На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (75)   -   2015   -   Сторінки: 26
Пересувні джерела забруднення атмосферного повітря індустріального міста у сучасних умовах
Гребняк М.П.1, Федорченко Р.А.1
1 Запорізький державний медичний університет

УДК: 504.5 : 614.71 (1-25)

РЕФЕРАТ:
Мета роботи: вивчення особливостей забруднення атмосферного басейну пересувними джерелами.

Матеріали і методи досліджень: промислові викиди в атмосферне повітря індустріального міста від стаціонарних і пересувних джерел; аналіз і узагальнення сучасних наукових публікацій з проблем атмосферних забруднень промислових міст.

Результати. У сучасний період в індустріальних містах обсягами промислових викидів від стаціонарних і пересувних джерел властива різноспрямованість змін. На фоні зменшення викидів від стаціонарних джерел викиди від пересувних джерел істотно збільшилися, внаслідок чого питома вага пересувних джерел зріс до третини сумарних викидів. прогресуюче збільшення автомобільного транспорту в якості техногенного забруднення атмосферного повітря змінює спектр і обсяг екотоксікантов. Від пересувних джерел повітряний басейн індустріального міста найбільш забруднюється діоксидом і оксидом вуглецю, неметановими летючими органічними сполуками, оксидом і діоксидом азоту

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
атмосферні забруднення, пересувні джерела, викиди, автотранспорт
ЛІТЕРАТУРА:
1. Авалиани C.Л. О гармониза ции подходов к управлению качеством атмосферного воздуха / С.Л. Авалиани, А.Л. Мишина // Здоровье населения и среда обитания. — 2011. — № 3. — С. 44-48.
2. Рахманин Ю.А. Оценка ущерба здоровью человека как одно из приоритетных направлений экологии человека и инструмент обоснования управленческих решений / Ю.А. Рахманин, С.М. Новиков, Г.И. Румянцев и др. // Гигиена и санитария. — 2006. — № 5. — С. 4-10.
3. Гребняк М.П. Донозологическая диагностика болезней органов дыхания у жителей мегаполиса металлургического профиля / Н.П. Гребняк, Р.А. Федорченко // Ежемесячный научный медицинский журнал Интер-Медикал. — 2015. — № 4 (10). — С. 25-29.
4. Михайлова Е.В. Здоровье детей школьного возраста на территориях с разными уровнями загрязнения атмосферного воздуха / Е.В. Михайлова // Здравоохранение Российской Федерации. — 2004. — № 6. — С. 25-28.
5. Основи екології: підручник для студентів вищих навч. закладів / В.Г. Бардов, В.І. Федоренко, Е.М. Білецька та ін. — Нова Книга, 2013. — 424 с.
6. Гжегоцький М.Р. Нариси профілактичної медицини: монографія / М.Р. Гжегоцький, В.І. Федоренко, Б.М. Штабський. — Л.: Медицина і право, 2008. — 399 с.
7. Нибивач В.М. Якість автобензинів та екологічна безпека / В.М. Нибивач, В.О. Герасименко // Довкілля та здоров'я. — 2002. — № 2 (21). — С. 26-28.
8. Статистичний збірник "Україна у цифрах". — 2013. — 239 c. Режим доступу: http://ukrstat.org/en/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_ukr_zb.htm
9. РД 52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения атмосферы". — М., 1991. — 603 с.
10. ДСП 201-97 "Державні санітарні правила охорони населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами). — К., 1997. — 35 с.
11. Климат, качество атмосферного воздуха и здоровье москвичей / под. ред. Б.А. Ревича. — М., "Адамантъ", 2006. — 246 с.
12. Гутникова Е.А. Влияние качества атмосферного воздуха на здоровье детского населения / Е.А. Гутникова, Д.С. Шувалова // Экономические и социальные перемены в регионе: факты, тенденции, прогноз. — 2007. — Вып. 40. — С. 80-87.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.