На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 3 (104), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (78)   -   2016   -   Сторінки: 59-62
Оцінка стану здоров’я дітей та підлітків Львівської області
Завада М.І.1
1 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

УДК: 613:612.013:616-053.5/.6(477.83)

АНОТАЦІЯ:
Мета роботи: вивчення стану здоров'я дітей і підлітків Львівської області з аналізу динаміки основних його показників.
Матеріали та методи. Проаналізовано показники поширеності захворювань і захворюваності дітей 0-14 років і підлітків 15-17 років, отримані з щорічних звітів показників стану здоров'я населення та діяльності закладів охорони здоров'я Львівської області за період 2009-2013 роки.
Основні результати. У структурі поширеності та захворюваності серед дітей і підлітків Львівської області перше місце займали хвороби органів дихання. У підлітків частіше, ніж у дітей реєструвалися хвороби ендокринної та кістково-м'язової систем. Динаміка загальної поширеності та захворюваності у дітей залишилася сталою, у них також відмічено зростання хвороб нервової системи і новоутворень більш ніж на 20%. У підлітків встановлено збільшення загальної поширеності захворювань на 18%, захворюваності - на 13%, а також зростання практично всіх груп захворювань, особливо розладів психіки та поведінки, новоутворень. Отримані результати свідчать, що за останні роки стан здоров'я дітей, особливо підлітків, у Львівській області значно погіршився.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
діти, підлітки, здоров'я, захворюваність, поширеність захворювань
ЛІТЕРАТУРА:
1. Ковальчук А.Ю. Характеристика соціально-демографічної ситуації та соціально значущих захворювань в Україні / А.Ю. Ковальчук // Український медичний часопис. – 2014. - № 1 (99). – С. 29–33.
2. Дудіна О.О. Ситуаційний аналіз стану здоров’я дитячого населення / О.О. Дудіна, А.В. Терещенко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2014. - № 2 (60). – С. 49–57.
3. Аналіз та тенденції захворюваності дитячого населення України / Р.О. Мойсеєнко, Я.І. Соколовська, Т.К. Кульчицька та ін. // Современная педиатрия. – 2010. - № 3 (31). – С. 13–17.
4. Корицький Г.І. Частота і структура захворюваності у дітей у Тернопільській області та шляхи її зниження / Г.І. Корицький // Ліки України. – 2012. - № 3-4 (1). – С. 4–7.
5. Медведовська Н.В. Заходи профілактичного спрямування щодо зниження захворюваності та поширеності хвороб / Н.В. Медведовська, Н.О. Кульчицька // Україна. Здоров’я нації. – 2008. - № 1 (5). – С. 58–61.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.