На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (111), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (94)   -   березень, 2020   -   Сторінки: 34-39
Демографічна ситуація та стан захворюваності населення Рівненської області за 2013-2017 роки
Гущук І.В.1, Гільман А.Ю.1, Кулеша Н.П.1
1 Національний університет "Острозька академія"

УДК: 314.4 : 614.78/79 : 616-084

РЕФЕРАТ:
Мета Дати соціально-гігієнічну оцінку стану та динамічних змін демографічної ситуації, захворюваності та поширеності хвороб серед населення Рівненської області.

Матеріали та методи. Дані, на основі яких проведено аналіз захворюваності, зібрано у 16 районах, обласному центрі та 2 містах обласного значення за 2013-2017 роки. Для вирішення поставлених у роботі завдань було використані епідеміологічний та медико-статистичний методи.

Результати. Проведено систематизацію та аналіз основних даних, які характеризують демографічну ситуацію за показниками народжуваності, смертності та природного приросту населення області. Вивчено стан загальної захворюваності і смертності в області, в розрізі всіх районів та 3 міст по основних нозологічних групах НІЗ та захворюваності на туберкульоз. Дані систематизовано та проаналізовано в розрізі відповідних вікових груп дорослого та дитячого населення.

Висновок. За період 2013-2017 рр. в області показники народжуваності мають стійку тенденцію до зменшення з 15,1 у 2013р. до 12,4 у 2017р. Відмічається зростанняна на 5,2% смертності дітей до 1 року, які народжені живими, що вказує на необхідність покращення якості медичного обслуговування в пологових стаціонарах. Найбільш поширеними хворобами серед населення області, як і в попередні роки, залишаються хвороби системи кровообігу, органів дихання, ендокринної ситеми, кровотворних органів та новоутворення. У структурі смертності по нозологічних групах 1 місце займає смертність від хвороб системи кровообігу 72,4%, на 2-му місці смертність від новоутворень показник 13,9%, на 3- му місці смертність від травм та отруєнь 5,1%, на 4-му від хвороб органів травлення – 3,1%. на 5-му місці смертність від хвороб органів дихання – 1,6%.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
здоров`я, неінфекційні хвороби, загальна та первинна захворюваність, смертність.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 2015. 44 с. URL : https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_ru.pdf
2. Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь, 2017. К. : Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2017. С. 83-89. URL : http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf
3. ВОЗ. Неинфекционные заболевания. (Дата обращения 20.12.2019). URL : https://www.who.int/topics/chronic_diseases/ru/
4. Доповідь про стан навколишнього природного середовища у Рівненській області за 2017 рік. 2018. 236 с. URL : http://www.ecorivne.gov.ua/report_about_environment
5. Волощук О.В., Антомонов М.Ю., Гущук І.В. Аналіз рівня захворюваності населення Рівненської області. Довкілля та здоров`я. 2017. №1(81). С. 27-31. DOI: https://doi.org/10.32402/dovkil2017.01.027
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.