На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 3 (104), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (78)   -   2016   -   Сторінки: 35-38
Оцінка ступеня озеленення санітарно-захисних зон промислових підприємств Дніпропетровська
Горова А.І.1, Бучавий Ю.В.1
1 Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ

УДК: 57.42: 528.88

РЕФЕРАТ:
Мета роботи: дослідити ступінь озеленення територій санітарно-захисних зон промислових підприємств Дніпропетровська.

Матеріали та методи. Для оцінки ступеня озеленення територій і якості зелених насаджень використовувався нормалізований відносний індекс рослинності (NDVI). Для його розрахунку використовувалися мультиспектральні аерофотознімки, отримані з архівів зйомки супутника Landsat 8. Обробка аерофотознімків, обчислення середньосезонних значень NDVI, а також їх класифікація з подальшим зонально-статистичним аналізом на територіях санітарно-захисних зон виконувалися в програмі ESRI ARCMAP 9.

Результати. Встановлено, що зелені насадження на територіях сані-тарно-захисних зон розміщені нерівномірно. Значна частина площ СЗЗ промислових підприємств характеризується розцяцькованої рослинністю і відкритим грунтом. В результаті зонально-статистичного аналізу були виявлені підприємства, які не відповідають вимогам за кількістю озеленюється площі санітарно-захисних зон.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
Санітарно-захисна зона, озеленення території, вегетаційні індекси, промислові підприємства, дистанційне зондування.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів : ДСП 173-96 / МОЗ України. - К., 1996.
2. Кучерявий В.П. Озеленення населених місць : підручник / В.П. Кучерявий. — Львів : Світ, 2005. — 456 с.
3. Іванченко О.Є. Видовий склад та стан зелених насаджень санітарно-захисної зони підприємства ПАТ «Дніпротяжмаш» [Електронний ресурс] / О.Є. Іванченко, А.Д. Чередниченко. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/38_NIEK_2014/Biologia/2_182390.doc.htm
4. Удосконалення методів оцінки якості атмосферного повітря з використанням рослин-індикаторів та геоінформаційних технологій / А.І. Горова, Ю.В. Бучавий, А.В. Павличенко, І.Г. Миронова // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. пр. – К., 2014. - Вип. 14. - С. 53-58.
5. Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS / J.W. Rouse, R.H. Haas, J.A. Schell, D.W. Deering // 3rd ERTS Symposium. NASA SP-351. – Washington,1973. - Vol. I. - P. 309–317.
6. U.S. Department of the Interior U.S. Geological Survey [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://earthexplorer.usgs.gov
7. LANDSAT 8 (L8) Data Users Handbook, LSDS-1574, Version 1.0 / Department of the Interior U.S. Geological Survey [Електронний ресурс]. – South Dakota, 2015. - Режим доступу : http://www.greenpolicy360.net/mw/images/Landsat8DataUsersHandbook.pdf
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.