На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (98), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (95)   -   Червень, 2020   -   Сторінки: 16-23
Контрастна чутливість як метод раннього виявлення порушень рефракції в дітей різного віку
Харченко Л.Б.1, Плиска О.І.1, Груша М.М.2, Кондраток І.С.1, Шкробанець І.Д.3
1 Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
2 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ
3 Національна академія медичних наук України

УДК: 617.753:612.88-053.2/.5

РЕФЕРАТ:
Мета дослідження : співвіднести стан рефракційно-акомодаційної системи та показників контрастної чутливості у школярів різних вікових груп. Для вирішення вказаної мети в роботі використано схему вікової періодизації людини, що враховує анатомічні, фізіологічні і соціальні фактори.

Результати. У кожного з обстежуваних визначали гостроту зору за допомогою таблиць Головіна-Сивцева, контрастну чутливість (КЧ) – за допомогою таблиці контрастних оптотипів. У результаті проведених досліджень було встановлено, що з віком спостерігається наростання частоти клінічно значущих випадків міопії як у дівчаток, так і у хлопчиків. Частота її виявлення (33,74%; n=251) у школярів, що брали участь у нашому дослідженні, майже вдвічі перевищує частоту виявлення гіперметропії (17,20%; n=128). Загальні тенденції щодо погіршення стану контрастної чутливості в цілому відповідали змінам у стані рефрактерного апарату в групах учнів жіночої та чоловічої статі та мали тотожний характер. Виявлено, що в групу осіб, що має індекс КЧ в межах 0-2, потрапляє 73,04% від загальної кількості осіб жіночої статі та 72,00% від загальної кількості осіб чоловічої статі, що належать до різних вікових груп, у яких виявлено порушення рефракції.

Висновки. Виявлена подібність тенденцій в збільшенні частоти клінічно значущих випадків порушень стану контрастної чутливості та рефракційно-акомодаційної системи дають змогу припустити, що дослідження з використанням таблиці контрастних оптотипів можна використовувати як ранній метод доклінічної діагностики порушень рефракції у дітей шкільного віку.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
контрастна чутливість, зоровий аналізатор, міопія, гіперметропія, порушення рефракції, профілактика порушень зору у дітей.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Риков С.О., Савіна О. М. Проблеми спадкової патології очей у дітей і роль офтальмологів у її вирішенні. Таврический медико-биологический вестник. 2015. Т. 15, № 4 (60). С. 328-331.
2. Баринов Ю.В. В центре борьбы со слепотой спасают зрение детям со всей Украины: [беседа с заведующим Центра детской офтальмологии]. URL : https://www.unian.net/health/country/571665-v-tsentre-borbyi-so-slepotoy-spasayut-zrenie-detyam-so-vsey-ukrainyi.html
3. Бистрова Ю. О., Петруня А.М., Коваленко В.Є. та ін. Комплексний супровід дітей з порушеннями зору в умовах навчального закладу : навч.-метод. посіб. Луганськ : вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. 288 с.
4. Костецька А.О. Медико-організаційна технологія оптимізації моніторингу порушень зору у школярів : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.02.03 – соціальна медицина. Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. Київ, 2014. 26 с.
5. Петрюк С.Є. Вплив патологічних станів дітей на навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. 2015. Вип. 27. С. 207-214.
6. Yang H.K., Choi J.Y., Kim D.H. and Hwang J.-M. Changes in refractive error related to spectacle correction for hyperopia. PLoS ONE. 2014. Vol. 9 (11). e110663. DOI : https://doi.org/10.1371/journal.pone.0110663
7. Mosley M.J., Wallace M.P., Stephens D.A., Fielder A.R., Smith L.C. et al. Personalized versus standardized dosing strategies for the treatment of childhood amblyopia: study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2015. Vol. 16. 189. DOI : https://doi.org/10.1186/s13063-015-0711-4
8. Mourits D.L., Hartong D.T., van Beek J.H.M., Witte B.I., Tan H.S., Moll A.C. A novel method to measure artificial eye motility. Ophthalmic Plastic & Reconstructive Surgery. 2017. Vol. 33. Issue 6. P. 413–418. DOI : https://doi.org/10.1097/IOP.0000000000000804
9. Holden B.A., Fricke T.R., Wilson D.A. et al. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. Ophtalmol. 2016. Vol. 123 (5). 103601042. DOI : https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2016.01.006
10. Бейтс У.Г., Корбет М.Д. Улучшение зрения без очков по методу Бейтса. Руководство к быстрому улучшению зрения. Вильнюс : Полина, 1995. 272 с.
11. Давыденко Э. В. Как улучшить зрение. Нетрадиционные методы лечения. Профилактика и лечение нарушений зрения по методу американского доктора У.Г. Гейтса. Практические советы. Упражнение. Киев : Орбита, 1991. 79 с.
12. Смерека Л.Г. Анализ изменений анатомо-оптической структуры миопических глаз и организация профилактики миопии в школах : автореф. дисс. … канд. мед. наук : спец. 14.00.08. Харьков, 1994. 12 с.
13. Ферфильфайн И.Л. Близорукость. К. : Книга плюс, 1987. С. 9-17.
14. Моісеєнко Р.О., Голубчиков М.В., Михальчук В.М., Риков С.О. та інш. Офтальмологічна допомога в Україні за 2014-2017 роки : аналітично-статистичний довідник. Кропивницький : ПОЛІУМ, 2018. С. 4-5.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2021. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.