На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (109), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (89)   -   Грудень, 2018   -   Сторінки: 20-24
Оцінка ризику споживання питної води з підвищеним вмістом нітратів на здоров’я населення Тернопільської області
Лотоцька О.В.1, Прокопов В.О.2
1 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
2 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 614.777 : 504.064:628(477.46)

РЕФЕРАТ:
Мета роботи - розрахувати коефіцієнт небезпеки і оцінити рівень ризику впливу питної води з підвищеним вмістом нітратів на здоров'я населення в різних районах Тернопільської області.

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проведено за результатами моніторингу відповідності нормативам показників якості питної води з децентралізованих джерел за санітарно-хімічними показниками в Тернопільській області, проведеного в лабораторії ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» і даними інформаційно-аналітичного центру медичної статистики в Тернопільській області за 2010 і 2016 рр. Для досягнення поставленої мети були використані гігієнічні, аналітичні та статистичні методи дослідження.

Результати дослідження. В результаті проведеного аналізу спостерігається чітка тенденція до значної кількості відхилень за санітарно-хімічними показниками якості води за вмістом нітратів в південній і південно-східній частині Тернопільської області.
Оцінка коефіцієнта небезпеки споживання забрудненої нітратами питної води в Борщівському, Заліщицькому та Чортківському районах свідчить про загрозу збільшення неінфекційної захворюваності, особливо для чутливих груп населення. Результати розрахунку неканцерогенними ризику при надходженні нітратів з питною водою на рівні до 2 ГДК показали, що величина ризику в усіх районах відповідає середньому рівню небезпеки і зростає з підвищенням концентрації їх у воді. Імовірність розвитку шкідливих ефектів для дітей у всіх районах вживання води з таким же вмістом нітратів більше, про що свідчать більш високі показники НQ. Високий ризик розвитку несприятливих ефектів у більшої частини дітей можливий при вмісті у воді нітратів 3-7 і більше ГДК в двох районах Тернопільської області - Борщівському та Заліщицькому.
Оцінка популяційного здоров'я населення в даних районах за допомогою демографічних показників показала, що смертність в останні роки перевищує народжуваність.

Висновки. Таким чином, в стані здоров'я населення Тернопільської області відзначаються негативні тенденції. У зв'язку з цим потрібна розробка і проведення невідкладних заходів щодо попередження подальшого забруднення підземних джерел питної поди нітратами і профілактика негативного впливу її на здоров'я населення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
питна вода, нітрати, коефіцієнт небезпеки, неканцерогенними ризик
ЛІТЕРАТУРА:
1. Прокопов В.О. Гігієнічні проблеми водопостачання в Україні. Досвід та перспективи наукового супроводу проблем гігієнічної науки та практики. К., 2011. С. 106-132.
2. Клименко М. О., Залеський І.І. Збалансоване використання водних ресурсів : навч. посіб. Рівне : НУВГП, 2016. 337 с.
3. Nitrate and nitrite in drinking-water: background document for development of WHO guidelines for drinking-water quality. Geneva : WHO; 2016. URL : http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/nitratenitrite2ndadd.pdf
4. Трахтенберг І.М., Бабієнко В.В. Біологічні наслідки забруднення навколишнього середовища нітритами та нітратами. Інтегративна антропологія. 2013. № 1 (21). С. 37-39. https://doi.org/10.1023/A:1021911528588
5. Дементьєв Ю.Г., Блажкевич Л.Й., Безрука Л.А. та ін. Моніторингові дослідження якості питної води із джерел водопостачання з високим вмістом нітратів. Довкілля і здоров’я : Всеукраїнська наук.-практ. конф. : матер. конф. Тернопіль : Укрмедкнига, 2017. С. 81-82.
6. Герасимчук Л. О. Роль нітратного забруднення овочевої продукції та питної води у формуванні неканцерогенного ризику для населення с. Лука Житомирського району. Вісник ЖНАЕУ. 2015. № 2 (50), т. 1. С. 55–63.
7. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду. Р 2.1.10.1920-04. Москва : Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004. 143 с. https://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46715/index.php
8. Мокієнко А.В., Ковальчук Л.Й., Крісілов А.Д. Якість води поверхневих водойм як фактор ризику для здоров'я населення: математична модель. Вісник Національної академії наук України. 2017. № 10. С. 42-52.
9. Рибалова О.В., Бєлан С.В. Новий підхід до комплексної оцінки ризику для здоров’я населення при забрудненні навколишнього природного середовища. Актуальные достижения европейской науки: тезисы междунар. науч.-практ. конф. (17-25.06.2014, Болгария, 2014. С.76–82.
10. Тунакова Ю.А., Степанова Н.В., Файзуллин Р.И., Валиев В.С., Галимова А.Р. Оценка риска здоровья для детского населения при потреблении питьевой водопроводной воды. Современные проблемы науки и образования. 2015. № 6. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=23767
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.