На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (106), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (105)   -   Грудень, 2022   -   Сторінки: 64-70
Результати вивчення можливого впливу живої активної культури lactobacillus plantarum на показники ліпідного обміну лабораторних щурів
Останіна Н.В.1, Григоренко Л.Є.1, Степанчук С.В.1, Очеретяна Н.М.1, Томашевська Л.А.1, Баленко Н.В.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ", Київ

РЕФЕРАТ:
Мета. Дослідження впливу дієтичної добавки (ДД) з живою активною культурою Lactobacillus plantarum та поліконазолом у складі на показники ліпідного обміну щурів.

Результати. Проведені дослідження дозволили виявити залежність змін показників ліпідного обміну в організмі піддослідних тварин від раціону харчування, прийому досліджуваної ДД або загальновідомого синтетичного гіполіпідемічного лікарського засобу (ЗСГЛЗ) та термінів їх застосування. Так, посилене харчування тварин усіх дослідних груп протягом 45 діб призводило до розвитку ожиріння, про що свідчило підвищення рівня тригліцеридів, холестерину, ліпопротеїдів низької (ЛПНЩ) та високої щільності (ЛПВЩ). Заміна посиленого харчування на звичайне та одночасний прийом ДД або ЗВГЛЗ сприяло вірогідно більш швидкому зниженню рівнів вивчених показників порівняно з тими групами тварин, які утримувалися лише на звичайному раціоні.

Висновки. Встановлено, що переведення щурів з експериментальним ожирінням на звичайне харчування та введення їм ДД та/або ЗСГЛЗ сприяло вірогідному зниженню показників тригліцеридів, холестерину, а також відновленню рівнів ЛПНЩ і ЛПВЩ до значень інтактних тварин. Показано, що досліджувана ДД може активізувати процеси метаболізму в організмі, зокрема ліпідного.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
Дієтична добавка, жива активна культура Lactobacillus plantarum, холестерин, тригліцериди, ліпопротеїди низької та високої щільності, піддослідні тварини
ЛІТЕРАТУРА:
1. Серцево-судинні захворювання – головна причина смерті українців. Висновки з дослідження глобального тягаря хвороб у 2019 році. Центр громадського здоров’я МОЗ України. 04.01.2021. URL: https://phc.org.ua/news/sercevo-sudinni-zakhvoryuvannya-golovna-prichina-smerti-ukrainciv-visnovki-z-doslidzhennya
2. Устінов О.В. Глобальний тягар хвороб в Україні. Український медичний часопис. 2022. № 4 (150). VII/VIII. URL: https://www.umj.com.ua/article/191372/globalnij-tyagar-hvorob-v-ukrayini
3. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2014 рік. За ред. О. Квіташвілі; МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». К., 2015. 460 с.
4. Доклинические исследования лекарственных средств (методические рекомендации). Под. ред. Стефанова А.В. Киев : Авиценна, 2002. 568 с.
5. Коваленко В.М., Стефанов О.В., Максимов Ю.М., Трахтенберг І.М. Експериментальне вивчення токсичної дії потенційних лікарських засобів: методичні рекомендації. К., 2000. 43 с.
6. Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных. К., 2006. 558 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2023. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.