На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 3 (104), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (78)   -   2016   -   Сторінки: 51-54
Прогнозування захворюваності дітей старшого дошкільного віку, що проживають в умовах великого міста
Рудницька О.П.1, Бердник О.В.1, Добрянська О.В.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 613.95 : 519.22/25

АНОТАЦІЯ:
Мета роботи: прогнозування ймовірності формування окремих видів патології у дітей старшого дошкільного віку, які проживають в умовах великого міста.
Матеріали та методи. На підставі ретроспективного (1972-2014) аналізу динаміки захворюваності дітей 6-7-річного віку, які проживають в двох групах мікрорайонів великого міста, за допомогою методів екстраполяції (математичного моделювання та визначення ковзної середньої) були розраховані прогнозні рівні захворюваності на 2020 рік. Аналіз захворюваності проводився на підставі матеріалів облікової документації дитячих дошкільних навчальних закладів. Оцінка точності достовірності прогнозів передбачала розрахунок помилки апроксимації і коефіцієнтів математичних моделей.
Результати. Розрахунок показників захворюваності дітей старшого дошкільного віку, які проживають в умовах великого міста, показав, що рівні поширеності хвороб, етіопатогенетично пов'язаних із забрудненням навколишнього середовища, на перспективу до 2020 року будуть підвищуватися. Незважаючи на більш інтенсивний прогнозований приріст захворюваності в мікрорайонах, прилеглих до великих промпідприємствам, рівні в мікрорайонах, розташованих уздовж автомагістралей, залишатимуться вищими. Результати верифікації дозволяють вважати сформовані прогнози статистично точними і ймовірними, відповідно, можуть бути використані для розробки і планування профілактичних заходів щодо поліпшення стану здоров'я дітей дошкільного віку.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
прогнозування захворюваності, діти дошкільного віку, екологічні умови.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Сисоєнко Н.В. Прогнозування динаміки патологічної ураженості дітей середнього шкільного віку / Н.В. Сисоєнко, О.Д. Свєтлова // Мир медицины и биологии. – 2014. - Т. 10, № 3 (45) - С. 94-96.
2. Свєтлова О.Д. Прогнозування динаміки патологічної ураженості дітей : перші результати / О.Д. Свєтлова // Довкілля та здоров’я. – 2015. - № 3. - С. 61-63.
3. Пересипкіна Т.В. Стан здоров’я та прогноз поширеності захворювань серед підлітків України [Електронний ресурс] / Т.В. Пересипкіна // Здоровье ребенка. – 2014. – № 8 (59). – Режим доступу: http://www.mif-ua.com/archive/article/39893
4. Кочін І.В. Прогнозування рівня захворюваності на математичних моделях при формуванні здорового способу життя / І.В. Кочін //Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. - № 3 (13). - С. 132-136.
5. Прогнозирование здоровья населения. Сущность прогнозирования здоровья населения [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.sociologyinweb.ru/spgs-511-1.html
6. Прогнозирование качества общественного здоровья [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=books/uch/21
7. Садовникова Н.А. Анализ временных рядов и прогнозирование [Электронный ресурс] / Н.А. Садовникова, Р.А. Шмойлова; Московский гос. ун-т экономики, статистики и информатики. – М., 2001. - 67 с. – Режим доступа: http://techlibrary.ru/b/2z1a1e1p1c1o1j1l1p1c1a_2v.2h._2001.pdf
8. Завгородня Т.П. Методи прогнозування [Електронний ресурс] / Т.П. Завгородня. - 2014. – Режим доступу: http://lubbook.net/book_251.html
9. Гойда Н.Г. Використання математичних методів для оцінки і прогнозування здоров'я дітей та жінок / Н.Г. Гойда, О.П. Мінцер, О.В. Гойко // Зб. наук. праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. - К., 2003. - Т. 2, вип. 12. - С. 871-875.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.