На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (98), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (95)   -   Червень, 2020   -   Сторінки: 24-29
Захворюваність на непухлинні хвороби органів травлення в осіб віком 18 років і старше, евакуйованих з 30-кілометрової зони ЧАЕС, у післяаварійний період (1992–2016)
Капустинська О.А.1, Прикащикова К.Є.1, Ярошенко Ж.С.1, Костюк Г.В.1, Лук’янюк В.О.1, Олепір О.В.1, Сировенко В.І.1, Литвинюк І.В.1, Полянська В.М.1
1 ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України", м. Київ

УДК: 616.3 – 036.2 – 053.0:614.876

РЕФЕРАТ:
Мета. Епідеміологічний аналіз захворюваності на непухлинні хвороби органів травлення в осіб, евакуйованих у віці 18 років і старше, за післяаварійний період спостереження.

Матеріали та методи. У післяаварійний період упродовж 1992–2016 рр. проведено епідеміологічне дослідження захворюваності на непухлинні хвороби органів травлення у 7143 осіб віком18 років і старше (2198 чоловіків та 4945 жінок), евакуйованих із 30-кілометрової зони Чорнобильської АЕС. Для оцінювання захворюваності на хвороби органів травлення досліджуваних вивчалася структура захворювань за статистичною міжнародною класифікацією хвороб десятого перегляду (МКХ-10) за інформаційною базою клініко-епідеміологічного реєстру ННЦРМ АМН України.

Результати. У результаті дослідження структури захворювань органів травлення встановлено, що 91,05 % належало соматичній патології за класом "Хвороби органів травлення". Здебільшого здоров’я досліджуваних за цим класом погіршилося через розвиток хвороб порожнини рота, слинних залоз та щелеп, що становлять найбільшу складову (47,17 %), та хвороб стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки (34,39 %). Але значну втрату здоров’я спричинили також хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози, хронічних гепатитів та цирозу (на 8,13 %), неінфекційний ентерит та коліт, інші хвороби кишечнику(на 1,36 %). Лише 8,9 % займала патологія органів травлення серед інших класів МКХ-10: "Деякі інфекційні та паразітарні хвороби (А00–В99)", "Новоутворення (С00–D48)", "Вроджені аномаліі (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення, (Q00–Q99)". Структура захворюваності незалежно від статі характеризується ідентичністю захворювань та співвідношенням величин їх показників у структурі загальної когорти. Проте жінки більше страждали на хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів тапідшлункової залози, хвороби порожнини рота, чоловіки – на хвороби стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки.

Висновки. Визначення структури хвороб на прикладі захворювань органів травленняв осібвіком18 років і старше, евакуйованих із 30-кілометрової зони Чорнобильскої АЕС, дає змогу виявити пріоритетні нозологічні форми для подальшого з’ясування детермінованого зв’язку впливу іонізуючого випромінювання на стан здоров’я постраждалих для проведення запобіжних заходів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
евакуйовані, хвороби органів травлення, епідеміологічне дослідження
ЛІТЕРАТУРА:
1. Бузунов В.А., Пирогова Е.А., Красникова Л.И. Эпидемиология неопухолевых эффектов ионизирующего облучения. Журн. АМН України. 2006. Т. 12, № 1. С. 174 – 184.
2. Иванов В.К., Цыб А.Ф. Медицинские радиологические последствия Чернобыля для населения России: оценка радиационных рисков. М. : Медицина, 2010. 392 с.
3. Рожко А.В., Надыров Э.А., Веялкин И.В., Стожаров А.Н., Богдан Е.Л., Никонович С.Н., Семененко О.Ф., Захарова О.Н., Чайкова Ю.В., Чешик А.А. Медицинские последствия аварии на ЧАЭС в республике Беларусь: 30 лет спустя. Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. 2016. № 1(15). С. 31–41.
4. Бузунов В.А., Красникова Л.И., Пирогова Е.А., Терещенко В.М., Войчулене Ю.С. Эпидемиологические исследования и оценка влияния малых доз ионизирующего излучения на развитие неопухолевых заболеваний у пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології: зб. наук. пр. К., 2008. Вип. 13. С. 56–67.
5. Красникова Л.И., Бузунов В.А. Риски неопухолевой патологии участников ликвидации последствий Чернобыльской аварии по данным углубленного клинико-эпидемиологического мониторинга. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології : зб. наук. пр. К., 2008. Вип. 13. С. 199–208.
6. Комаренко Д.І., Якименко Д.М., Мороз Г.З., Саркісова Е.О., Варшавська А.М. Стан органів травлення у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Медичні наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції /за ред. О.Ф. Возіанова, В.Г. Бебешка, Д.А. Базики. Київ : ДІА, 2007. С. 318–326.
7. Саркісова Е.О. та ін. Патологія органів системи травлення в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання. Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи: 1986–2011. За ред. А.М. Сердюка, В.Г. Бебешка, Д.А. Базики. Тернопіль : ТДМУ, 2011. С. 614–634.
8. Чумак В.В., Ліхтарьов І.А., Репін В.С. Дози опромінення евакуйованого населення. Чорнобильська катастрофа : монографія. За ред. В.Г. Бар’яхтара. К. : Наукова думка, 1996. С. 420–424.
9. Страпко Н.П., Пирогова Е.А. Методика эпидемиологического мониторинга общих соматических заболеваний взрослого населения, пострадавшего вследствие аварии на ЧАЭС : методические рекомендации. К., 1993. 32 с.
10. Альбом А., Норелл С. Введение в современную епидемиологию. М., 1996. 122 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2021. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.