На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (106), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (105)   -   Грудень, 2022   -   Сторінки: 71-78
Розробка специфічної високочутливої методики визначення натрію диклофенаку в атмосферному повітрі з урахуванням особливостей мікроконцентрацій діючої речовини
Ніколаєва Я.Ю.1, Левін М.Г.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ", Київ

РЕФЕРАТ:
Мета роботи: розробити специфічну високочутливу методику визначення концентрації натрію диклофенаку в атмосферному повітрі з урахуванням особливостей мікроконцентрацій діючої речовини.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження з розробки методики визначення натрію диклофенаку в атмосферному повітрі здійснювались у лабораторних умовах з подальшою апробацією на фармацевтичному підприємстві «Лубнифарм». Відбір проб повітря проводився за допомогою електроаспіратора типу ТАЙФУН-С4 протягом 30 хв. зі швидкістю 20 л/хв. Випробування щодо визначення концентрації натрію диклофенаку у повітрі здійснювалося шляхом концентрування аналітичної проби (аерозоль натрію диклофенаку у воді) методом твердофазної екстракції за допомогою картриджів для твердофазної екстракції Oasis MCX 6cc (150 mg) LP Extraction Cartridges, після якої проводилася десорбція розчинником — метанолом. Отримані проби аналізували методом високоефективної рідинної хроматографії з використанням хроматографа фірми Dionex Ultimate 3000 з діодно-матричним детектором. Чутливість методу досягає нг/мл. Показано, що концентрація речовини у повітрі визначалася у межах 2-200 мкг/м3.

Результати. Розроблено специфічну високочутливу методику визначення концентрації натрію диклофенаку у повітрі та проведено апробацію шляхом визначення концентрації натрію диклофенаку у повітрі робочої зони фармацевтичного підприємства «Лубнифарм» під час проведення певних аналітичних операцій (пересипання, зважування субстанції, подрібнення таблеток, що містять аналізований активний фармацевтичний інгредієнт, гомогенізація). Доведено лінійність залежності площі піку натрію диклофенаку від концентрації субстанції у розчині (0,025-10 мкг/мл). Аналіз показав, що леткі мікрочастинки субстанції натрію диклофенаку піддаються повітряному осадженню, тому певна кількість АФІ проникає в аналізовані зразки інших лікарських засобів, що розташовані поруч. Цей факт може призвести до отримання недостовірних результатів під час контролі якості та безпеки лікарських засобів, що може мати негативні наслідки для збереження здоровʼя населення у разі застосування лікарських засобів неналежної якості.

Висновки. За результатами проведених досліджень встановлено, що розроблена методика є високочутливою та дозволяє визначати нано- та мікроконцентрації натрію диклофенаку у повітряному середовищі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
нестероїдні протизапальні препарати, натрію диклофенак, контроль якості лікарських засобів, твердофазна екстракція, повітря, безпека
ЛІТЕРАТУРА:
1. Викторов А.П. Нестероидные противовоспалительные препараты: от коры и листьев ивы и мирта к коксибам. Therapia. Укр. мед. вісн. 2009. № 1. С. 55-60.
2. Лукьянчук Є. Выбор нестероидных противовоспалительных препаратов при остеоартрозе: в фокусе профиль безопасности мелоксикама. Український ревматологічний журнал. 2015. № 62. С. 66-68.
3. Брунь Л.В., Губарь С.М. Розробка методики кількісного визначення диклофенаку натрію в плазмі крові щурів методом високоефективної рідинної хроматографії з урахуванням особливостей аналізу мікроконцентрацій діючої речовини. Український біофармацевтичний журнал. 2016. № 3 (44). С. 54-59. DOI : https://doi.org/10.24959/ubphj.16.40
4. Свинцицкий А.С., Пузанова О.Г. НПВП-гастродуоденопатии у больных остеоартрозом: особенности диагностики, профилактики, лечения. Научно-практическая ревматология. 2002. № 3. С. 26-31. DOI : https://doi.org/10.14412/1995-4484-2002-1213
5. Усі річки світу забруднені лікарськими відходами, які спричиняють зміни у рибах. URL : https://ecolog-ua.com/news/usi-richky-svitu-zabrudneni-likarskymy-vidhodamy-yaki-sprychynyayut-zminy-u-rybah.
6. aus der Beek T., Weber F.-A., Bergmann A. Pharmaceuticals in the Environment: Global Occurrence and Potential Cooperative Action under the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM). Umweltbundesamt Texte 67/2016.
7. Division of Anti-inflammatory, Analgesic and Ophthalmic Drug Products. Review of Chemistry, Manufacturing and Controls. Alcon Laboratories South Freeway Fort Worth, Texas, 1997. URL : https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/98/20809A_Diclofenac_chemr_EA.pdf
8. Гігієнічні регламенти хімічних речовин у повітрі робочої зони. Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони : наказ МОЗ України № 1596 від 14.07.2020 р. URL : https://ips.ligazakon.net/document/RE35024
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2023. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.