На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (93)   -   2019   -   Сторінки: 51-56
The metabolic relationship of calcium and phosphorus to the state of genome of folate metabolism in children living in areas affected by the chornobyl nuclear power plant accident
Бандажевський Ю.І.1, Дубова Н.Ф.2
1 Координаційний аналітичний центр «Екологія і здоров'я», Іванків
2 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

УДК: 616-053.2-001.28-008.9:612.015.31:546.41:546.18-06:614.73:621.039.004.6

РЕФЕРАТ:
Назва статті : Залежність метаболічних асоціацій кальцію і фосфору від стану геному фолатного циклу у дітей, які проживають на території, що постраждала від аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Мета дослідження: визначення кореляційних зв'язків між вмістом у крові кальцієм, фосфором і гормонами, що регулюють мінеральний обмін, з урахуванням стану генома фолатного циклу у дітей, які проживають в районі, постраждалому від аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Методи дослідження. Імунохімічний, математико-статистичний.

Результати. При обстеженні дітей, які мешкають в районі, постраждалому від аварії на Чорнобильській атомній електростанції, найбільша питома вага випадків гіпергомоцистеїнемії була виявлена у групах з генотипами T/T MTHFR:677 і G/G MTR:2756. У дітей, які проживають в районі, постраждалому від аварії на ЧАЕС, Р в порівнянні з Са, має більш тісні зв'язки з гормонами, що регулюють мінеральний обмін. У дітей, які проживають в умовах постійного радіаційного впливу, носійство генотипу Т/Т MTHFR:677, що супроводжується вираженою гіпергомоцистеїнемією, сприяє формуванню зворотного кореляційної зв'язку середньої сили між Са і ТТГ. У той же час, у всіх генетичних групах фолатного циклу, відсутні кореляційні зв'язки між Са і ПТГ, Са і Р. У групах 100 % носійства алелей ризику поліморфізмів MTHFR:С677Т і MTR:А2756G зв'язок між Р і ПТГ був відсутній. У групах з гомозиготним носійством зазначених алелей ризику (генотипи T/T MTHFR:677 і G/G MTR:2756) не виявлено зв'язків Р з гормонами, що регулюють мінеральний обмін. Зниження активності ферментів метілентетрагідрофолатредуктази і B12-залежної метіонін-синтази, у зв'язку з носійством алелей ризику генетичних поліморфізмів MTHFR:С677Т і MTR:А2756G, призводить до порушення фізіологічної регуляції фосфорного обміну. Оцінку стану кальцій-фосфорного обміну у дітей з районів, що постраждали від аварії на ЧАЕС, слід проводити з урахуванням рівня гомоцистеїну в крові і генотипу фолатного циклу. Отримані результати можуть бути використані при розробці програми профілактики порушень мінерального обміну у дітей, які проживають в районах, постраждалих від аварії на ЧАЕС.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
фолатний цикл, генотип, гомоцистеїн, кальцій, фосфор, гормони, радіоактивно забруднена територія
ЛІТЕРАТУРА:
1. Clarke M., Ward M., Strain J.J. et al. B-vitamins and bone in health and disease: the current evidence. Proc. Nutr. Soc. 2014. № 73. P. 330-339. https://doi.org/10.1017/S0029665114000044
2. Ravichandran S., Ashish K.J., Krishnagopal R., Surendher K.R. Serum homocysteine levels and the risk of Osteoporosis. Int. J. Med. Res. Rev. 2016. Vol. 4. №4. P. 557-561.
3. McLean R.R., Jacques P.F., Selhub J. et al. Homocysteine as a predictive factor for hip fracture in older persons. Engl. J. Med. 2004. Vol. 350. № 20. P. 2042–2049. DOI : https://doi.org/10.1056/NEJMoa032739
4. Бандажевский Ю.И., Дубовая Н.Ф. Гипергомоцистеинемия и В12-фолиевый дефицит у детей, проживающих на территории, загрязненной радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Педиатрия. Восточная Европа. 2017. Том 5. № 1. С. 25-32.
5. Ліхтарьов І.А., Ковган Л.М., Василенко В.В. та ін. Загальнодозиметрична паспортизація та результати ЛВЛ-моніторингу у населених пунктах України, які зазнали радіоактивного забруднення після Чорнобильської катастрофи. Дані за 2011 р. Збірка 14. К., 2012. 99 с.
6. Bandazhevskyi Yu.I., Dubova N.F. MTHFR:677ТТ genotype and state of hyperhomocysteinemia in the children of regions suffered as a result of the accident at the Сhоrnobyl nuclear power plant. Довкілля та здоров’я. 2018. № 2(86). P. 10-15. https://doi.org/10.32402/dovkil2018.02.010
7. Bandazhevsky Yu.I., Dubova N.F. Genome of folate metabolism and folic acid deficiency in children living in areas affected by the Chernobyl nuclear power plant accident. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. 2018. Vol. 29. P. 304-311.
8. Bandazheuski Yu., Dubovaya N. MTHFR:677ТТ genotype and the level of vitamin B9 in children, who live in the areas affected by the Chernobyl nuclear power plant accident. Pediatrics. Eastern Europe. 2018. Vol. 6, № 2. P. 249-255.
9. Fratoni V., Brandi M.L. B Vitamins, homocysteine and bone health. Nutrients. 2015. № 7(4). P. 2176–2192. DOI : https://doi.org/10.3390/nu7042176
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.