На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (109), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (89)   -   Грудень, 2018   -   Сторінки: 58-67
Від кафедри професійної гігієни Київського медичного інституту до кафедри гігієни та екології № 2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця: наукові та освітні пріоритети протягом 95 років (1923- 2018 рр.)
Яворовський О.П.1, Паустовський Ю.О.1, Нікітюк О.А.1, Зенкіна В.І.1, Гончарук Г.О.1, Веремей М.І.1, Шкурко Г.А.1, Солоха Н.В.1, Брухно Р.П.1, Зінченко Т.А.1, Марченко М.Л.1, Куюн Л.А.1, Голубчикова Т.В.1
1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

УДК: 001 : 378.4 : 37.093 : 61(09) : 613(09) : 613.6(477-25)

АНОТАЦІЯ:
В статті викладено дані щодо історії становлення кафедри гігієни праці та професійних захворювань з часу її створення (1923 рік) до переміщення у спеціально спроектований і зведений в кінці 60-х на початку 70-х років ХХ століття санітарно-гігієнічний корпус КМІ. Охоплено періоди завідування кафедрою професорами Підгаєцьким В.Я. (1923-1929), Лєбєдєвим В.О. (1930-1941), Медведем Л.І. (1943-1952), Шахбазяном Г.Х. (1952-1972). Акцентовано увагу на пріоритетних питаннях наукових досліджень і освітньої діяльності, що здійснювались в різні роки. Окреслено внесок кафедри у підготовку кадрів лікарів-профілактиків і розвиток гігієни праці як науки. Підкреслено роль співробітників у створенні нормативно-правової бази для санепідслужби.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
гігієна праці, безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки, охорона праці в медичній галузі, історичні періоди, гігієнічні, експериментальні, клініко-статистичні дослідження, гігієнічні регламенти, нормативно-методичні документи, монографії, навчальні плани, навчальні програми, підручники, посібники.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Кафедра гигиены труда. 125 лет Киевскому медицинскому институту. К. : Здоров’я, 1966. С.117-120.
2. Кафедра гигиены труда. 150 лет Киевскому медицинскому інституту : сб. науч. тр. К. : Здоров’я, 1991. С. 194-196.
3. Медико-профілактичні кафедри. 160 років Національному медичному університету імені О.О. Богомольця : зб. наук. пр. К. : Століття, 2001. С. 267-308.
4. Яворовський О.П., Шевченко А.М., Гончарук Г.О., Швайко І.І., Парпалей І.О. Кафедра гігієни праці Національного медичного університету імені О.О. Богомольця – школа наукових і науково-педагогічних кадрів. Довкілля та здоров’я. 1998. № 2(5). С. 56-60.
5. Яворовський О.П., Шевцова В.М., Гончарук Г.О., Ткачишин В.С., Веремей М.І., Зенкіна В.І., Паустовський Ю.О., Шкурко Г.А., Сук В.Г. До 90-річчя заснування кафедри гігієни праці і професійних хвороб Національного медичного університету імені академіка О.О. Богомольця. Довкілля та здоров’я. 2014. № 1. С. 70-78.
6. Яворовський О.П., Парпалей І.О. Кафедра гігієни праці і професійних захворювань НМУ імені О.О. Богомольця Ї школа вітчизняних вчених-гігієністів та лікарів-профілактиків. Пріоритетні проблеми гігієни праці, професійної та виробничо-зумовленої захворюваності в Україні : матер. наук.-практ. конф. з нагоди 85-річчя кафедри гігієни праці і професійних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця та 120-річчя від дня народження професора В.Я. Підгаєцького. Київ, 2008. С. 20-36.
7. Підгаєцький В.Я. З життя Київського медичного інституту. Робота кафедри професійної гігієни Київського медичного інституту за 1923-1929 рр. Українські медичні вісті. 1929. №4-6. С. 183-187.
8. Яворовський О.П. Володимир Якович Підгаєцький - засновник першої кафедри професійної гігієни. Український журнал з проблем медицини праці. 2006. № 2. С. 83-90.
9. Яворовський О.П. Професор В.Я. Підгаєцький – засновник кафедри професійної гігієни та навчальних курсів з шкільної гігієни і фізичної культури в Київському медичному інституті. Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. 2006. № 3. С. 234-240.
10. Яворовський О.П. Третій міжнародний конгрес з наукової організації праці та участь у його роботі професора В.Я. Підгаєцького. Український журнал з проблем медицини праці. 2007. № 3. С. 96-102.
11. Яворовський О.П. Науковий спадок професора В.Я. Підгаєцького і його вчення про наукову організацію праці в сільському господарстві України. Український журнал з проблем медицини праці. 2006. № 4 (8). С. 78-87.
12. Яворовський О.П., Сахарчук І.М. Науковий злет і трагічна доля вченого-гігієніста В.Я. Підгаєцького (документально-історичне та соціально-психологічне дослідження). Довкілля та здоров’я. 2007. № 2 (41). С. 75-78.
13. Яворовський О.П., Кундієв Ю.І. Сахарчук І.М. Перша у Східній Європі Київська дослідна станція з наукової організації праці (НОП) у сільському господарстві та її засновник професор В.Я. Підгаєцький. Науковий вісник Національного аграрного університету. 2007. № 105. С. 349-358.
14. Яворовський О.П. Виробничий травматизм і шляхи його профілактики в сільському господарстві України на початку ХХ століття. Вісник Національного науково-дослідного інституту охорони праці. 2006. № 17. С. 30-39
15. Яворовський О.П., Сахарчук І.М. Микола Кудрицький. Лікар. Педагог. Вчений. Черкаси : МАКЛАУТ, 2009. 156 с.
16. Яворовський О.П., Цехмістер Я.В., Сахарчук І.М. Історія становлення санітарно-гігієнічного факультету КМІ як школи громадського здоров'я в Україні. 1841-1941 : До 175-річчя Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. К. : Авіцена, 2016. 200 с.
17. Трахтенберг І.М. Чверть сторіччя у стінах рідної кафедри (небайдужі нотатки). Пріоритетні проблеми гігієни праці, професійної та виробничо-зумовленої захворюваності в Україні : матер. наук.-практ. конф. з нагоди 85-річчя кафедри гігієни праці і професійних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця та 120-річчя від дня народження професора В.Я. Підгаєцького. Київ, 2008. С. 44-65.
18. Кундієв Ю.И. Слово про професора М.К. Вітте. Пріоритетні проблеми гігієни праці, професійної та виробничо-зумовленої захворюваності в Україні : матер. наук.-практ. конф. з нагоди 85-річчя кафедри гігієни праці і професійних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця та 120-річчя від дня народження професора В.Я. Підгаєцького. Київ, 2008. С. 36-44.
19. Лебедев В.А. Отравления ртутью в промышленности и меры борьбы с ним: по материалам Киевских предприятий : дисс. … канд. мед. наук. Киев, 1945. С. 89 - 91.
20. Медведь Л.И. Токсикология некоторых органических соединений ртути (этилмеркурхлорид и этилмеркурфосфат) : автореф. дисс. Челябинск, 1944.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.