery (NHANES) 1999-2000. Environ Health Perspect. 2004. Vol. 112. P. 331-338. DOI: https://doi.org/10.1289/ehp.6723
20. Nam-Hee Kang, Kyung-A Hwang, Tae-Hee Kim et al. Induced growth of BG-1 ovarian cancer cells by 17в-estradiol or various endocrine disrupting chemicals was reversed by resveratrol via downregulation of cell cycle progression. Molecular Medicine Reports. 2012. № 6. P. 151-156.
21. Park S.H., Kim K.Y., An B.S. et al. Cell growth of ovarian cancer cells is stimulated by xenoestogens an estrogendepent pathway, but their stimulation of cell growth appears not to be involved in the activation of the mitogen-activated protein kinases ERK-1. J. Reprod. Dev. 2009. Vol. 55(1). P. 23-29. DOI: https://doi.org/10.1262/jrd.20094
22. Dogan S., Simsek T. Possible relationship between endocrine disrupting chemicals and hormone dependent gynecologic cancers. Med Hipotheses. 2016. Vol. 92. P. 84-87. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mehy.2016.04.041
23. Ingre-Khans E., Agerstrand M., Ruden C. Endocrine Disrupting Chemicals in the Marine Environment. Report № 16. Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES). Stockholm University, 2017. URL : https://balticeye.org/globalassets/fokusomraden/farliga-amnen/edcs-in-the-marine-environment-report.pdf
24. Koutros S., Alavanja M.C., Lubin J.H. et al. An update of cancer incidence in the agricultural health study. J. Occup. Environ. Med. 2010. Vol. 52 (11). P. 1098-1105. DOI: https://doi.org/10.1097/JOM.0b013e3181f72b7c
25. Clapp R.W., Jacobs M.M., Loechler E.L. Environmental and occupational causes of cancer new evidence, 2005-2007. Rev Environ Health. 2008. Vol. 23 (1). P. 1-37. DOI: https://doi.org/10.1515/REVEH.2008.23.1.1
26. Young H.A., Mills P.K., Riordan D.G., Cress R.D. Triazine herbicides and epithelial ovarian cancer risk in central California. J. Occup. Environ. Med. 2005. Vol. 47 (11). P. 1148-1156. DOI: https://doi.org/10.1097/01.jom.0000177044.43959.e8
27. Del Pup L., Mantovani A., Cavaliere C. et al. Carcinogenetic mechanisms of endocrine disruptors in female cancers (Review). Oncol. Rep. 2016. Vol. 36 (2). P. 603-12. DOI: https://doi.org/10.3892/or.2016.4886
28. Karoutsou E., Karoutsos P., Karoutsos D. Adverse Effects on Female Human Reproductive Health from Exposure to Endocrine Disruptors: Focus on Endometrial Lesions. 2016. DOI: https://doi.org/10.21767/2472-1158.100033
29. Lerro C.C., Koutros S., Andreotti G. et al. Organophosphate insecticide use and cancer incidence among spouses of pesticide applicators in the agricultural health study. Occup. Environ. Med. 2015. Vol. 72 (10). P. 736-744. DOI: https://doi.org/10.1136/oemed-2014-102798
30. Kim J.Y., Yi B.R., Go R.E. et al. Methoxychlor and triclosan stimulates ovarian cancer growth by regulating cell cycle- and apoptosis-related genes via an estrogen receptor-dependent pathway. Environ. Toxicol. Pharmacol. 2014. Vol. 37 (3). P. 1264-1274. DOI: https://doi.org/10.1016/j.etap.2014.04.013
31. Hall J.M., Korach K.S. Endocrine disrupting chemicals promote the growth of ovarian cancer cells via the ER-CXCL4 signaling axis. Mol Carcinog. 2013. Vol. 52(9). P. 715-725. DOI: https://doi.org/10.1002/mc.21913
32. Ventura C., Nieto M.R., Bourguignon N. et al. Pesticide chlorpyrifos acts as an endocrine disruptor in adult rats causing changes in mammary gland and hormonal balance. J. Steroid Biochem. Mol. Bio. 2016. Vol.156. P. 1-9. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2015.10.010
33. Черниченко І.О., Баленко Н.В., Литвиченко О.М., Бабій В.Ф., Главачек Д.О., Кондратенко О.Є. Захворюваність на рак молочної залози і роль хімічних забруднювачів довкілля (аналіз даних літератури). Довкілля та здоров’я. 2019. № 3. С. 52 – 60. DOI: https://doi.org/10.32402/dovkil2019.03.052
34. Черниченко І.О., Баленко Н.В., Литвиченко О.М., Бабій В.Ф., Главачек Д.О., Кондратенко О.Є. Захворюваність на рак передміхурової залози і вплив на її формування хімічного забруднення навколишнього середовища. Довкілля та здоров’я. 2020. №1. С. 64-75. DOI: https://doi.org/10.32402/dovkil2020.01.064
35. Park M.A., Hwang K.A., Lee H.R. et al. Benzophenone-1 stimulated the growth of BG-1 ovarian cancer cell by cell cycle regulation via an estrogen receptor alphamediated signaling pathway in cellular and xenograft mouse models. Toxicology. 2013. Vol. 305. P. 41-48. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tox.2012.12.021
36. Trisomboon J., Li C., Suzuki A. et al. 4-Nitro-3- phenylpenol has both androgenic and antiandrogenic-like effect in rats. J. Reprod. Dev. 2015. Vol. 61(2). P. 134-137. DOI: https://doi.org/10.1262/jrd.2014-110
37. Cogliano V.J., Baan R., Straif K. et al. Preventable exposures associated with human cancers. J. Natl Cancer Inst. 2011. Vol. 103(24). P.1827 – 1839. DOI: https://doi.org/10.1093/jnci/djr483
38. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Ricks to Humans, Volume 100E: Personal Habits and Indoos Combustions. Lyon, France : IARC, 2012. P. 43-319.
39. Баленко Н.В., Цимбалюк С.М., Черніченко І.О., Осташ О.М. Про можливі механізми впливу забруднень атмосфери бенз(а)піреном на формування захворюваності населення на рак щитоподібної залози. Довкілля та здоров’я. 2016. № 1. С. 4-8.
40. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Ricks to Humans, volume 100С: Arsenic, Metals, Fibres and Dusts. Lyon, France: IARC, 2012. P. 219- 309. 41. Cramer D.W., Vitonis A.F., Terry K.L. et al. The association between tale use and ovarian cancer. A retrospective casecontrol study in two US states. Epidemiology. 2016. Vol. 27 (3). P. 334-346. 42. Zama A.M., Uzumcu M. Epigenetic effects of endocrine-disrupting chemicals on female reproduction: an ovarian perspective. Front. Neuroendocrinol. 2010. Vol. 31. Р. 420-439. 43.Uzumcu M., Zama A.M., Oruc E. Epigenetic mechanisms in the actions of endocrine-disrupting chemicals: gonadal effects and role in female reproduction. Reprod Domest Anim. 2012. Vol. 47(4). P. 338-347. 44. Zhang X., Ho S.M. Epigenetics meets endocrinology. J Mol Endocrinol. 2011. Vol. 46(1). P. 11-32.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2021. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.