На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (109), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (89)   -   Грудень, 2018   -   Сторінки: 32-36
Критерії прогнозування виникнення карієсу у дітей з гіпоплазією емалі постійних зубів з урахуванням антропогенних чинників довкілля
Любарець C.Ф.1, Антомонов М.Ю.2
1 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця м. Київ
2 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 616.314 002 053.2 02-037:616.314.13 007.23:57.042

РЕФЕРАТ:
В спектрі стоматологічних хвороб провідне місце належить порокам твердих тканин зубів, зокрема гіпоплазії емалі, основним ускладненням якої є карієс зубів.
Мета дослідження - підвищити ефективність прогнозування ймовірності виникнення карієсу як ускладнення у дітей з гіпоплазією емалі постійних зубів, з урахуванням впливу негативних факторів навколишнього середовища, на основі застосування регресійного аналізу.
Матеріали та методи. Об'єкт дослідження - гіпоплазія емалі і каріозна поразка постійних зубів. Предмет дослідження - клінічні та біохімічні показники стану твердих тканин зубів.
Результати. Проведено аналіз поширеності гіпоплазії емалі постійних зубів і її ускладнень у 2024 дітей - жителів п'яти регіонів України з різним станом загального здоров'я. Проаналізовано поширеність карієсу зубів як ускладнення системної гіпоплазії емалі (СГЕ) в залежності від віку обстежених, стану загального здоров'я і впливу негативних факторів навколишнього середовища, зокрема іонізуючого випромінювання. Для дослідження впливу різних чинників на виникнення карієсу зубів як ускладнення СГЕ був застосований регресійний аналіз, модель була адекватною (F = 83,35, р ˂ 0,001). Найбільший внесок в розвиток карієсу зубів належить гігієнічному станом порожнини рота (індекс Green Vermillion = 39,10%).
Висновки.
1. На основі виділених критеріїв, що характеризують гігієнічний стан порожнини рота (індекс Green-Vermillion) і резистентність емалі зубів (тест емалевої резистентності, вміст фосфатів в інтактною емалі і ротової рідини), розроблена регресійна лінійна модель для прогнозування ймовірності виникнення карієсу як ускладнення у дітей різних вікових груп з гіпоплазією емалі постійних зубів.
2. Запропонована регрессионная лінійна модель може бути рекомендована для впровадження в практичну діяльність лікувальних установ України, що дозволить оптимізувати стоматологічне спостереження за дитячими контингентами різних вікових груп, в тому числі - жителями територій, контамінованих радіонуклідами в результаті аварії на Чорнобильській АЕС.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
діти, гіпоплазія, карієс, регресійний аналіз, іонізуюче випромінювання
ЛІТЕРАТУРА:
1. Білоус І.В. Чинники ризику розвитку та шляхи профілактики системної гіпоплазії емалі зубів у дітей : автореф. дис. … канд. мед. наук. Ів.-Франківськ, 2004. 21 с.
2. Бєліков О.Б., Бучок Р.А. Поширеність некаріозних уражень твердих тканин зубів серед студентів і молоді та причинно-наслідкові зв’язки їх виникнення // Буковинський медичний вісник. 2012. Т. 16. № 4 (64). С. 26 - 30.
3. Liubarets S. Dental status of children with the teeth formation disorders // Eureka: Health Sciences. 2016. № 2. Р. 18 - 24. https://doi.org/10.21303/2504-5679.2016.00089
4. Задорожна І.В., Поворознюк В.В. Поширеність та інтенсивність карієсу зубів у дітей України: результати клініко-епідеміологічного обстеження // Журнал «Боль. Сустави. Позвоночник». 2014. № 1-2 (13-14). С. 26 - 29.
5. Hong L., Levy S.M., Warren J.J., Broffitt B. Association between enamel hypoplasia and dental caries in primary second molars : A Cohort Study // Caries Res. 2009. № 43(5). Р. 345 - 353. https://doi.org/10.1159/000231571
6. Лабій Ю.А. Шляхи підвищення резистентності емалі зубів у дітей, хворих на системну гіпоплазію емалі, що проживають в районах із різним антропогенним забрудненням : автореф. дис. …канд. мед. наук. Ів.-Франківськ, 2016. 15 c.
7. Любарець С.Ф. Розповсюдженість вад твердих тканин зубів у дітей, які мають статус постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС // Сучасні аспекти військової стоматології: Збірник наукових праць, випуск ІІ. 2013. С. 100 - 103.
8. Даценко Г.В. Моделювання методом покрокового регресійного аналізу індивідуальних показників реоенцефалограми в здорових юнаків та дівчат Поділля мезоморфного соматотипу в залежності від антропо-соматотипологічних параметрів тіла // Вісник проблем біології і медицини. 2011. Вип. 3, Т. 2 (88). С. 55 - 58.
9. Кривенко Л.С. Прогнозування ступеню запалення ясен у дітей з бронхіальною астмою методом регресійного аналізу. Інноваційні технології в стоматології : матеріали наук.-практ. конф., 23 верес. 2016 р. Тернопіль : ТДМУ, 2016. С. 72 - 73.
10. Марченко А.В., Петрушанко Т.О., Гунас І.В. Моделювання за допомогою регресійного аналізу трансверзальних розмірів верхньої й нижньої щелепи та сагітальних характеристик зубної дуги в юнаків в залежності від особливостей одонтометричних і кефалометричних показників // Вісник морфології. 2017. №1, Т.23. С. 107 - 111.
11. Орловський В.О., Шінкарук-Диковицька М.М., Гунас І.В. Моделювання за допомогою регресійного аналізу індивідуальних лінійних розмірів малих кутніх зубів залежно від кефалометричних показників практично здорових чоловіків із різних регіонів України // Вісник наукових досліджень. 2018. № 1. С. 93 - 95.
12. Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных. 2-е изд. К.: МИЦ «Мединформ». 2018. 579 с.
13. Боровский Е.В, Леонтьев В.К. Биология полости рта. М: Медицинская книга, Н.Новгород: Изд-во НГМА, 2001. 304 с.
14. Остапко О.І. Наукове обгрунтування шляхів та методів профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей в регіонах з різним рівнем забруднення довкілля : автореф. дис. …докт. мед. наук. К., 2011. 41 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.