На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (109), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (84)   -   2017   -   Сторінки: 37-39
Оцінка канцерогенного ризику для населення від споживання хлорованої питної води
Прокопов В.О.1, Липовецька О.Б.1, Куліш Т.В.1, Гаркавий С.С.2
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"
2 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

УДК: 614.777:628.168: 546.13

АНОТАЦІЯ:
Мета роботи - оцінити канцерогенний ризик для здоров'я населення від вживання питної води забрудненої летючими хлорорганічними сполуками.

Матеріали і методи дослідження. Дослідження проведено в м. Кропивницького, водопровідна питна вода якого містить леткі хлорорганічні сполуки (ХОС). Їх вміст у воді визначали методом газової хроматографії. Встановлення експозиційних інгаляційної і нашкірної доз проводилося розрахунковим методом. Для оцінки небезпеки впливу летких ХОС на онкозахворюваність населення використано методологію оцінки канцерогенних ризиків.

Результати та їх обговорення. Моніторинг питної води показав її забруднення летючими ХОС (хлороформом і бромдіхлорметаном) в наднормативних кількостях. Сумарний канцерогенний ризик впливу цих речовин на населення оцінюється як тривожна. Показано, що пріоритетними шляхами надходження летючих ХОС питної води в організм людини є пероральний і інгаляційний.

Висновки. Виявлений рівень канцерогенного ризику для населення м. Кропивницького вимагає проведення поглиблених епідеміологічних досліджень онкозахворюваності та розробки профілактичних заходів щодо зниження рівня ХОС у питній воді.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
питна вода, леткі хлорорганічні сполуки, канцерогенний ризик
ЛІТЕРАТУРА:
1. Прокопов В. О. Питна вода України: медико-екологічні та санітарно-гігієнічні аспекти. К. : Медицина, 2016. 400 с.
2. U.S. EPA. Integrated Risk Information System (IRIS) on Chloroform. National Center for Environmental Assessment, Office of Research and Development. Washington, DC. 1999. URL : https://www.epa.gov/iris/subst/0025.htm
3. Газохроматографічне визначення тригалогенметанів (хлороформу) у воді : методичні вказівки № 005298. К. : МОЗ України, 1999. 9 с.
4. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду : руководство Р 2.1.10.1920–04. URL : https://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46715/index.php.
5. Toxicological Profile for Chloroform. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 1997. URL : https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp6.pdf
6. Supplementary Guidance for Conducting Health Risk Assessment of Chemical Mixtures. Washington, 2000. 194 p.
7. WHO. Human Health Risk Assessment Toolkit: Chemical Hazards. – Geneve : WHO, 2010. URL : http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44458/1/9789241548076_eng.pdf?ua=1
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.