На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (98), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (95)   -   Червень, 2020   -   Сторінки: 59-63
Гігієнічна оцінка стану поводження з відходами в Рівненській області у 2012-2018 рр.
Станкевич В.В.1, Брезицька Д.М.2, Гущук І.В.2, Гільман А.Ю.2, Кулеша Н.П.2, Сафонов Р.В.3, Хоронжевська І.С.3
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"
2 Науково-дослідний центр екології людини та охорони громадського здоров'я Національного університету «Острозька академія», м. Острог
3 ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України», м. Рівне

УДК: 504:628.477

РЕФЕРАТ:
Мета. Гігієнічна оцінка стану поводження з відходами в Рівненській області в 2012-2018 рр.

Методи. Систематизація, обробка та аналіз матеріалів досліджень проводились за допомогою описового, динамічного та порівняльного методів.

Результати. Аналіз даних щодо кількості утворених відходів за 2012-2018 рр. показав, що в 2013 р. кількість утворення відходів збільшилась та становила 1587,1 тис. тонн, а надалі з кожним роком зменшувалась і в 2017 р. показник становив 457,7 тис. тонн. У 2018 р. відбулось значне збільшення утворення відходів. Рівень утилізації (переробки) відходів знаходиться на дуже низькому рівні у порівнянні з їх утворенням. Відсоток використання був найменшим у 2013 р. – 8,5%, а найбільшим в 2017 р. – 23,7%.

Висновки. З метою вирішення санітарно-екологічних проблем, пов’язаних з неефективним поводженням з відходами, наразі доцільним є будівництво сміттєпереробних комплексів. Рекомендовано проведення подальших досліджень, спрямованих на вивчення негативного впливу відходів як на стан навколишнього середовища, так і на стан здоров’я населення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
виробничі та побутові відходи, утилізація, сміттєзвалище, полігон
ЛІТЕРАТУРА:
1. Eurostat. Waste statistics - Statistics Explained. URL : https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics
2. Директива 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. Про відходи та скасування окремих Директив. Офіційний вісник ЄС. 2008. L 312. C. 3-30.
3. Директива 1999/31/ЭС Європейського Парламенту та Ради від 26 квітня 1999 р. Про захоронення відходів зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) 1882/2003. Офіційний вісник ЄС. 1999. L 182. C. 1-19.
4. Державна служба статистики України. Відходи. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ns.htm
5. Станкевич В.В., Костенко А.І., Трахтенгерц Г.А. Досвід застосування вимог директив ЄС для визначення ступеня небезпеки промислових відходів. Довкілля та здоров`я. 2018. №3(88). С. 50-56. DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2018.03.050
6. Станкевич В.В., Костенко А.І., Трахтенгерц Г.Я. Впровадження гармонізованих стандартів у сфері поводження з відходами. Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України (ХІІ марзєєвські читання) : зб. тез доп. наук.-практ. конф. К., 2016. Вип. 16. С. 192-195.
7. Брезицька Д.М., Гущук І.В. Проблемні питання при поводженні з медичними відходами в Україні. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2019. №3(81). С. 44-50. DOI : https://doi.org/10.11603/1681-2786.2019.3.10591
8. Департамент екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2013 р. Рівне, 2014. С. 128-134. URL : http://www.ecorivne.gov.ua/tmp/dopovid_2013.pdf
9. Департамент екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2018 р. Рівне, 2019. С. 118-124. URL : http://www.ecorivne.gov.ua/report_about_environment/
10. Лико Д.В., Гущук І.В. Проблемні питання щодо поводження з відходами та їх утилізації в Рівненській області. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. 2008. №5. С. 47-49.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2021. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.