На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 3 (104), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (78)   -   2016   -   Сторінки: 47-50
Використання оцінки ризику при управлінні якістю повітря та збереженні громадського здоров’я
Петросян А.А.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 614.71:504.06:616-084

АНОТАЦІЯ:
Метою роботи є розробка інструментів гармонізації українського законодавства в галузі охорони повітря згідно з європейськими вимогами.
Матеріали та методи. У роботі були використані бібліосемантіческій, аналітичний, математичний і картографічний методи досліджень. Розрахунок критеріїв ризику було здійснено згідно із затвердженою процедурою оцінки ризику для здоров'я населення, рекомендованої Агентством США з охорони навколишнього середовища та Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Для розрахунку усереднених концентрацій (річних, добових, місячних і річних) був використаний програмний комплекс ISC-AERMOD. Проаналізовано та внесені в модулі розрахункової програми наступні параметри: рельєф територій дослідження, метеопараметри, характеристика землекористування, параметри джерел і характеристики викидів. Демографічні дані (дорослі, діти) в досліджуваних містах були оброблені за допомогою ArcGIS і прив'язані до місць проживання, що дозволило визначити зони найвищої щільності проживання експонованого населення.
Результати. Показано, що моніторингові дослідження повітря, що проводяться в Україні, не дозволяють оцінити масштаби промислового забруднення і токсичність викидів. Виникає необхідність у пошуку розрахункових програм оцінки забруднення повітря при гострому і хронічному інгаляційному впливі на здоров'я населення. Встановлено, що рівні ризику для здоров'я населення від викидів стаціонарних джерел різних видів промислових підприємств, знаходяться в межах 10-3 ÷ 10-5, що обумовлює необхідність проведення додаткових адміністративних заходів. Отримані результати дозволили визначити медико-екологічні пріоритети в містах, розробити системний похід щодо первісності проведення профілактичних і природоохоронних заходів і на базі цього здійснити етап управління ризиком.
Висновки. Проведені дослідження підтверджують, що система гігієни повітря вимагає ідеологічних і методологічних реформ шляхом гармонізації з міжнародним законодавством за рахунок впровадження методології оцінки ризику. Це дозволить не тільки узгодити діяльність санітарно-епідеміологічних і екологічних служб, а й допомогти в координації міжсекторальних зусиль при вирішенні медико-екологічних питань забудови територій в загальній системі управління якістю повітря і збереженні громадського здоров'я.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
оцінка ризику, громадське здоров’я, якість повітря, хімічні забруднюючі речовини, управління ризиком.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Environment and Human Health : Joint EEA-JRS report / European Environment Agency. – Copenhagen, 2013. – 112 p.
2. Report on the European Environment and Health Process (2010 - 2013) / 3.
3. Air quality guidelines — global update 2005 / WHO Regional Office for Europe. – Copenhagen, 2006. – 484 p.
4. Risk Assessment Capacity Building Program in Zaporizhzhia Ukraine: Emissions Inventory Construction, Ambient Modeling, and Hazard Results [Electronic resource] / J.C. Caldwell, A. Serdyuk, O. Turos, A. Petrosian et al. // Journal of Environmental Protection. – 2013. - №4. – P. 1476-1487. DOI : https://doi.org/10.4236/jep.2013.412169
5. Турос О.І. Розробка наукових підходів до гігієнічної оцінки небезпеки від джерел забруднення атмосферного повітря на основі показників ризику: автореф. дис.: спец. 14.02.01 „Гігієна та професійна патологія”. – К., 2008. – 42 с.
6. Оцінка токсичності викидів стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря у контексті аналізу ризику для здоров’я населення / О.І. Турос, А.А. Петросян, О.М. Картавцев, Г.М. Давиденко, І.В. Кобзаренко // Гігієна населених місць. – Вип. 55. – К., 2010. – С. 35-42.
7. Турос О.І. Гігієна повітря / О.І. Турос, А.А. Петросян, Л.І. Михіна // Досвід та перспективи наукового супроводу проблем гігієнічної науки та практики. – К., 2011. – С. 133-149.
8. Рекомендации по качеству воздуха в Европе / ВОЗ. - [2-е изд.]. - М. : Весь мир, 2004. - С. 5-89.
9. Соціальні втрати здоров’я населення, обумовлені промисловим забрудненням атмосферного повітря / О.І. Турос, Г.М. Давиденко, А.А. Петросян та співавт. // Актуальні питання захисту довкілля та здоров’я населення України: результати наукових розробок 2014 р. – К., 2015. – С. 8-34.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.