На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (111), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (88)   -   Вересень, 2018   -   Сторінки: 56-62
Оцінка рівнів радону у дитячих навчальних закладах м. Кропивницький для впровадження протирадонових заходів
Фризюк М.А.1, Аксьонов М.В.1, Федоренко О.В.1, Слінченко В.А.2, Чучупал І.І.2
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"
2 Управління з питань цивільного захисту Кіровоградської обласної державної адміністрації

РЕФЕРАТ:
Мета роботи. Дослідження рівнів радону в повітрі приміщень дошкільних та шкільних закладів м Кропивницький Кіровоградської області для проведення в подальшому ефективних протирадонових заходів.
Матеріали і методи дослідження. Дослідження включали вимірювання еквівалентної рівноважної об'ємної активності (ЕРОА) радону-222 в повітрі приміщень дитячих навчальних закладів.
Вимірювання ЕРОА радону-222 в повітрі приміщень проводилися в опалювальний сезон методом пасивної трекової Радонометри з використанням в якості детектора нітрат-целюлозної плівки LR-115. Час експонування радонових накопичувачів становило не менше 30 діб. Хімічна обробка детекторів виконувалася в розчині лугу NaOH (2,5 М). Підрахунок треків здійснювався за допомогою іскрового лічильника АІСТ.
Результати.
Дослідження проводилися в повітрі приміщень дошкільних та шкільних закладів м Кропивницький Кіровоградської області.
Встановлено, що діапазон значень ЕРОА радону-222 становив від 12 Бк ∙ м-3 до 332 Бк ∙ м-3, середнє арифметичне значення  85 Бк ∙ м-3, середнє геометричне - 69 Бк ∙ м-3 при стандартному відхиленні 59 Бк ∙ м-3. Рівні радону-222 перевищують гігієнічний норматив для дитячих закладів (50 Бк • м-3) в 64% обстежених приміщень, з них у 8 приміщеннях перевищення нормативу склало 4-6 разів.
ЕРОА радону-222 в приміщеннях, розташованих на першому поверсі, майже в 2 рази більше, ніж в приміщеннях, що знаходяться вище першого поверху.
У всіх будівлях, де зафіксовані рівні радону в повітрі приміщень, що перевищують гігієнічний норматив, необхідно провести протирадонового заходи. Оптимальні захисні заходи визначаються окремо для кожного конкретного приміщення або будівлі та ґрунтуються на аналізі та якісної оцінки конструктивних характеристик будівлі і шляхів надходження радону в нього.
Ефективність проведених захисних заходів встановлюється за результатами повторних вимірів рівнів радону в тих же приміщеннях.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
радон в повітрі приміщень, протирадонового заходи.
ЛІТЕРАТУРА:
1. ICRP Publication 126. Radiological Protection against Radon Exposure. Annals of the ICRP. 2014. Vol. 43 (3). 73 p.
2. WHO Handbook on Indoor Radon: a Public Health Perspective / ed. by H. Zeeb and F. Shannoun / WHO , 2009. 94 p.
3. Darby S., Hill D., Auvinen A. et al. Radon in Homes and Risk of Lung Cancer: Collaborative Analysis of Individual Data from 13 European Case-control Studies. British Journal of Medicine. 2005. Vol. 330. 223 p.
4. Lubin J.H., Wang Z.Y., Boice J.D. et al. Risk of Lung Cancer and Residential Radon in China: Pooled Results of Two Studies. International Journal of Cancer. 2004. Vol. 109. P. 132-137. https://doi.org/10.1002/ijc.11683
5. Darby S., Hill D., Auvinen A. et al. Residential Radon and Lung Cancer – Detailed Results of a Collaborative Analysis of Individual Data on 7148 Persons with Lung Cancer and 14208 Persons without Lung Cancer from 13 Epidemiological Studies In Europe. Scand. J. Work Environ. Health. 2006. Vol. 32 (1). P. 1-84.
6. Kemski J., Klingel R., Siehl A., Valdivia-Manchego M. From Radon Hazard to Risk Prediction - Based on Geological Maps, Soil Gas and Indoor Measurements in Germany. Environ. Geol. 2009. Vol. 56. P. 1269–1279.
7. Exposure from Natural Radiation Sources. UNSCEAR 2000. Report : Annex B / United Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. New York : United Nations, 2000. 74 p.
8. Source-to-effects Assessment for Radon in Homes and Workplaces. UNSCEAR 2006. Report : Annex E / United Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. New York : United Nations, 2009. 138 p.
9. ICRP Publication 65. Protection Against Radon-222 at Home and at Work. Annals of the ICRP. 1994. Vol. 23 (2). 78 p.
10. ICRP Publication 115. Lung Cancer Risk from Radon and Progeny and Statement on Radon / ed. C.H. Clement. Annals of the ICRP. 2010. Vol. 40 (1). 64 p.
11. Павленко Т.О. Рівні радону в повітрі будинків України. Довкілля та здоров’я. 2007. № 2 (41). С. 22-25.
12. Клавеншё Б., Окерблум Г. Радоновая книга. Меры по борьбе с радоном в существующих зданих. 2-е пересмотр. изд. Stockholm : Liber Distribution AB, 2007. 140 с.
13. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) : Державні гігієнічні нормативи. ДГН 6.6.1.-6.5.001-98. Київ, 1998. 135 с.
14. Вимірювання концентрації радону-222 у повітрі будинків методом пасивної трекової радонометрії з використанням приладу "Track 2010Z". МВК 6.6.2.-063-2000: методичні вказівки з методів контролю / МОЗ України. К., 2000. 21 с.
15. Павленко Т. О., Аксьонов М. В., Фризюк М. А., Герман О. О. Методи протирадонового захисту будівель (огляд). Гігієна населених місць : зб. наук. пр. К., 2012. Вип. 60. С. 218-222.
16. Радон в помещении. Защита от радона. URL : http://domekonom.su/2012/12/radon-zaschita.html
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.