На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (109), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (88)   -   Вересень, 2018   -   Сторінки: 27-33
Сучасна динаміка здоров’я населення України у глобальному вимірі
Гребняк М.П.1, Таранов В.В.1, Федорченко Р.А.1
1 Запорізький державний медичний університет

РЕФЕРАТ:
Мета дослідження - аналіз популяційного здоров'я населення України в порівнянні з показниками Європейського регіону і світу в цілому.
Матеріали та методи. Дослідження проведено на підставі даних ВООЗ, щорічних звітів ЮНЕЙДС, Державного комітету статистики України за 1990-2016 рр. Оцінка стану популяційного здоров'я на національному, європейському та світовому рівнях здійснювалася за показниками ВООЗ (смертність, тривалість життя, захворюваність, поширеність хвороб, медико-соціальні фактори). Основними вимогами яких є валідність, специфічність, чутливість, надійність, репрезентативність, зрозумілість, доступність. Використано наступні методи: аналітичний, статистичний, системного підходу, порівняльного аналізу.
Результати. Встановлено, що сучасному стану популяційного здоров'я населення України властиві виражені негативні тенденції. Медико-демографічна ситуація характеризується надвисокою смертністю, низьким рівнем очікуваної тривалості життя і демографічних постарінням населення.
Висновки. Смертність населення України значно вище рівня Європейського регіону і характеризується її зростанням в останні роки, особливо від інфекційних захворювань і ВІЛ / СНІДу. Гендерної специфікою смертності в країні є вищі її рівні у чоловіків, а також низька очікувана тривалість життя. До національних особливостей медико-соціальних факторів ризику для здоров'я населення відносяться високі рівні споживання міцних алкогольних напоїв, поширеність куріння на тлі стабільно низького фінансування охорони здоров'я.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
здоров'я населення України, смертність, тривалість життя, медико-соціальні фактори
ЛІТЕРАТУРА:
1. Гребняк Н.П, Агарков В.А., Грищенко С.В. и др. Здоровье населения Украины в глобальном измерении. Профілактична медицина. 2012. Т.ХІІ, № 1. С. 128-134.
2. Слабкий Г.О., Лехан В.М., Надутий К.О. та ін. Деякі уроки реформи охорони здоров’я України. Україна. Здоров’я нації. 2014. № 3. C. 7 -22.
3. Європейська база даних «Здоров’я для всіх». URL : http://www.euro.who.int/hfadb
4. Здоров’я 2020. Основи європейської політики та стратегія для XXI ст. Copenhagen : WHO, Regional Office for Europe, 2013. 224 p.
5. Показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в Україні за 2013-2014 роки. Київ : ЦМС МОЗ України, 2015. 328 с.
6. Слабкий Г.О., Дудник С.В., Дудіна О.О., Габорець С.Р. Загальна характеристика стану здоров’я населення України. Регіональні системи охорони здоров’я України 2014 рік. Київ, 2015. Ч. І. С. 6 -26.
7. Герасименко Г.В. Особливості міжнародного досвіду вимірювання людського розвитку на субнаціональному рівні. Демографія та соціальна економіка. 2017. № 1 (29). С. 11-23.
8. Чепелевська Л.А., Орда О.М. Новітні регіональні тенденції смертності населення України. Україна. Здоров'я нації. 2011. № 2. С. 68-73.
9. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік / МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». Київ, 2017. 516 с.
10. Early years, family and education task group: report. European review of social determinants and the health divide in the WHO European Region / B. Jensen, C. Currie, A. Dyson, N. Eisenstadt, E. Melhuish (editors). Copenhagen : WHO Regional Office for Europe; 2013. URL : http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0006/236193/Early-years,-family-and-education-task-group-report.pdf
11. Improving the lives of children and young people: Case studies from Europe. Vol. 1. Early years. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2013. URL : http://www.euro.who.int/en/publications/ abstracts/improving-the-lives-of-children-and-young-people-case-studies-from-europe.-volume-1.-early-years
12. World Health Statistics 2013. Part III. Global Health Indicators. Geneva : WHO Press, 2013. 139 p.
13. World Health Statistics 2015. Part II. Global Health Indicators. Geneva : WHO Press, 2015. P. 125 -135.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2023. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.