На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (75)   -   2015   -   Сторінки: 55-58
Фізіолого-гігієнічні особливості праці операторів з розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв у скляну тару у сучасному виробництві
Брухно Р.П.1
1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

УДК: 613.644:663.059

РЕФЕРАТ:
Мета дослідження. На основі вивчення умов праці і стану здоров'я дати гігієнічну оцінку ризику впливу шкідливих факторів виробничого середовища, зокрема шуму, на організм операторів розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв і обґрунтувати оздоровчі рекомендації.

Матеріали і методи дослідження. дослідження проведені на підприємстві "Росинка". Оцінювалися рівні шуму, параметри мікроклімату, освітленість на робочих місцях, тяжкість і напруженість праці операторів. визначався біологічний вік працюючих. аналізувалася захворюваність операторів за матеріалами періодичних медичних оглядів.

Результати. Встановлено, що оператори відчувають комплексне впливу виробничого шуму, несприятливогомікроклімату і недостатнього рівня штучною і природною освітленості. провідним шкідливим фактором виробничого середовища є шум, рівні якого перевищують допустимі величини на 15,6 дБА. Умови праці операторів, згідно ГН 3.3.5 3.3.8; 6.6.1 083-2001 року, відносяться до класу шкідливості 3.2 (шкідливі). виявлено високий рівень захворюваності сенсоневральної приглухуватістю (16,02 ± 4,90)%, хворобами ока і його придатків (53,40 ± 6,66)%, органів дихання (30,26 ± 6,13)%, органів травлення (8,90 ± 3,80)% серед працівників "шумових" професій. Виявлено прискорені темпи старіння операторів.

Висновки. Встановлено причинно наслідковий зв'язок між умовами, характером праці і рівнями захворюваності, показниками біологічного віку операторів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
фізіолого-гігієнічна оцінка, виробничий шум, оператори, сенсоневральна приглухуватість
ЛІТЕРАТУРА:
1. Кундиев Ю.И. Профессиональное здоровье в Украине. Эпидемиологический анализ / Ю.И. Кундиев, А.М. Нагорная. — Киев : Авиценна, 2007. — 396 с.
2. Визначення функціонального віку і темпів старіння людини: Метод. рек. / МОЗ України. — Київ, 1996. — 14 с.
3. Мерков А.М. Санитарная статистика / А.М. Мерков, Л.Е. Поляков. — Ленинград : Медицина, 1974. — 383 с.
4. Лапач С.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Exel / С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич. — Киев : Морион, 2001. — 408 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.