На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (109), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (84)   -   2017   -   Сторінки: 44-48
Особливості впливу факторів довкілля на захворюваність карієсом серед населення віком від 18 до 24 років у м. Ужгород і Ужгородському районі
Фера О.В.1, Костенко Є.Я.1, Фера М.О.1, Криванич В.М.1, Сачук А.С.1, Демчук В.В.1, Кулеша Т.О.1, Руснак Н.В.1, Чепара С.В.1
1 Ужгородський національний університет, м. Ужгород

УДК: 616.314-002-053.81(477.87):613

АНОТАЦІЯ:
На підставі вивчення факторів навколишнього середовища та закономірностей їх впливу на розвиток каріозного процесу були отримані дані щодо поширення карієсу серед населення м. Ужгород та Ужгородського району. Аналіз результатів анкетування і математично-статистичної обробки дозволив виявити фактори, які мають найбільш істотний вплив на виникнення і розвиток карієсу: недотримання правил особистої гігієни, спадкова схильність, частота чищення зубів, недотримання правил гігієни порожнини рота, шкідливі звички, вид водопостачання.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
фактори довкілля, стоматологічне захворювання, карієс, вікові групи, населення ендемічного регіону
ЛІТЕРАТУРА:
1. Фера А.В., Лучкевич В.С., Захарченко М.П. Окружающая середа и здоровье населения. Ужгород, 2002. 284 с.
2. Боровский Е.В., Иванов В.С., Максимовский Ю.М., Максимовская Л.Н. Терапевтическая стоматология. Москва, 1998.
3. Лукиных Л.М. Кариес зубов (этиология, клиника, лечение, профилактика) : монография. Нижний Новгород, 1999. 185 с.
4. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Полігун А.М., Сідельнікова Л.Ф., Несин О.Ф. та ін. Терапевтична стоматологія. Київ : Здоров’я, 2010. Том 2. 407с.
5. Борисенко А.В. Кариес зубов. Практическое руководство. Киев : Книга Плюс, 2000. 342 с.
6. Практикум з терапевтичної стоматології / під ред. проф. А.В. Борисенка. Київ : Книга-плюс, 2011. 509 с.
7. Лангле Р.П., Миллер К.С. Атлас заболеваний полости рта. - перевод с англ. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. 80 с.
8. Лобанов С. А. Как сохранить здоровые зубы. Профилактика основных стоматологических заболеваний. СПб : Нева ; М. : ОЛМА-ПРЕСС Экслибрис, 2003. 41-57 с.
9. Сердюк А.М. Екологічна безпека: гігієнічний погляд через роки. Мед. перспективи. 2007. № 4. C. 4–7.
10. Бердник О.В., Зайковська В.Ю., Сидоренко Т.П., Добрянська О.В. Імовірнісний підхід до прогнозування відхилень в здорових дітей. Biomedical and Biosocial Anthropology. 2009. Вип. 2. № 13. С. 12–14.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.