На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (75)   -   2015   -   Сторінки: 23-25
Характеристика вмісту деяких важких металів у продуктах харчування, що становлять раціон мешканців Закарпатської області
Єрем Т.В.1
1 Ужгородський національний університет

УДК: 613.31 - 083(477.87)

РЕФЕРАТ:
Мета дослідження: вивчення кількісного вмісту важких металів в овочевий суміші, вирощеної на території Закарпатській області та складової харчової раціон місцевого населення.

Матеріали і методи дослідження. У роботі використані наступні методи дослідження мікроелементного складу овочевої суміші: інструментально-лабораторний, санітарно? хімічний. Всі отримані в ході експериментів цифрові дані піддавали обробці методами варіаційної статистики.

Результати дослідження. В ході нашого дослідження було доведено наявність незначній концентрації важких металів в харчових раціонах жителів Закарпатській області.

Висновки. Отримані дані дозволяють стверджувати, що досліджені зразки овочевий суміші, складові харчовий раціон жителів Закарпатській області, за змістом свинцю і ртуті слід вважати екологічно чистими. У разі їх застосування не можуть стати причиною виникнення небезпечних змін в стані здоров'я населення. моніторинг вмісту важких металів в овочах Закарпатської області слід продовжити не тільки з метою поточного контролю над якістю харчових продуктів, але і для накопичення результатів лабораторних досліджень важких металів в продуктах всіх районів області з урахуванням гідрогеологічних, агрохімічних, клімато-погодних і інших умов вирощування сільськогосподарських культур, зберігання і обробки, транспортування продуктів харчування

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
важкі метали, овочева суміш, фактори ризику
ЛІТЕРАТУРА:
1. Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных. — К., 2006. — 558 с.
2. Бердник О.В. Методологічні аспекти оцінки здоров'я населення в еколого-гігієнічних дослідженнях / О.В. Бердник, В.Ю. Зайковська // Довкілля та здоров'я. — 2006. — № 4. — С. 3-6.
3. Волошин О.І. Основи здорового харчування / О.І. Волошин, О.І. Сплавський. — Чернівці : Букрек, 2006. — 304 с.
4. Гігієнічні аспекти харчування населення України / В.І. Ципріян, Н.В. Велика, Т.І. Аністратенко, Н.В. Банковська // Наук. вісник Нац. мед. Ун-ту ім. О.О. Богомольця. — 2010. — № 1. — С. 76-83.
5. Гігієна харчування з основами нутриціології : підручник у 2-х кн. / за ред. В.І. Ципріяна. — К. : Медицина, 2007. — 544 с.
6. Звіт "Про національне до слідження вживання населенням харчових мікронутрієнтів". Україна. 2003 рік / В.І. Кравченко, А.Н. Каракашян, І.П. Лубянова, І.В. Калачова // Главный врач. — 2007. — № 5. — C. 106-109.
7. Проблема мікроелементів у харчуванні населення України та шляхи її вирішення / В.Н. Корзун, І.П. Козярин, А.М. Парац та ін. // Пробл. харчування. — 2007. — № 1. — С. 5-11.
8. Пересічний М.І. Харчування людини і сучасне довкілля: теорія і практика: монографія / М.І. Пересічний, В.Н. Корзун, М.Ф. Кравченко та ін. — Київ : КНТЕУ, 2003. — 526 с.
9. Смоляр В.І. Фізіологія та гігієна харчування / В.І. Смоляр. — К. : Здоров'я, 2000. — 335 с.
10. Ципріян В.І. Методика оцінки харчового статусу людини та адекватності індивідуального харчування : навчально-метод. посібник / В.І. Ципріян. — К., 1999. — 60 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.