На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (98), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (95)   -   Червень, 2020   -   Сторінки: 30-37
Динаміка вмісту радіонуклідів 137Cs в організмі дітей, які проживають в районах Київської області, що межують з чорнобильською зоною відчуження
Дубова Н.Ф.1, Бандажевський Ю.І.2
1 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
2 Координаційний аналітичний центр «Екологія і здоров’я», Іванків

УДК: 616-053.2-001.28:546.36:546.79:614.73(477.41):614.876.004.6

РЕФЕРАТ:
Нинішня радіаційно-екологічна ситуація в найбільш постраждалих від аварії на Чорнобильській атомній електростанції районах Київської області свідчить про необхідність продовження моніторингу за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування лісового походження, а також вмісту інкорпорованого 137Cs у жителів цих територій. Пріоритетною контрольованою групою повинно стати дитяче населення, яке має більш високу радіочутливість.

Мета дослідження: проаналізувати динаміку вмісту радіонуклідів 137Cs в організмі дітей, які проживають в Іванківському та Поліському районах Київської області, з урахуванням віку та статі, а також з урахуванням реалізації програми протирадіаційної безпеки, передбаченої проєктом Европейської Комісії.

Матеріали та методи. Радіометричний, математико-статистичний методи.

Результати. За період 2014-2017 рр. було проведено 10392 СВЛ-вимірювань у детей віком 0-18 років. Випадки з відносно низькими значеннями медіан питомої активності 137Cs в організмі становили, в середньому, 95,0 %, в тому числі в групах хлопців та дівчат. У критичну групу були віднесені діти з рівнем радіоцезію в організмі понад 5,0 Бк/кг. Найбільші рівні вмісту 137Cs в організмі дітей реєструвались у жовтні-січні, тобто в період інтенсивної заготовки та вживання грибів. У динаміці за 2014-2017 рр. вірогідновисоку питому активність радіоцезію виявлено у дітей віком 6,0-11,0 років, у порівнянні з віковою групою 12,0-18,0 років. Максимальне значення питомої активності 137Cs в організмі дитини (307,29 Бк/кг) зареєстровано в 2014-2015 рр. Інформування населення Іванківського та Поліського районів з питань протирадіаційної безпеки дозволило зменшити в обстеженій групі дітей питому вагу випадків вміст радіонуклідів 137Cs в організме (понад 5,0 Бк/кг) у два рази.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
СВЛ-вимірювання, діти, інкорпорований радіоцезій, радіоактивне забруднення, аварія на Чорнобильській АЕС
ЛІТЕРАТУРА:
1. 20 років Чорнобильскої катастрофи. Погляд у майбутнє : Національна доповідь України. Київ : Атика, 2006. 232 с.
2. Радиационный мониторинг облучения населения в отдаленный период после аварии на Чернобыльской АЭС. Рабочие материалы ТС проект RER/9/074 «Стратегия долгосрочных мер защиты и мониторинг облучения населения сельских территорий, подвергшихся воздействию Чернобыльской аварии». Вена, 2007. 119 с.
3. Перевозников О.Н., Литвинец Л.А., Яковлева Г.Н., Василенко В.В. Методические рекомендации по проведению измерений с использованием счетчиков излучения человека при дозиметрической паспортизации населенных пунктов Украины. Киев : ННЦРМ, 1995. 25 с.
4. Нечаєв С.Ю., Василенко В.В., Перевозніков О.М., Рубель Н.Ф., Піхта В.О. Моніторинг доз внутрішнього опромінення населення на пізньому етапі аварії на ЧАЕС з використанням лічильників випромінювання людини : методичні рекомендації. Київ, 2010. 24 с.
5. Василенко В.В., Масюк С.В., Іванова О.М. та інш. Результати ЛВЛ-вимірювань, проведених на радіоактивно забруднених територіях України у 1986-2014 рр. (ревізія та аналіз). Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2018. Вип. 23. C. 120-137.
6. Kadun O.N. Ivankov and Polessky districts implementation of socio-medical project of the European commission «Health and environmental programs round the Chernobyl exclusion zone». Collection of Scientific and Practical Articles «Chernobyl: ecology and health» / Under general editorship of Prof. Yu.I. Bandazhevsky. Issue 6. Ivankov : PI Coordination and Analytical Center «Ecology and health». Dnipro : Serednіak Т.К., 2017. P. 4-11.
7. Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування : Наказ МОЗ України 14 лютого 2012 р. № 110. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0661-12.
8. Бандажевский Ю.И., Дубовая Н.Ф., Кадун О.Н. Возрастные особенности содержания радионуклидов 137Cs в организме детей Иванковского и Полесского районов Киевской области Украины спустя 30 лет после аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Науково-практичний збірник «Чорнобиль: екологія і здоров’я». Вип. 8. Іванків: ПУ Координаційний аналітичний центр «Екологія і здоров’я»; Дніпро: Середняк Т.К., 2019. С. 4-10.
9. Дубовая Н.Ф., Бандажевский Ю.И. Особенности домашнего питания сельских детей, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях, в постчернобыльский период. Науково-практичний збірник «Чорнобиль: екологія і здоров’я». Вип. 8. Іванків: ПУ Координаційний аналітичний центр «Екологія і здоров’я»; Дніпро: Середняк Т.К., 2019. С. 23-30.
10. Bandazhevsky Yu.I. Chronic Cs-137 incorporation in children's organs. Swiss Medical Weekly. 2003. Vol. 133. P. 488-490.
11. Бандажевский Ю.И., Дубовая Н.Ф., Бандажевская Г.С., Кадун О.Н., Переплетчиков А.М., Жербо Л. Чернобыль 25 лет: инкорпорированные радионуклиды Cs-137 и здоровье людей / под ред. проф. Ю.И. Бандажевского. Киев : Координационный аналитический центр «Экология и здоровье», 2011. 156 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2021. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.