На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (109), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (93)   -   2019   -   Сторінки: 18-23
Прогностична оцінка особливостей перебігу психофізіологічної і психічної адаптації учнів і студентів сучасних закладів освіти у контексті здійснення комплексної оцінки якості життя
Сергета І.В.1, Тимощук О.В.2
1 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
2 Івано-Франківський національний медичний університет

УДК: 616-053.7:613.865:616-036

РЕФЕРАТ:
Метою дослідження була прогностична оцінка особливостей перебігу психофізіологічної та психічної адаптації учнів і студентів, які перебувають в умовах сучасних закладів освіти, у контексті здійснення комплексної оцінки якості життя.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проводилися на базі сучасних закладів освіти м. Івано-Франківська. Використовувались гігієнічні, психофізіологічні, психодіагностичні та медико-соціологічні методи досліджень.

Результати. В ході аналізу внутрішньосистемних зв’язків між окремими компонентами провідних характеристик ЯЖ встановлено, щоїх найбільша кількість у дівчат була властива для показників за шкалами Bodily Pain (BP), Vitality (VT), Mental Health (MH), General Health (GH) та Role-Emotional (RE), разом з тим, найменша, за шкалами Role-Physical (RP), Physical Functioning (PF) та, особливо, Social Functioning (SF), у юнаків – найбільша кількість кореляційних зв’язків була характерна для показників за шкалами Physical Functioning (PF), Mental Health (MH), Vitality (VT), Bodily Pain (BP), водночас, найменша, за шкалами General Health (GH), Social Functioning (SF), Role-Physical (RP) та, особливо, Role-Emotional (RE). Під час визначення міжсистемних зв’язків між компонентами якості життя та показниками психофізіологічних функцій і особливостей особистості встановлено, що найбільш тісний зв’язок спостерігався між показниками якості життя за шкалами General Health (GH), Physical Functioning (PF), Social Functioning (SF), Mental Health (MH), такими характеристиками психофізіологічної адаптації, як швидкість простої і диференційованої зорово-моторної реакції, рухливість і врівноваженість нервових процесів, критична частота злиття світлових миготінь, координація рухів, такими характеристиками психічної адаптації, як нейротизм, ситуативна і особистісна тривожність, астенічний і депресивний стан, рівень суб’єктивного контролю.

Висновки. В ході досліджень проведено прогностичну оцінку особливостей перебігу психофізіологічної і психічної адаптації учнів і студентів сучасних закладів освіти у контексті здійснення комплексної оцінки якості життя та встановлено особливості внутрішньосистемних і міжсистемних зв’язків між окремими компонентами якості життя та показниками психофізіологічних функцій і особливостей особистості юнаків і дівчат.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
учні і студенти, сучасні заклади освіти, психофізіологічна і психічна адаптація, якість життя, комплексна оцінка
ЛІТЕРАТУРА:
1. Александровский Ю.А. Предболезненные состояния и пограничные психические расстройства. М. : Литтерра, 2010. 272 с.
2. Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. Л. : Наука, 1988. 269 с.
3. Гончарук Є.Г., Бардов В.Г., Сергета І.В., Омельчук С.Т. Комплексна оцінка стану здоров’я дітей і підлітків як гігієнічна проблема: методологічні та прикладні аспекти (огляд літератури). Журнал АМН України. 2003. Т. 9, № 3. С. 523–541.
4. Даниленко Г.М., Сотнікова Ж.В. Якість життя та здоров'я школярів. Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iмені В.Н. Каразiна. 2005. № 658. Вип. 10. (Сер. Медицина). С. 61–68.
5. Новик А.А., Ионова Т.И.Руководство по исследованию качества жизни в медицине. 2-е издание. Под ред. Ю.Л. Шевченко. М. : ОЛМА Медиа Групп, 2007. 320 с.
6. Полька Н.С., Сергета І.В. Актуальні проблеми психогігієни дітей і підлітків: шляхи та перспективи їх вирішення (огляд літератури і власних досліджень). Журнал НАМН України. 2012. Т. 18, № 2. С. 223–236.
7. Сергета І.В., Григорчук Л.І., Молчанова О.П.Шляхи оптимізації професійної адаптації студентівдо умов навчання у медичному вищому навчальному закладі та їх прогностична значущість. Довкіллятаздоров’я. 2002. № 4 (23). С. 57–61.
8. СергетаІ.В. Донозологічнізрушенняустаніпсихічногоздоров’я: сучасніпсихогігієнічніпідходидотлумачення, діагностикитаоцінки. Науковий журнал МОЗ України. 2013. № 3 (4). С. 36–49.
9. Сергета І.В., Панчук О.Ю., Стоян Н.В., Дреженкова І.Л., Макаров С.Ю Університетська гігієна у контексті імплементації “Закону про вищу освіту”: фізіолого-гігієнічні основи, реалії та шляхи розвитку. Довкілля та здоров’я. 2016. № 4 (80). С. 46–52. DOI: https://doi.org/10.32402/dovkil2016.04.046
10. Сердюк А.М., Полька Н.С., Серета И.В. Психогигиена детей и подростков, страдающих хроническими соматическими заболеваниями. Винница : Нова книга, 2012. 336 с.
11. Сухарев А.Г., Сергета И.В. Личностные особенности организма современных подростков и пути их корекции. Гигиена и санитария. 1996. № 1. С. 29–31.
12. Сухотина Н.К. Донозологические формы нервно-психических расстройств у детей. Сообщение 1. Социальная и клиническая психиатрия. 2008. № 1. С. 75–81.
13. Сухотина Н.К. Донозологические формы нервно-психических расстройств у детей. Сообщение 2. Социальная и клиническая психиатрия. 2008. № 2. С. 38–45.
14. Arnetz B., Blomkvist V. Leadership, mental health, and organizational efficacy in health care organizations. Psychosocial predictors of healthy organizational development based on prospective data from four different organizations. Psychother. Psychosom. 2007. Vol. 76, № 4. P. 242–248. DOI: https://doi.org/10.1159/000101503
15. The WHOQOL. Group. The World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL): Position Paper from the World Health Organization. Soc. Sci. Med. 1995. Vol. 41. P.1403–1409. DOI: https://doi.org/10.1016/0277-9536(95)00112-k
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.